Teksti suurus:

Meresõiduohutuse seaduse täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 29.06.2014, 110

Välja kuulutanud
Vabariigi President
26.06.2014 otsus nr 473

Meresõiduohutuse seaduse täiendamise seadus

Vastu võetud 20.06.2014

Meresõiduohutuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 504 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

„(22) Regulaarreise tegeva laeva asendamisel teise laevaga peetakse kõnealuste laevade osas ühist veeteetasu vähendamise aluseks olevat külastuskordade arvestust ning kalendriaasta jooksul tehtud regulaarreisidest arvestatakse käesoleva seaduse § 5010 lõikes 1 sätestatud ulatuses tasumisele kuuluvate külastuskordadena esmajärjekorras neid külastuskordi, mis tehti laevaga, millele kehtestatud veeteetasu määr on kõrgem. Kui kõrgema veeteetasu määraga laev on külastanud sadamat kalendriaasta jooksul käesoleva seaduse § 5010 lõikes 1 sätestatud arvust vähem kordi, siis ülejäänud tasumisele kuuluvate külastuskordade eest arvestatakse veeteetasu suuruselt järgmise veeteetasu määraga laeva määras. Kui enne laeva asendamist on koostatud makseteatis väiksema veeteetasu määraga laeva kohta, kuid kalendriaasta lõikes kuulub tasumisele kõrgemas määras veeteetasu, tehakse hiljemalt kalendriaasta viimasel kuul veeteetasu tasaarvestus ning lisatakse makseteatisele veeteetasu selles ulatuses, mille võrra eelnevalt veeteetasu vähem arvestati. Käesolevas lõikes toodut kohaldatakse sama reederi laevade suhtes.”;

2) paragrahvi 5010 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Regulaarreise tegeva laeva teise laevaga asendamise korral käesoleva seaduse § 504 lõikes 22 toodud erisuse kohaldamiseks teavitab reeder regulaarreise tegeva laeva asendamise vajadusest viivitamata Veeteede Ametit.”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json