Teksti suurus:

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2013
Avaldamismärge:RT I, 29.05.2013, 6

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Vastu võetud 23.05.2013 nr 19

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 43 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu“ lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.   Rakendussäte

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. aprillist 2013. a.

Taavi Rõivas
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

Lisa EESTI HAIGEKASSA RAVIMITE LOETELU

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json