Teksti suurus:

Ahja, Kanepi, Kauksi, Kõlleste, Laheda, Mäe, Peri, Põlgaste, Põlva, Rasina, Ruusa, Räpina, Saverna, Taevaskoja, Valgjärve, Vastse-Kuuste ja Värska jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.07.2011, 3

Ahja, Kanepi, Kauksi, Kõlleste, Laheda, Mäe, Peri, Põlgaste, Põlva, Rasina, Ruusa, Räpina, Saverna, Taevaskoja, Valgjärve, Vastse-Kuuste ja Värska jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus1
[RT I, 29.07.2011, 1 - jõust. 01.08.2011]

Vastu võetud 14.06.2005 nr 51
RTL 2005, 72, 992
jõustumine 03.07.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009
25.06.2009RTL 2009, 53, 77810.07.2009
19.07.2011RT I, 29.07.2011, 101.08.2011

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» § 6 lõike 3 alusel.
[RT I, 29.07.2011, 1 - jõust. 01.08.2011]

§ 1.   Ahja jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Ahja jahipiirkonna pindala on 8790 hektarit.

  (2) Ahja jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Ahja jahipiirkonna piir läheb Lootvina peakraavi ja Lootvina–Kosovo maantee ristumiskohast mööda Lootvina–Kosovo maanteed Reisvoldi teeni, jätkudes mööda Reisvoldi teed Kihu teeni; teeristist mööda Kihu teed Tartu–Räpina maanteeni ning mööda Tartu–Räpina maanteed Kosovo ojani; edasi mööda Kosovo oja Luutsna jõeni ning mööda Luutsna jõge Rookse–Moloka teeni, jätkudes mööda Rookse–Moloka teed Vanamõisa–Võnnu teeni; teeristist mööda Vanamõisa–Võnnu teed Ahja jõeni; sealt mööda Ahja jõge Lutsu jõeni ning mööda Lutsu jõge Oivo sihini; siitpeale mööda Oivo sihti Oivo kraavini ning mööda Oivo kraavi Kiidjärve metskonna kvartali AH157 läänesihini; sealt mööda Kiidjärve metskonna kvartali AH157 lääne- ja lõunasihti Räpina metskonna kvartali RP001 loodenurgani, jätkudes mööda Räpina metskonna kvartalite RP001, RP004, RP008 ja RP012 läänesihti Tartu–Räpina–Värska maanteeni; edasi mööda Tartu–Räpina–Värska maanteed Sulbi veski teeni; teeristist mööda Sulbi veski teed Ahja jõeni ning mööda Ahja jõge Suvila teeni, jätkudes mööda Suvila teed Kiidjärve metskonna kvartali KJ121 põhjasihini; siis mööda Kiidjärve metskonna kvartalite KJ121 ja KJ120 põhjasihti ja KJ107 idasihti Valgesoo sihini, jätkudes mööda Valgesoo sihti Tartu–Pihkva kõrgepingeliini trassini; edasi mööda kõrgepingeliini trassi Akste–Häätaru maanteeni; seejärel mööda Akste–Häätaru maanteed Metsaääre teeni ning mööda Metsaääre teed Sipelga teeni; teeristist mööda Sipelga teed Lootvina peakraavini ning mööda Lootvina peakraavi Lootvina–Kosovo maanteeni.

§ 2.   Kanepi jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Kanepi jahipiirkonna pindala on 6120 hektarit.

