Teksti suurus:

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2008
Avaldamismärge:RT I 2007, 74, 452

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.12.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 28. detsembri 2007. a otsusega nr 237

§ 1. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses (RT I 2003, 2, 17; 2007, 45, 319) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 22 lõike 1 punktist 3 jäetakse välja sõnad «konfiskeeritud või»;

2) paragrahvi 26 lõike 1 punktist 6 jäetakse välja sõnad «konfiskeeritud või»;

3) paragrahvi 27 lõike 1 punktist 3 jäetakse välja sõnad «konfiskeeritud või»;

4) paragrahvi 27 lõike 1 punktist 4 jäetakse välja sõna «konfiskeeritud,».

§ 2. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, kuid mitte varem kui 2008. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json