Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2004. a määruse nr 243 „Radioaktiivsete jäätmete sisse-, välja- ja läbiveo dokumentide menetlemise korra erisused lähtuvalt päritolu- ja sihtriigist“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2013
Avaldamismärge:RT I, 29.05.2013, 8

Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2004. a määruse nr 243 „Radioaktiivsete jäätmete sisse-, välja- ja läbiveo dokumentide menetlemise korra erisused lähtuvalt päritolu- ja sihtriigist“ muutmine

Vastu võetud 23.05.2013 nr 77

Määrus kehtestatakse kiirgusseaduse § 61 lõike 14 alusel.

Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2004. a määruses nr 243 „Radioaktiivsete jäätmete sisse-, välja- ja läbiveo dokumentide menetlemise korra erisused lähtuvalt päritolu- ja sihtriigist“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 16 järgmises sõnastuses:

„(16) Kui jäätmete veo ajaks ei ole Eesti ja sihtriigi vahel jõustunud kokkulepe lõppladustamisrajatise kasutamiseks selles riigis, esitab veoloa taotleja Keskkonnaametile lisaks veoloa taotlusele § 4 lõike 1 punktis 1 nimetatud dokumendi.“;

2) paragrahvi 6 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Iga veosega peavad kaasas olema kõik kiirgusseaduse § 61 lõikes 1 ja käesoleva määruse §-s 4 loetletud dokumendid, välja arvatud radioaktiivsete jäätmete omaja ja saaja vahel sõlmitud radioaktiivse jäägi tagastamise lepingu koopia, juhul kui jäätmete veo ajaks on Eesti ja sihtriigi vahel jõustunud kokkulepe lõppladustamisrajatise kasutamiseks selles riigis.“;

3) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui jäätmete veo ajaks ei ole Eesti ja kolmanda riigi vahel jõustunud kokkulepe lõppladustamisrajatise kasutamiseks selles riigis, esitab veoloa taotleja Keskkonnaametile lisaks veoloa taotlusele § 4 lõike 1 punktis 1 nimetatud dokumendi.“;

4) normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

„Nõukogu direktiiv 2006/117/Euratom radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedude järelevalve ja kontrolli kohta (ELT L 337, 05.12.2006, lk 21–32) ja nõukogu direktiiv 2011/70/Euratom, millega luuakse ühenduse raamistik kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete vastutustundlikuks ja ohutuks käitlemiseks (ELT L 199, 02.08.2011, lk 48–56).“.

Urmas Reinsalu
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Keit Pentus-Rosimannus
Keskkonnaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json