Teksti suurus:

Keskkonnaministri määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2011
Avaldamismärge:RT I, 29.07.2011, 1

Keskkonnaministri määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 19.07.2011 nr 48

Määrus kehtestatakse „Haldusmenetluse seaduse” § 90 lõike 3 ja § 93 lõike 1, „Jahiseaduse” § 6 lõike 3, „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” § 48 lõigete 1 ja 3, „Looduskaitseseaduse” § 59 lõike 3 punkti 1, „Riigivaraseaduse” § 76 lõike 1, „Teeseaduse” § 10 lõike 3, „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 43 lõigete 3 ja 5 ning „Veeseaduse” § 38 lõike 7 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 31. mai 2006. a määruse nr 38 „Aegviidu, Ida-Harju, Keila, Kose, Lääne-Harju, Maapaju, Nahe, Nissi, Padise, Paldiski, Põhja-Kõrvemaa, Rae, Siniallika ja Vääna jahipiirkonna moodustamine” muutmine

Keskkonnaministri 31. mai 2006. a määruses nr 38 „Aegviidu, Ida-Harju, Keila, Kose, Lääne-Harju, Maapaju, Nahe, Nissi, Padise, Paldiski, Põhja-Kõrvemaa, Rae, Siniallika ja Vääna jahipiirkonna moodustamine” (RTL 2006, 47, 845; 2009, 53, 778) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Aegviidu, Ida-Harju, Keila, Kose, Lääne-Harju, Maapaju, Nahe, Nissi, Paldiski, Põhja-Kõrvemaa, Rae, Siniallika ja Vääna jahipiirkonna moodustamine”;

2) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Jahiseaduse” § 6 lõike 3 alusel.”.

§ 2. Keskkonnaministri 14. juuni 2005. a määruse nr 51 „Ahja, Kanepi, Kauksi, Kõlleste, Laheda, Mäe, Orava, Peri, Põlgaste, Põlva, Rasina, Ruusa, Räpina, Saverna, Taevaskoja, Valgjärve, Vastse-Kuuste, Veerksu, Veriora ja Värska jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus” muutmine

Keskkonnaministri 14. juuni 2005. a määruses nr 51 „Ahja, Kanepi, Kauksi, Kõlleste, Laheda, Mäe, Orava, Peri, Põlgaste, Põlva, Rasina, Ruusa, Räpina, Saverna, Taevaskoja, Valgjärve, Vastse-Kuuste, Veerksu, Veriora ja Värska jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus” (RTL 2005, 72, 992; 2009, 53, 778) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ahja, Kanepi, Kauksi, Kõlleste, Laheda, Mäe, Peri, Põlgaste, Põlva, Rasina, Ruusa, Räpina, Saverna, Taevaskoja, Valgjärve, Vastse-Kuuste ja Värska jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus”;

2) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Jahiseaduse” § 6 lõike 3 alusel.”.

§ 3. Keskkonnaministri 13. aprilli 2004. a määruse nr 14 „Alatskivi, Amme, Elva, Haaslava, Järvselja, Kambja, Kastre, Konguta, Kärevere, Laeva, Luunja, Meeksi, Nõgiaru, Nõo, Peipsiääre, Puhja, Rannu, Sangla, Tammistu, Tähtvere, Vahelaane, Võnnu ja Ülenurme jahipiirkonna moodustamine” muutmine

Keskkonnaministri 13. aprilli 2004. a määruse nr 14 „Alatskivi, Amme, Elva, Haaslava, Järvselja, Kambja, Kastre, Konguta, Kärevere, Laeva, Luunja, Meeksi, Nõgiaru, Nõo, Peipsiääre, Puhja, Rannu, Sangla, Tammistu, Tähtvere, Vahelaane, Võnnu ja Ülenurme jahipiirkonna moodustamine” (RTL 2004, 46, 785; 2009, 11, 131) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Jahiseaduse” § 6 lõike 3 alusel.”.

