Teksti suurus:

Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.01.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 1, 9

Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.12.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 28. detsembri 2007. a otsusega nr 240

§ 1. Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse (RT I 2003, 88, 589; 2006, 14, 110) § 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 6. Tervise taastamise toetus

(1) Represseeritule ja represseerituga võrdsustatud isikule makstakse tema poolt esitatava taotluse alusel toetust tervise taastamiseks.

(2) Eelmises lõikes nimetatud toetuse määr on 2500 krooni ning seda makstakse üks kord aastas.

(3) Taotluse vormi ja selle esitamise korra kehtestab sotsiaalminister määrusega.

(4) Toetust rahastatakse riigieelarves selleks ettenähtud vahenditest Sotsiaalministeeriumi kaudu.»

§ 2. Rakendussätted

(1) Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku tervise taastamise toetuse määra 2500 krooni rakendatakse alates 2009. aasta 1. jaanuarist.

(2) Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku tervise taastamise toetuse määr 2008. aastal on 1000 krooni. Lisaks sellele makstakse 2008. aastal represseeritule ja represseerituga võrdsustatud isikule tervise taastamiseks hüvitist kuni 1500 krooni kuludokumentide alusel. Kuludokumentide esitamise ning hüvitise maksmise korra kehtestab sotsiaalminister määrusega.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json