Teksti suurus:

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 23. novembri 2017. a määruse nr 61 „Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.07.2021
Avaldamismärge:RT I, 29.06.2021, 5

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 23. novembri 2017. a määruse nr 61 „Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded” muutmine

Vastu võetud 22.06.2021 nr 40

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 24 lõike 4 alusel.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 23. novembri 2017. a määruses nr 61 „Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määruse §-des 2–9 nimetatud tegevusalade kvalifikatsiooninõuded on toodud määruse lisas nimetatud kutsestandardites ja kutse andmise kordades, mis on kinnitatud kutseseaduse § 5 ja § 16 lõike 1 alusel.”;

2) paragrahvi 1 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) määrust täiendatakse lisaga „Tegevusalade kvalifikatsiooninõuded”.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

Lisa  Tegevusalade kvalifikatsiooninõuded
30.06.2021 12:33
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus lisa lk 3 ridade volitatud hüdrotehnikainseneri 8. tase; diplomeeritud hüdrotehnikainseneri 7. tase, volitatud ehitusinseneri 8. tase, diplomeeritud ehitusinseneri 7. tase ja ehitusinseneri 6. tase järel olevas 4. veeru kuupäevas 28.11.2023 Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json