Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 9. septembri 2020. a määruse nr 32 „2021/2022., 2022/2023. ja 2023/2024. õppeaasta koolivaheajad” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.05.2022
Avaldamismärge:RT I, 29.04.2022, 17

Haridus- ja teadusministri 9. septembri 2020. a määruse nr 32 „2021/2022., 2022/2023. ja 2023/2024. õppeaasta koolivaheajad” muutmine

Vastu võetud 26.04.2022 nr 10

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõike 7 alusel.

Haridus- ja teadusministri 9. septembri 2020. a määruses nr 32 „2021/2022., 2022/2023. ja 2023/2024. õppeaasta koolivaheajad” paragrahvi 2 punktis 5 asendatakse number „14” numbriga „15”.

Liina Kersna
Minister

Kristi Vinter-Nemvalts
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json