HALDUSÕIGUSAvalik teenistus

Teksti suurus:

Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seadus

Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.06.2014, 128

Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seadus

Vastu võetud 19.11.2008
RT I 2008, 50, 275
jõustumine 01.01.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.02.2009RT I 2009, 15, 9301.03.2009
18.06.2009RT I 2009, 34, 22801.07.2009
08.12.2010RT I, 28.12.2010, 601.01.2011
07.12.2011RT I, 28.12.2011, 101.01.2012, osaliselt kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
12.12.2012RT I, 29.12.2012, 101.01.2013, osaliselt 01.04.2013 ja 01.07.2013
19.06.2014RT I, 29.06.2014, 10901.07.2014

§ 1.   Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmine aastatel 2009–2013
[RT I, 29.12.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

  Kuni 2013. aasta 31. detsembrini on:
[RT I, 29.12.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]
  1) Vabariigi Presidendi ametipalk Eesti keskmise palga ning Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse §-s 2 sätestatud koefitsiendi korrutis, kuid mitte suurem kui 2007. aasta neljanda kvartali Eesti keskmise palga ning nimetatud seaduse §-s 2 sätestatud koefitsiendi ning koefitsiendi 0,92 korrutis;
  2) peaministri, ministri, riigikontrolöri ja õiguskantsleri ametipalk Eesti keskmise palga ning Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduses sätestatud vastava koefitsiendi korrutis, kuid mitte suurem kui 2007. aasta Eesti keskmise palga ning nimetatud seaduses sätestatud vastava koefitsiendi ning koefitsiendi 0,92 korrutis;
[RT I, 29.12.2012, 1 - jõust. 01.07.2013]
  3) soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ametipalk Eesti keskmise palga ja koefitsiendi 3,2 korrutis, kuid mitte suurem kui 2007. aasta Eesti keskmise palga ja koefitsiendi 3,2 ning koefitsiendi 0,92 korrutis. Voliniku ametipalka korrigeeritakse iga aasta 1. märtsist järgnevaks 12. kuuks, võttes aluseks Statistikaameti poolt avalikustatud eelmise aasta neljanda kvartali Eesti keskmise palga. Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikule ei laiene avaliku teenistuse seaduse § 61 lõikes 5 sätestatud muutuvpalk;
[RT I, 29.12.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]
  4) riigisekretär töötasustamisel võrdsustatud ministriga.
[RT I, 29.12.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]
  5) [kehtetu - RT I, 29.06.2014, 109 - jõust. 01.07.2014]

§ 2.   Seaduse jõustumine

  Seadus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.

/otsingu_soovitused.json