Teksti suurus:

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2012
Avaldamismärge:RT I, 29.05.2012, 13

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 25.05.2012 nr 23

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.   Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruses nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” (RT I, 30.03.2012, 26) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 101 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:
„5) asjaajamise ja arhiivi pidamise koordineerimine.“;

2) paragrahvi 102 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määrus jõustub 2012. aasta 1. juunil.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json