§ 4. Keskonnaministri 29. mai 2007. a määruse nr 39 „Ambla, Järva-Jaani, Koeru ja Lehtse jahipiirkonna moodustamine” muutmine

Keskonnaministri 29. mai 2007. a määruse nr 39 „Ambla, Järva-Jaani, Koeru ja Lehtse jahipiirkonna moodustamine” (RTL 2007, 47, 833; 2009, 11, 131) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Jahiseaduse” § 6 lõike 3 alusel.”.

§ 5. Keskkonnaministri 29. mai 2007. a määruse nr 38 „Anguse, Haljala, Kadrina, Kiltsi, Kullaaru, Kunda, Laekvere, Mahu, Nõmmküla, Pajusti, Porkuni, Rakke, Ranna, Simuna, Tamsalu, Triigi, Tõrma, Uhtna, Varangu, Viitna, Vinni, Viru-Nigula, Vohnja ja Väike-Maarja jahipiirkonna moodustamine” muutmine

Keskkonnaministri 29. mai 2007. a määruses nr 38 „Anguse, Haljala, Kadrina, Kiltsi, Kullaaru, Kunda, Laekvere, Mahu, Nõmmküla, Pajusti, Porkuni, Rakke, Ranna, Simuna, Tamsalu, Triigi, Tõrma, Uhtna, Varangu, Viitna, Vinni, Viru-Nigula, Vohnja ja Väike-Maarja jahipiirkonna moodustamine” (RTL 2007, 47, 832; 2009, 53, 778) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Haljala, Kadrina, Kiltsi, Kullaaru, Kunda, Laekvere, Mahu, Nõmmküla, Pajusti, Porkuni, Rakke, Ranna, Simuna, Tamsalu, Triigi, Tõrma, Uhtna, Varangu, Viitna, Vinni, Viru-Nigula, Vohnja ja Väike-Maarja jahipiirkonna moodustamine”;

2) määruse peambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Jahiseaduse” § 6 lõike 3 alusel.”.

§ 6. Keskkonnaministri 31. mai 2006. a määruses nr 36 „Anna, Jäneda, Kõrvemaa, Lehtse ja Väätsa jahipiirkonna moodustamine” muutmine

Keskkonnaministri 31. mai 2006. a määruses nr 36 „Anna, Jäneda, Kõrvemaa, Lehtse ja Väätsa jahipiirkonna moodustamine” (RTL 2006, 47, 843; 2009, 53, 778) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Jäneda ja Kõrvemaa jahipiirkonna moodustamine”;

2) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Jahiseaduse” § 6 lõike 3 alusel.”.

§ 7. Keskkonnaministri 17. juuni 2009. a määruse nr 27 „Are, Aruvälja, Audru, Halinga, Jõõpre, Jäärumetsa, Kaisma, Kihlepa-Lindi, Kihnu, Kilingi-Nõmme, Koonga, Kullipesa, Kurgja, Lõpe, Massiaru, Mõisaküla, Nõmme, Ora, Orajõe, Pärnjõe, Pööravere, Rahnoja, Rimmu, Sauga, Saulepi, Seliste, Suigu, Surju, Tahkuranna, Tali, Tihemetsa, Tootsi, Tori-Sindi, Tõstamaa, Vana-Varbla, Vatla ja Vändra jahipiirkonna moodustamine” muutmine

Keskkonnaministri 17. juuni 2009. a määruse nr 27 „Are, Aruvälja, Audru, Halinga, Jõõpre, Jäärumetsa, Kaisma, Kihlepa-Lindi, Kihnu, Kilingi-Nõmme, Koonga, Kullipesa, Kurgja, Lõpe, Massiaru, Mõisaküla, Nõmme, Ora, Orajõe, Pärnjõe, Pööravere, Rahnoja, Rimmu, Sauga, Saulepi, Seliste, Suigu, Surju, Tahkuranna, Tali, Tihemetsa, Tootsi, Tori-Sindi, Tõstamaa, Vana-Varbla, Vatla ja Vändra jahipiirkonna moodustamine” (RTL 2009, 52, 755; RT I 2010, 59, 401) pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Are, Aruvälja, Audru, Halinga, Jõõpre, Jäärumetsa, Kaisma, Kihlepa-Lindi, Kihnu, Kilingi-Nõmme, Koonga, Kullipesa, Kurgja, Lõpe, Massiaru, Mõisaküla, Nõmme, Ora, Orajõe, Pärnjõe, Pööravere, Rahnoja, Sauga, Saulepi, Seliste, Suigu, Surju, Tahkuranna, Tali, Tihemetsa, Tootsi, Tori-Sindi, Tõstamaa, Vana-Varbla, Vatla ja Vändra jahipiirkonna moodustamine”.