  (2) Kanepi jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Kanepi jahipiirkonna piir läheb Karste–Hoboala tee ja Kanepi–Otepää maantee ristumiskohast mööda Karste–Hoboala teed Mügrani; Mügrast mööda Mügra–Lustiaia teed Erastvere metskonna kvartali SV101 edelanurgani; sealt mööda Erastvere metskonna kvartalite SV101, SV099 ja SV098 läänesihti kvartali SV098 loodenurka, jätkudes mööda Mõntsi teed Kogrejärveni; edasi mõttelise sirgjoonena üle Kogrejärve Hilba oja suudmeni, jätkudes mööda Hilba oja Karaski–Krootuse maanteeni ning mööda Karaski–Krootuse maanteed Ihamaru–Kanepi maanteeni; teeristist mööda Ihamaru–Kanepi maanteed Mustjärve–Sõreste maanteeni ning mööda Mustjärve–Sõreste maanteed Krimmi teeni; teeristist mööda Krimmi teed Kanepi–Vorbuse maanteeni, jätkudes mööda Kanepi–Vorbuse maanteed Jõearu teeni ning mööda Jõearu teed Valgupera ojani; edasi mööda Valgupera oja Hiire teeni ning mööda Hiire teed Põlva–Kanepi maanteeni; sealt mööda Põlva–Kanepi maanteed Võru–Tartu maanteeni ning mööda Võru–Tartu maanteed Erastvere–Kooraste maanteeni; teeristist mööda Erastvere–Kooraste maanteed Kanepi–Urvaste maanteeni, jätkudes mööda Kanepi–Urvaste maanteed Erastvere metskonna kvartali EV172 kagunurgani; siitpeale mööda Erastvere metskonna kvartalite EV172 ja EV171 idasihti Võhandu jõeni ning mööda Võhandu jõge Sillaotsa jõeni; seejärel mööda Sillaotsa jõge Erastvere metskonna kvartali EV095 kirdenurgani, jätkudes mööda kvartali EV095 põhjasihti Sulbi–Kooraste maanteeni ning mööda Sulbi–Kooraste maanteed Kooraste–Jõksi–Saverna maanteeni; teeristist mööda Kooraste–Jõksi–Saverna maanteed Kanepi–Otepää maanteeni ning mööda Kanepi–Otepää maanteed Karste–Hoboala teeni.

§ 3.   Kauksi jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Kauksi jahipiirkonna pindala on 8940 hektarit.

  (2) Kauksi jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Kauksi jahipiirkonna piir läheb Mooste–Nooritsmetsa maantee ja Tartu–Räpina maantee ristumiskohast mööda Tartu–Räpina maanteed Kugemäe teeni, jätkudes mööda Kugemäe teed Mooste–Säkna teeni ning mööda Mooste–Säkna teed Lutsu jõeni; sealt mööda Lutsu jõge Terepi–Säkna maanteeni ning mööda Terepi–Säkna maanteed turbaraba teeni; edasi mööda turbaraba teed Räpina metskonna kvartali PR104 loodenurgani; siitpeale mööda Räpina metskonna kvartali PR104 põhjasihti Räpina metskonna kvartali PR104 kirdenurgani, jätkudes mõttelise sirgjoonena üle Meelva raba Räpina metskonna kvartali RP117 kirdenurgani; seejärel mööda Räpina metskonna kvartali RP117 põhja- ning läänesihti Räpina metskonna kvartali RP122 loodesihini; sealt mööda Räpina metskonna kvartali RP122 loodesihti Naarisaare kinnistu põhjanurgani; siitpeale mööda Naarisaare kinnistu loodepiiri Naarisaare kinnistu loodenurgani, jätkudes mõttelise sirgjoonena üle Määrastu raba Määrastu turbaraba teeni; sealt mööda Määrastu turbaraba teed Tartu–Räpina maanteeni ning mööda Tartu–Räpina maanteed Leevaku ojani; edasi mööda Leevaku oja Kiisa II kinnistu põhjapiirini, jätkudes mööda Kiisa II kinnistu põhja- ja läänepiiri Räpina metskonna kvartali RP075 idasihini; siis mööda Räpina metskonna kvartalite PR075, PR079, PR084 ja PR089 idasihti Labaku kinnistu idapiirini; seejärel mööda Labaku kinnistu idapiiri Labasaare kinnistu idapiirini ning mööda Labasaare kinnistu idapiiri Labasaare teeni; edasi mööda Labasaare teed Põlva–Räpina maanteeni; teeristist mööda Põlva–Räpina maanteed Kanassaare–Holvandi maanteeni, jätkudes mööda Kanassaare–Holvandi maanteed Sillaste teeni ning mööda Sillaste teed Tartu–Räpina kõrgepingeliini trassini; seejärel mööda kõrgepingeliini trassi Lutsu jõeni ning mööda Lutsu jõge Kiviküla teeni, jätkudes mööda Kiviküla teed Põlva–Räpina maanteeni; edasi mööda Põlva–Räpina maanteed Miiaste–Nooritsmetsa maanteeni; teeristist mööda Miiaste–Nooritsmetsa maanteed Nooritsmetsa–Mooste maanteeni ning mööda Nooritsmetsa–Mooste maanteed Tartu–Räpina maanteeni.

