Teksti suurus:

Välisministri 20. detsembri 2006. a määruse nr 11 "Linnade koefitsiendid" muutmine

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.01.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 2, 20

Välisministri 20. detsembri 2006. a määruse nr 11 "Linnade koefitsiendid" muutmine

Vastu võetud 21.12.2007 nr 9

Määrus kehtestatakse «Välisteenistuse seaduse» § 63 lõike 4 alusel.

§ 1. Välisministri 20. detsembri 2006. a määruse nr 11 «Linnade koefitsiendid» (RTL 2006, 92, 1717) lisa muudetakse ning asendatakse järgmise lisaga:

Välisministri 20. detsembri 2006. a määruse nr 11 «Linnade koefitsiendid»
lisa

Linnade koefitsiendid

1) Afganistan 4,80
2) Ankara 3,80
3) Ateena 3,35
4) Berliin 3,60
5) Brüssel 3,50
6) Budapest 3,30
7) Dublin 3,50
8) Genf 3,90
9) Haag 3,30
10) Helsingi 3,60
11) Kairo 3,60
12) Kiiev 3,25
13) Kopenhaagen 3,80
14) Lissabon 3,25
15) London 3,75
16) Madrid 3,35
17) Minsk 3,45
18) Moskva 4,40
19) New Delhi 3,15
20) New York 3,25
21) Oslo 4,25
22) Ottawa 3,45
23) Pariis 3,55
24) Peking 3,45
25) Peterburi 4,10
26) Pihkva 3,80
27) Praha 3,25
28) Riia 3,10
29) Rooma 3,55
30) Sofia 3,25
31) Stockholm 3,65
32) Strasbourg 3,40
33) Tel Aviv 3,70
34) Thbilisi 3,45
35) Tokio 4,40
36) Varssavi 3,20
37) Washington 3,15
38) Viin 3,55
39) Vilnius 3,05

§ 2. Koefitsiente rakendatakse alates 1. jaanuarist 2008. a.

Minister Urmas PAET

Kantsler Matti MAASIKAS

/otsingu_soovitused.json