§ 8. Keskkonnaministri 30. mai 2007. a määruse nr 41 „Avinurme, Kauksi, Kiikla, Kiviõli, Kohtla-Nõmme, Lohusuu, Maidla, Mäetaguse, Ontika, Oonurme ja Tudulinna jahipiirkonna moodustamine” muutmine

Keskkonnaministri 30. mai 2007. a määruse nr 41 „Avinurme, Kauksi, Kiikla, Kiviõli, Kohtla-Nõmme, Lohusuu, Maidla, Mäetaguse, Ontika, Oonurme ja Tudulinna jahipiirkonna moodustamine” (RTL 2007, 47, 835; 2009, 11, 131) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Jahiseaduse” § 6 lõike 3 alusel.”.

§ 9. Keskkonnaministri 13. aprilli 2004. a määruse nr 15 „Eidapere, Haimre, Järvakandi, Kehtna, Käru, Päärdu, Raikküla, Vahastu, Valgu ja Vigala jahipiirkonna moodustamine” muutmine

Keskkonnaministri 13. aprilli 2004. a määruse nr 15 „Eidapere, Haimre, Järvakandi, Kehtna, Käru, Päärdu, Raikküla, Vahastu, Valgu ja Vigala jahipiirkonna moodustamine” (RTL 2004, 46, 786; 2009, 11, 131) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Jahiseaduse” § 6 lõike 3 alusel.”.

§ 10. Keskkonnaministri 28. mai 2004. a määruse nr 54 „Emajõe-Suursoo Maastikukaitseala Administratsiooni moodustamine” kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 28. mai 2004. a määrus nr 54 „Emajõe-Suursoo Maastikukaitseala Administratsiooni moodustamine” (RTL 2004, 72, 1188) tunnistatakse kehtetuks.

§ 11. Keskkonnaministri 19. aprilli 1991. a määruse nr 12 „Haanja Looduspargi formeerimine juriidiliseks isikuks” kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 19. aprilli 1991. a määrus nr 12 „Haanja Looduspargi formeerimine juriidiliseks isikuks” tunnistatakse kehtetuks.

§ 12. Keskkonnaministri 17. augusti 2004. a määruse nr 104 „Hageri jahipiirkonna, Leva jahipiirkonna ja Tammiku jahipiirkonna moodustamine” muutmine

Keskkonnaministri 17. augusti 2004. a määruses nr 104 „Hageri jahipiirkonna, Leva jahipiirkonna ja Tammiku jahipiirkonna moodustamine” (RTL 2004, 116, 1812; 2009, 11, 131) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Tammiku jahipiirkonna moodustamine”;

2) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Jahiseaduse” § 6 lõike 3 alusel.”.

§ 13. Keskkonnaministri 14. juuni 2005. a määruse nr 52 „Hageri, Juuru, Leva, Kaiu, Kohila, Märjamaa, Rapla, Valtu ja Vardi jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus” muutmine

Keskkonnaministri 14. juuni 2005. a määruses nr 52 „Hageri, Juuru, Leva, Kaiu, Kohila, Märjamaa, Rapla, Valtu ja Vardi jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus” (RTL 2005, 72, 993; 2009, 53, 778) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Juuru, Leva, Kaiu, Kohila, Märjamaa, Rapla, Valtu ja Vardi jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus”;

2) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Jahiseaduse” § 6 lõike 3 alusel.”.

§ 14. Keskkonnaministri 28. aprilli 2004. a määruse nr 36 „Halliste, Heimtali ja Türi jahipiirkonna moodustamine” muutmine

Keskkonnaministri 28. aprilli 2004. a määruses nr 36 „Halliste, Heimtali ja Türi jahipiirkonna moodustamine” (RTL 2004, 56, 936; RT I 2010, 59, 401) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Halliste ja Türi jahipiirkonna moodustamine”;

2) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Jahiseaduse” § 6 lõike 3 alusel.”.

