Teksti suurus:

Jahipidamisõiguse tasu suurus, selle maksmise ja maksmise kontrollimise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 29.05.2013, 49

Jahipidamisõiguse tasu suurus, selle maksmise ja maksmise kontrollimise kord

Vastu võetud 28.05.2013 nr 30

Määrus kehtestatakse keskkonnatasude seaduse § 121 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse jahipidamisõiguse tasu suurus ja jahipidamisõiguse tasu maksmise ning tasu maksmise kontrollimise nõuded.

§ 2.  Jahipidamisõiguse tasu suurus

  Jahipidamisõiguse tasu suurus on 10 eurot aastas.

§ 3.  Jahipidamisõiguse tasu maksmine

  (1) Jahipidamisõiguse tasu makstakse kord aastas.

  (2) Jahipidamisõiguse tasu maksmine toimub internetimaksega, mobiilimaksega, maksega infoliini või käsimüügipunkti kaudu. Juhised jahipidamisõiguse tasu maksmise kohta internetimaksega, mobiilimaksega ja infoliini kaudu maksmise kohta ning nimekiri käsimüügipunktidest, kus saab jahipidamisõiguse tasu maksta, tehakse teatavaks Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti veebilehel.

  (3) Tasudes jahipidamisõiguse eest internetimaksega, mobiilimaksega, maksega infoliini või käsimüügipunkti kaudu tuleb eespool nimetatud maksekanalis isiku üheseks tuvastamiseks märkida selle isiku isikukood, kelle eest jahipidamisõiguse tasu makstakse. Jahipidamisõiguse saaja kohta, kellel puudub Eesti isikukood, tuleb jahipidamisõiguse tasu maksmisel isiku üheseks tuvastamiseks märkida tema elukohariigis antud isikukood ning ka selle riigi nimetus.

§ 4.  Jahipidamisõiguse tasu maksmise kontrollimine

  (1) Jahipidamisõiguse eest internetimaksega, mobiilimaksega infoliini või käsimüügipunkti kaudu tasumist kontrollib Keskkonnainspektsioon jahipidamisõiguse tasu maksmist tõendava isikukoodi sisaldava elektroonilise kinnituse ning isikut tõendava dokumendi järgi.

  (2) Kui jahipidamisõiguse saajal puudub Eesti isikukood ja tema isiku üheseks tuvastamiseks on kasutatud tema elukohariigis antud isikukoodi, kontrollitakse jahipidamisõiguse tasu maksmist selleks kasutatud isikukoodi sisaldava isikut tõendava dokumendi ja tasu maksmist tõendava isikukoodi sisaldava elektroonilise kinnituse järgi.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2013. aasta 1. juunil.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Rita Annus
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json