Teksti suurus:

Maaeluministri 11. mai 2015. a määruse nr 59 „Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 29.05.2020, 10

Maaeluministri 11. mai 2015. a määruse nr 59 „Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus” muutmine

Vastu võetud 28.05.2020 nr 33

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

Maaeluministri 11. mai 2015. a määruse nr 59 „Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus” § 23 täiendatakse lõigetega 6–8 järgmises sõnastuses:

„(6) Paragrahvi 4 lõike 1 punktis 3 nimetatud nõuet ei kohaldata toetuse saajale, kes esitab maksetaotluse EMK-le 2020. aastal alates 12. märtsist.

(7) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2019. aastal, võib:
1) viia tegevuse ellu ning esitada tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid kuni kahes osas ühe taotluse kohta 18 kuu jooksul arvates EMK poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kui toetuse saaja on erametsaomanik;
2) viia tegevuse ellu ning esitada tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta 24 kuu jooksul arvates EMK poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kui toetuse saaja on metsaühistu.

(8) Lõikes 7 nimetatud toetuse saaja puhul loetakse taotluse rahuldamise otsuses määratud tegevuse elluviimise tähtaeg pikenenuks sama lõike punktides 1 ja 2 nimetatud tähtaja lõpuni.”.

Arvo Aller
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

/otsingu_soovitused.json