Teksti suurus:

Kaitseliidu seaduse § 40 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.01.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 1, 8

Kaitseliidu seaduse § 40 muutmise seadus

Vastu võetud 19.12.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 28. detsembri 2007. a otsusega nr 239

Kaitseliidu seaduse (RT I 1999, 18, 300; 2005, 64, 484) §-s 40 tehakse järgmised muudatused:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Vabariigi Valitsus annab hiljemalt 2012. aasta 31. detsembriks Kaitseliidule tasuta üle sellise enne 1940. aasta 16. juunit Kaitseliidu või tema üksuste omandis olnud vara, mille üleandmist Kaitseliit taotleb ja mida on võimalik tema omandisse üle anda ning mis on vajalik käesolevas seaduses ja Kaitseliidu põhikirjas sätestatud ülesannete täitmiseks.»;

2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Käesoleva seaduse jõustumisel Kaitseliidu valduses ja kasutuses olev riigivara, välja arvatud riigi omandis olevad lahingurelvad, laskemoon ja muu sõjaline varustus, antakse Kaitseliidu omandisse hiljemalt 2012. aasta 31. detsembriks riigivaraseaduse §-s 27 sätestatud korras.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json