§ 4.   Kõlleste jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Kõlleste jahipiirkonna pindala on 10 690 hektarit.

  (2) Kõlleste jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Kõlleste jahipiirkonna piir läheb Liiva–Vissi maantee ja Laane ringtee ristumiskohast mööda Laane ringteed Kannistiku talu teeni, jätkudes mööda Kannistiku talu teed Liiva–Vissi maanteeni; edasi mööda Liiva–Vissi maanteed Lille–Tapu–Paabu teeni, jätkudes mööda Lille–Tapu–Paabu teed Tartu–Põlva maanteeni; teeristist mööda Tartu–Põlva maanteed Liiva–Vissi maanteeni ning mööda Liiva–Vissi maanteed Konsu jõeni ehk Porijõeni; siitpeale mööda Konsu jõge Kirjase metsateeni, jätkudes mööda Kirjase metsateed Poka veskini Leevi jõel; sealt mööda Leevi jõge Tartu–Võru maanteeni ning mööda maanteed Võru suunas Karaski–Vorbuse–Krootuse maanteeni; teeristist mööda Karaski–Vorbuse–Krootuse maanteed Hilba ojani ning mööda Hilba oja Sigaoru sihini; sealt mööda Sigaoru sihti Krootuse–Tiido–Saverna maanteeni ning mööda Krootuse–Tiido–Saverna maanteed Palutaja teeni; teeristist mööda Palutaja teed Saverna–Põlva maanteeni; siitpeale mööda Saverna–Põlva maanteed Käbliku teeni ning mööda Käbliku teed Leevi jõeni; edasi mööda Leevi jõge Sulaojani ning mööda Sulaoja Sahkri järveni, jätkudes mõttelise sirgjoonena üle Sahkri järve Sahkri kraavini ning mööda Sahkri kraavi Saverna–Maaritsa kõrgepingeliini trassini; sealt mööda Saverna–Maaritsa kõrgepingeliini trassi Käärti–Lilu teeni ning mööda Käärti–Lilu teed Maaritsa–Prangli maanteeni; teeristist mööda Maaritsa–Prangli maanteed Liiva–Vissi maanteeni ning mööda Liiva–Vissi maanteed Laane ringteeni.

§ 5.   Laheda jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Laheda jahipiirkonna pindala on 7430 hektarit.

  (2) Laheda jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Laheda jahipiirkonna piir läheb Võru–Ihamaru–Tartu maantee ja Sarapuu talu tee ristumiskohast mööda Sarapuu talu teed Sarapuu kraavini, jätkudes mööda Sarapuu kraavi Tännassilma ojani ning mööda Tännassilma oja Palgi teeni; edasi mööda Palgi teed Tännassilma–Mustajõe maanteeni; teeristist mööda Tännassilma–Mustajõe maanteed Kähri–Pragi–Himma maanteeni ning mööda Kähri–Pragi–Himma maanteed Peri ojani Himmas; Himmast mööda Peri oja Vana-Koiola–Paidra maanteeni, jätkudes mööda Vana-Koiola–Paidra maanteed karjääri teeni ning mööda karjääri teed Põlva–Võru maanteeni; sealt mööda Põlva–Võru maanteed Kariojani, jätkudes mööda Karioja Mõrgi kraavini ning mööda Mõrgi kraavi Mõrgi–Joosu teeni; edasi mööda Mõrgi–Joosu teed Vahe talu teeni; sealt mööda Vahe talu teed Võru metskonna kvartali QB007 kagunurgani, jätkudes mööda Võru metskonna kvartalite QB007, QB006, QB005, QB004 ja QB002 lõunasihti Metsatalu teeni; siitpeale mööda Metsatalu teed Kährimäe peakraavini ning mööda Kährimäe peakraavi Joosu–Ridali maanteeni; seejärel mööda Joosu–Ridali maanteed Võru–Ihamaru–Tartu maanteeni, jätkudes mööda Võru–Ihamaru–Tartu maanteed Võru suunas Kurgsoo turbaraba teeni; teeristist mööda Kurgsoo turbaraba teed Kurgsoo kraavini ning mööda Kurgsoo kraavi Kivestu teeni; sealt mööda Kivestu teed Lahe–Kanepi maanteeni ning mööda Lahe–Kanepi maanteed Samba teeni; edasi mööda Samba teed Lahe–Põlgaste maanteeni, jätkudes mööda Lahe–Põlgaste maanteed Vokeruse taluni; siitpeale mööda Laaneniidu peakraavi Mustajõe uudismaa teeni, jätkudes mööda Mustajõe uudismaa teed Võru–Ihamaru–Tartu maanteeni ning mööda Võru–Ihamaru–Tartu maanteed Sarapuu talu teeni.