§ 15. Keskkonnaministri 28. aprilli 2004. a määruse nr 35 „Hellenurme ja Puka jahipiirkonna moodustamine ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine” muutmine

Keskkonnaministri 28. aprilli 2004. a määruses nr 35 „Hellenurme ja Puka jahipiirkonna moodustamine ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine” (RTL 2004, 56, 935; 2005, 70, 974) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Puka jahipiirkonna moodustamine”;

2) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Jahiseaduse” § 6 lõike 3 alusel.”.

§ 16. Keskkonnaministri 10. juuni 2005. a määruse nr 50 „Hellenurme ja Vana-Otepää jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus” muutmine

Keskkonnaministri 10. juuni 2005. a määruse nr 50 „Hellenurme ja Vana-Otepää jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus” (RTL 2005, 70, 974; 2009, 11, 131) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Jahiseaduse” § 6 lõike 3 alusel.”.

§ 17. Keskkonnaministri 29. mai 2007. a määruse nr 37 „Jõgeva, Sadala, Torma ja Vaimastvere jahipiirkonna moodustamine” muutmine

Keskkonnaministri 29. mai 2007. a määruse nr 37 „Jõgeva, Sadala, Torma ja Vaimastvere jahipiirkonna moodustamine” (RTL 2007, 47, 831; 2009, 11, 131) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Jahiseaduse” § 6 lõike 3 alusel.”.

§ 18. Keskkonnaministri 30. juuli 2002. a määruse nr 48 „Järva maakonna rendijahipiirkondade moodustamine” muutmine

Keskkonnaministri 30. juuli 2002. a määruse nr 48 „Järva maakonna rendijahipiirkondade moodustamine” (RTL 2002, 90, 1403; 2007, 47, 833) § 1 punktid 18 ja 19 ning § 2 punktid 18 ja 19 tunnistatakse kehtetuks.

§ 19. Keskkonnaministri 25. mai 2005. a määruse nr 41 „Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi registreerimistunnistuses sisalduvate andmete loetelu ja tunnistuse vorm” muutmine

Keskkonnaministri 25. mai 2005. a määruse nr 41 „Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi registreerimistunnistuses sisalduvate andmete loetelu ja tunnistuse vorm” (RTL 2005, 60, 863; 2010, 18, 316) pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi registreerimistunnistuses sisalduvate andmete loetelu ja tunnistuse vorm ning tunnistust andma pädeva asutuse määramine”.

§ 20. Keskkonnaministri 6. märtsi 2007. a määruse nr 19 „Keskkonnaministri 23. oktoobri 2003. a määruse nr 79 „Kaansoo, Nõva-Kullamaa ja Tipu jahipiirkonna moodustamine ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine” muutmine ning Päri-Metsküla jahipiirkonna moodustamine” muutmine

Keskkonnaministri 6. märtsi 2007. a nr 19 „Keskkonnaministri 23. oktoobri 2003. a määruse nr 79 „Kaansoo, Nõva-Kullamaa ja Tipu jahipiirkonna moodustamine ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine” muutmine ning Päri-Metsküla jahipiirkonna moodustamine” (RTL 2007, 22, 375; 2009, 52, 755) pealkiri muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

Päri-Metsküla jahipiirkonna moodustamine”.

§ 21. Keskkonnaministri 14. mai 2003. a määruse nr 44 „Kooraste ja Ilumetsa jahipiirkonna moodustamine” muutmine

Keskkonnaministri 14. mai 2003. a määruses nr 44 „Kooraste ja Ilumetsa jahipiirkonna moodustamine” (RTL 2003, 63, 888; 2009, 53, 778) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kooraste jahipiirkonna moodustamine”;

2) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Jahiseaduse” § 6 lõike 3 alusel.”.

