Teksti suurus:

Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja autoriõiguse seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2023
Avaldamismärge:RT I, 29.06.2022, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
16.06.2022 otsus nr 137

Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja autoriõiguse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 06.06.2022

§ 1.  Eesti Rahvusraamatukogu seaduse muutmine

Eesti Rahvusraamatukogu seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu „rahvus- ja parlamendiraamatukogudele” sõnadega „ning puudega inimestele kavandatud teenustele”;

2) paragrahvi 4 täiendatakse lõigetega 41 ja 42 järgmises sõnastuses:

„(41) Rahvusraamatukogu ülesanded hoiuraamatukoguna on:
1) üleriigilise vähe kasutatavate trükiste hoiukogu moodustamine, et talletada Eesti teistest raamatukogudest üle antud säilitamist väärivat teaduslikku, tehnilist ja kultuurialast võõrkeelset kirjandust, ning selle raamatukogudele ja lugejatele kättesaadavaks tegemine;
2) teistelt raamatukogudelt ning muudelt asutustelt ja isikutelt väljaannete vastuvõtmine vahetuskogusse ning nende vahendamine raamatukogudele ja teistele avalikke ülesandeid täitvatele asutustele oma kogude täiendamiseks või hävinud väljaannete asendamiseks.

(42) Rahvusraamatukogu ülesanded pimedate raamatukoguna on:
1) pimedatele, vaegnägijatele või muu trükikirja lugemise puudega isikutele ligipääsetavas vormis väljaannete valmistamine, komplekteerimine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine;
2) pimedate ja vaegnägijate tegevust, rehabilitatsiooni ja õpetamist käsitlevate tavakirjas väljaannete komplekteerimine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine.”.

§ 2.  Autoriõiguse seaduse muutmine

Autoriõiguse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 255 lõikes 1 asendatakse sõnad „Eesti Hoiuraamatukogu struktuuriüksusena tegutsevat Eesti Pimedate Raamatukogu” sõnadega „Eesti Rahvusraamatukogu”;

2) paragrahvi 255 lõikes 2 asendatakse sõnad „Eesti Pimedate Raamatukogu” sõnadega „Eesti Rahvusraamatukogu”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2023. aasta 1. jaanuaril.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json