Teksti suurus:

Lennuvälja ja kopteriväljaku lähiümbruse mõõtmed ja kõrguspiirangute miinimum- ja maksimummõõtmed ning lähiümbruse mõõtmete ja kõrguspiirangute miinimumnõuded

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.05.2015, 2

Lennuvälja ja kopteriväljaku lähiümbruse mõõtmed ja kõrguspiirangute miinimum- ja maksimummõõtmed ning lähiümbruse mõõtmete ja kõrguspiirangute miinimumnõuded

Vastu võetud 26.05.2015 nr 50

Määrus kehtestatakse lennundusseaduse § 341 lõike 8 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse:
  1) lennuvälja lähiümbruse mõõtmed ja kõrguspiirangute miinimum- ja maksimummõõtmed ning lähiümbruse mõõtmete ja kõrguspiirangute miinimumnõuded lennuraja klassifikatsiooni kaupa;
  2) kopteriväljaku lähiümbruse mõõtmed ja kõrguspiirangute miinimum- ja maksimummõõtmed ning lähiümbruse mõõtmete ja kõrguspiirangute miinimumnõuded kopteri lennuklassi alusel.

§ 2.   Lennuvälja lähiümbruse mõõtmed ja kõrguspiirangute miinimum- ja maksimummõõtmed

  Lennuvälja lähiümbruse takistuste piirangupinnad ja nende miinimum- ja maksimummõõtmed on järgmised:
  1) sisemine horisontaalne piirangupind – lennuraja lävedest väljapoole kujundatud 2–4-kilomeetrise raadiusega poolringide ja nende ühiste puutujatega piiratud ala projektsioon 45 meetri kõrgusele lennuvälja kontrollpunkti kõrgustasandist;
  2) kooniline piirangupind – horisontaalse piirangupinna servast väljapoole kaldega 1:20 tõusev, lennuvälja kontrollpunkti kõrgustasandist 80–145 meetri kõrguseni ulatuv pind;
  3) lähenemissektori piirangupind – lennuraja lävest 30–60 meetri kauguselt algav ning väljapoole raja telje pikenduse suunas 2–5-protsendilise kaldega läve kõrgustasandilt tõusev sümmeetriline trapetsikujuline pind, mille laius raja läve kohal on 60–300 meetrit, laienemine mõlemale poole 10–15 protsenti ja pikkus 1600–15000 meetrit;
  4) sisemine lähenemise piirangupind – lennuraja lävest 60 meetri kauguselt ja 90–120 meetri laiuselt raja telje pikenduse suunas kaldega 2–2,5 protsenti läve kõrgustasandist kuni 900 meetri kauguseni ulatuv pind;
  5) tõususektori piirangupind – lennuraja lävest 30–60 meetri kauguselt ja 60–180 meetri laiuselt algav väljapoole raja telje pikenduse suunas 1,6–5-protsendilise kaldega läve kõrgustasandist tõusev ning mõlemale poole 10–12,5 protsenti laienev kuni 1600–4080 meetri kauguseni ulatuv trapetsikujuline pind koos selle jätkuks oleva samas sihis 15 000 meetri kauguseni ulatuva ristkülikukujulise pinnaga;
  6) ülemineku piirangupind – lennuriba äärest väljapoole kaldega 14,3–20 protsenti lennuraja telgjoone kõrgustasandist tõusev horisontaalse piirangupinna sisemise ääre ning tõususektori või lähenemissektori pindade kokkupuute punktideni ulatuv trapetsikujuline tasapind;
  7) sisemine lähenemise piirangupind – lennuraja lävest 60 meetri kauguselt ja 90–120 meetri laiuselt raja telje pikenduse suunas kaldega 2–2,5 protsenti läve kõrgustasandist kuni 900 meetri kauguseni ulatuv pind;
  8) sisemine ülemineku piirangupind – lennuraja lävedest raja telje pikenduse suunas kuni 900 meetri kauguseni ja 90–120 meetri laiune kaldega 33,3–40 protsenti läve kõrgustasandist 45 meetri kõrguseni ulatuv pind;
  9) katkestatud maandumise piirangupind – lennuraja vastaslävest algav tõusu suunas 90–120 meetri laiune laienemisega 10 protsenti mõlemale poole ja kaldega 3,33–4 protsenti läve kõrgustasandilt tõusev kuni kauguseni 1800 meetrit ulatuv pind;
  10) lennuvälja kaitsevöönd moodustab ristkülikukujulise ala, mis ulatub 150–500 meetrini lennuraja telgjoonest mõlemale poole ja 600–2300 meetrini lennuraja lävedest lähenemisalade suunas.

§ 3.   Lennuvälja lähiümbruse mõõtmete ja kõrguspiirangute miinimumnõuded lennuraja klassifikatsiooni kaupa

  Lennuvälja lähiümbruse mõõtmete ja kõrguspiirangute miinimumnõuded lennuraja klassifikatsiooni kaupa on toodud määruse lisas 2.

§ 4.   Kopteriväljaku lähiümbruse mõõtmed ja kõrguspiirangute miinimum- ja maksimummõõtmed

  (1) Kopteriväljaku lähiümbruse takistuste piirangupinnad ja nende miinimum- ja maksimummõõtmed on järgmised:
  1) lähenemissektori piirangupind – ohutusala piirist väljapoole tõusu suunas 4,5–16-protsendilise kaldega kopteriväljaku kontrollpunkti tasandist tõusev sümmeetriline trapetsikujuline pind, mille alglaius võrdub ohutusala laiusega ja mille laienemine mõlemale poole on 10–15 protsenti ning mis ulatub kauguseni 1075–3386 meetrit ohutusala piirist;
  2) tõususektori piirangupind – ohutusala piirist väljapoole tõusu suunas 4,5–16-protsendilise kaldega kontrollpunkti kõrgustasandist tõusev sümmeetriline trapetsikujuline pind, mille alglaius võrdub ohutusala laiusega ja laienemine mõlemale poole on 10–15 protsenti ning mis ulatub kauguseni 1075–3386 meetrit ohutusala piirist;
  3) üleminekupind – ohutusala piirist 50-protsendilise kaldega väljapoole 45 meetri kõrgusele tõusev pind.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud takistuste piirangupindasid kohaldatakse maapinnal ja tõstetud pinnal kõrgusega üle 3 meetri (näiteks hoonete katusel) asuvatele kopteriväljakutele.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 sätestatud mõõtmed kohalduvad instrumentaaltingimustes käitatavale kopteriväljakule.

§ 5.   Kopteriväljaku lähiümbruse mõõtmete ja kõrguspiirangute miinimumnõuded kopteri lennuklassi alusel

  Kopteriväljaku lähiümbruse mõõtmete ja kõrguspiirangute miinimumnõuded lennuklassi alusel on toodud määruse lisas 3.

Kristen Michal
Minister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 1 Lennuvälja lähiümbruse põhimõtteline skeem

Lisa 2 Lennuvälja lähiümbruse mõõtmete ja kõrguspiirangute miinimumnõuded lennuraja klassifikatsiooni kaupa

Lisa 3 Kopteriväljaku lähiümbruse mõõtmete ja kõrguspiirangute miinimumnõuded lennuklassi alusel

/otsingu_soovitused.json