§ 22. Keskkonnaministri 28. aprilli 2004. a määruse nr 34 „Kullavere, Luua, Pikknurme ja Saadjärve jahipiirkonna moodustamine” muutmine

Keskkonnaministri 28. aprilli 2004. a määruse nr 34 „Kullavere, Luua, Pikknurme ja Saadjärve jahipiirkonna moodustamine” (RTL 2004, 56, 934; 2009, 11, 131) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Jahiseaduse” § 6 lõike 3 alusel.”.

§ 23. Keskkonnaministri 3. juuni 2005. a määruse nr 48 „Kääpa, Lasva, Vastseliina, Võhandu ja Väimela jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus” muutmine

Keskkonnaministri 3. juuni 2005. a määruses nr 48 „Kääpa, Lasva, Vastseliina, Võhandu ja Väimela jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus” (RTL 2005, 64, 920; 2009, 53, 778) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kääpa, Vastseliina, Võhandu ja Väimela jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus”;

2) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Jahiseaduse” § 6 lõike 3 alusel.”.

§ 24. Keskkonnaministeeriumi 9. oktoobri 2002. a määruse nr 58 „Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad” muutmine

Keskkonnaministeeriumi 9. oktoobri 2002. a määruses nr 58 „Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad” (RTL 2002, 118, 1714) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Veeseaduse” § 38 lõike 7 ja „Keskkonnaseire seaduse” § 11 lõike 4 alusel”;

2) paragrahv 1 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 5 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui lõheliste või karpkalalaste elupaikadena kaitstava veekogu kvaliteedinõuded on täidetud või veekogul moodustatud veekogumite füüsikalis-keemiliste üldtingimuste koondmäärang on vastavalt veeseaduse § 324 lõike 4 punkti 1 alusel kehtestatud keskkonnaministri määrusele vähemalt hea, võib käesoleva määruse § 5 lõikes 1 nimetatud kvaliteedinäitajate seiret teostada iga kuue aasta järel.”.

§ 25. Keskkonnaministri 25. novembri 1994. a määruse nr 55 „Lääne-Viru maakonna rendijahipiirkondade reorganiseerimine” kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 25. novembri 1994. a määrus nr 55 „Lääne-Viru maakonna rendijahipiirkondade reorganiseerimine” (RTL 1995, 6; 1998, 327, 1335) tunnistatakse kehtetuks.

§ 26. Keskkonnaministri 30. septembri 1997. a määruse nr 66 „Metsamajanduse Ökonoomika- ja Infokeskuse põhimääruse kinnitamine” kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 30. septembri 1997. a määrus nr 66 „Metsamajanduse Ökonoomika- ja Infokeskuse põhimääruse kinnitamine” (RTL 1997, 151, 853; 1998, 222, 885) tunnistatakse kehtetuks.

§ 27. Keskkonnaministri 12. juuli 2006. a määruse nr 49 „Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded” muutmine

Keskkonnaministri 12. juuli 2006. a määruse nr 49 „Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded” (RTL 2006, 59, 1056) § 1 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) „Metsaseaduses” sätestatud viisil;”.

§ 28. Keskkonnaministri 24. jaanuari 1995. a määruse nr 15 „Muudatused Eesti kalapüügieeskirjades” kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 24. jaanuari 1995. a määrus nr 15 „Muudatused Eesti kalapüügieeskirjades” (RTL 1995, 6) tunnistatakse kehtetuks.

§ 29. Keskkonnaministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 56 „Piiratud kalapüügiõiguse laiendamine Kärla valla alalistele elanikele” kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 31. detsembri 2001. a määrus nr 56 „Piiratud kalapüügiõiguse laiendamine Kärla valla alalistele elanikele” (RTL 2002, 11, 111) tunnistatakse kehtetuks.

§ 30. Keskkonnaministri 27. aprilli 1998. a määruse nr 34 „Riigi veeseirest kinnisasja omaniku informeerimise korra kinnitamine” kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 27. aprilli 1998. a määrus nr 34 „Riigi veeseirest kinnisasja omaniku informeerimise korra kinnitamine” (RTL 1998, 169, 648) tunnistatakse kehtetuks.

