Teksti suurus:

Maaeluministri 9. septembri 2015. a määruse nr 3 „Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 29.05.2020, 11

Maaeluministri 9. septembri 2015. a määruse nr 3 „Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus” muutmine

Vastu võetud 28.05.2020 nr 34

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

Maaeluministri 9. septembri 2015. a määrust nr 3 „Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „on” sõnadega „asjakohase pädevusega”;

2) paragrahvi 5 lõike 8 punkti 9 täiendatakse pärast sõna „kalendriaasta” sõnadega „ühe töötaja”;

3) paragrahvi 9 lõike 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) projektis osalejate kirjeldus, kirjeldus selle kohta, milline on nende, sealhulgas projektijuhi kogemus projekti valdkonnas, ning projektijuhi asjakohase erialase pädevuse ja kogemuse kirjeldus;”;

4) lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Arvo Aller
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

Lisa Taotluse hindamise kriteeriumid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json