Teksti suurus:

Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi registreerimistunnistuses sisalduvate andmete loetelu ja tunnistuse vorm ning tunnistust andma pädeva asutuse määramine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi registreerimistunnistuses sisalduvate andmete loetelu ja tunnistuse vorm ning tunnistust andma pädeva asutuse määramine - sisukord
  Väljaandja:Keskkonnaminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.06.2014
  Avaldamismärge:RT I, 29.05.2013, 39

  Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi registreerimistunnistuses sisalduvate andmete loetelu ja tunnistuse vorm ning tunnistust andma pädeva asutuse määramine
  [RT I, 29.07.2011, 1 - jõust. 01.08.2011]

  Vastu võetud 25.05.2005 nr 41
  RTL 2005, 60, 863
  jõustumine 10.06.2005

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  26.03.2010RTL 2010, 18, 31612.04.2010
  19.07.2011RT I, 29.07.2011, 101.08.2011
  23.05.2013RT I, 29.05.2013, 501.06.2013

  Määrus kehtestatakse «Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse» § 48 lõigete 1 ja 3 alusel.

  § 1.     Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi registreerimistunnistuse annab pädev asutus – Keskkonnaagentuur.
  [RT I, 29.05.2013, 5 - jõust. 01.06.2013]

  § 2.     Registreerimistunnistusele kantakse:
    1) Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi registreerimistunnistuse nimetus;
    2) keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi logo;
    3) sertifikaadi saaja-organisatsiooni nimetus, aadress, tegevusala ja kood;
    4) tõendaja nimi ja akrediteeringu number;
    5) märge, et organisatsioon vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 761/2001/EÜ organisatsioonide vabatahtliku osalemise võimaldamise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemis EMAS (EÜT L 114, 24.04.2001, lk 1–129) nõuetele ning võib kasutada EMASi logo;
    6) sertifikaadi registreerimisnumber ja kehtivuse tähtaeg;
    7) Keskkonnaagentuuri logo ja direktori allkiri;
  [RT I, 29.05.2013, 5 - jõust. 01.06.2013]
    8) sertifikaadi andmise koht ja aeg.

  § 3.     Registreerimistunnistuse vorm on esitatud määruse lisas. Vormis nõutavad andmed kirjutatakse kaldkirjas oleva teksti asemele.

  Lisa Registreerimistunnistuse vorm
  [RT I, 29.05.2013, 5 - jõust. 01.06.2013]

  /otsingu_soovitused.json