§ 31. Keskkonnaministri 22. jaanuari 1997. a määruse nr 4 „Riigi äriühingu Tartu Puukool asutamine” kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 22. jaanuari 1997. a määrus nr 4 „Riigi äriühingu Tartu Puukool asutamine” (RTL 1997, 21, 114) tunnistatakse kehtetuks.

§ 32. Keskkonnaministri 29. septembri 1995. a määruse nr 34 „Riigivarade registri pidamise korra kinnitamine” kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 29. septembri 1995. a määrus nr 34 „Riigivarade registri pidamise korra kinnitamine” (RTL 1995, 66; 1999, 122, 1664) tunnistatakse kehtetuks.

§ 33. Keskkonnaministri 11. juuli 1997. a määruse nr 56 „Tartu maakonna rendijahipiirkondade reorganiseerimine” kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 11. juuli 1997. a määrus nr 56 „Tartu maakonna rendijahipiirkondade reorganiseerimine” (RTL 1997, 118, 713) tunnistatakse kehtetuks.

§ 34. Keskkonnaministri 28. mai 2004. a määruse nr 57 „Teadusüksuse määramine” muutmine

Keskkonnaministri 28. mai 2004. a määruse nr 57 „Teadusüksuse määramine” (RTL 2004, 72, 1191) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Looduskaitseseaduse” § 59 lõike 3 punkti 1 alusel.”.

§ 35. Keskkonnaministri 17. augusti 2004. a määruse nr 105 „Urevere ja Nõva-Kullamaa jahipiirkonna moodustamine” muutmine

Keskkonnaministri 17. augusti 2004. a määruses nr 105 „Urevere ja Nõva-Kullamaa jahipiirkonna moodustamine” (RTL 2004, 116, 1813; 2009, 53, 778) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Urevere jahipiirkonna moodustamine”;

2) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Jahiseaduse” § 6 lõike 3 alusel.”.

§ 36. Keskkonnaministri 9. oktoobri 1996. a määruse nr 48 „Vee erikasutuse tasu jaotamise kehtestamine veevõtul Ülemiste järve pinnaveesüsteemi kuuluvatest veekogudest” kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 9. oktoobri 1996. a määrus nr 48 „Vee erikasutuse tasu jaotamise kehtestamine veevõtul Ülemiste järve pinnaveesüsteemi kuuluvatest veekogudest” (RTL 1996, 116, 621; 2000, 15, 192) tunnistatakse kehtetuks.

§ 37. Keskkonnaministri 22. aprilli 2002. a määruse nr 26 „Viljandi maakonna rendijahipiirkondade moodustamine” muutmine

Keskkonnaministri 22. aprilli 2002. a määruse nr 26 „Viljandi maakonna rendijahipiirkondade moodustamine” (RTL 2002, 53, 750; RT I 2010, 59, 401) § 1 punkt 2 ja § 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 38. Keskkonnaministri 6. aprilli 1994. a määruse nr 10 „Vilsandi Rahvuspargi Arengufondi põhikirja kinnitamine” kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 6. aprilli 1994. a määrus nr 10 „Vilsandi Rahvuspargi Arengufondi põhikirja kinnitamine” (RTL 1994, 46) tunnistatakse kehtetuks.

§ 39. Keskkonnaministri 28. oktoobri 2003. a määruse nr 80 „Vooremaa Maastikukaitseala Administratsiooni moodustamine” kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 28. oktoobri 2003. a määrus nr 80 „Vooremaa Maastikukaitseala Administratsiooni moodustamine” (RTL 2003, 113, 1790) tunnistatakse kehtetuks.

§ 40. Keskkonnaministri 31. augusti 1998. a määruse nr 56 „Võru maakonna Meremäe ja Vastseliina rendijahipiirkondade reorganiseerimine” muutmine

Keskkonnaministri 31. augusti 1998. a määruses nr 56 „Võru maakonna Meremäe ja Vastseliina rendijahipiirkondade reorganiseerimine” (RTL 1998, 266, 1099) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Võru maakonna Meremäe rendijahipiirkonna reorganiseerimine”;

2) määruse punkti 1 alapunkt 1.2 ja lisa punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

Helir-Valdor Seeder
Põllumajandusminister keskkonnaministri ülesannetes

Kristina Grau
Asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json