§ 6.   Mäe jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Mäe jahipiirkonna pindala on 10750 hektarit.

  (2) Mäe jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Mäe jahipiirkonna piir läheb Võhandu jõe suubumiskohast Lämmijärve mööda Lämmijärve rannajoont Karisilla oja suudmeni (jahipiirkonna juurde kuulub Lämmijärve akvatooriumi osa, mis ulatub 200 meetri kaugusele rannajoonest); sealt mööda Karisilla oja Räpina–Värska maanteeni ning mööda Räpina–Värska maanteed Räpina–Koidula maanteeni; teeristist mööda Räpina–Koidula maanteed Soe–Orava maanteeni, jätkudes mööda Soe–Orava maanteed Mädajõeni; edasi mööda Mädajõge Karisilla–Põlva maanteeni ning mööda Karisilla–Põlva maanteed Niitsiku–Kahkva maanteeni; teeristist mööda Niitsiku–Kahkva maanteed Kahkva–Usinitsa maanteeni; seejärel mööda Kahkva–Usinitsa maanteed Mädajõeni, jätkudes mööda Mädajõge Võhandu jõeni ning mööda Võhandu jõge Lämmijärveni.

§ 7.   [Kehtetu - RTL 2009, 53, 778 - jõust. 10.07.2009]

§ 8.   Peri jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Peri jahipiirkonna pindala on 10 720 hektarit.

  (2) Peri jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Peri jahipiirkonna piir läheb Tartu–Petseri raudtee ja Põlva linna piiri ristumiskohast mööda Tartu–Petseri raudteed Kitsemetsa sihini, jätkudes mööda Kitsemetsa sihti Lepasaare kraavini ning mööda Lepasaare kraavi Sillametsa talu teeni; sealt mööda Sillametsa talu teed Uibujärve teeni ning mööda Uibujärve teed Karisilla–Põlva maanteeni; teeristist mööda Karisilla–Põlva maanteed Partsi–Timo maanteeni ning mööda Partsi–Timo maanteed karjääri teeni; seejärel mööda karjääri teed Timo–Leevi maanteeni, jätkudes mööda Timo–Leevi maanteed Koolma–Tsolgo teeni; edasi mööda Koolma–Tsolgo teed Ilumetsa metskonna kvartali PW136 läänesihini, jätkudes mööda Ilumetsa metskonna kvartali PW136 läänesihti Ilumetsa metskonna kvartali PW134 lõunasihini; sealt mööda kvartalite PW134 ja PW133 lõunasihti ning kvartali PW133 läänesihti Ilumetsa metskonna kvartali PW128 lõunasihini; siitpeale mööda Ilumetsa metskonna kvartali PW128 lõunasihti Ilumetsa metskonna kvartali PW128 läänesihini, jätkudes mööda Ilumetsa metskonna kvartali PW128 läänesihti Ilumetsa metskonna kvartali PW120 kagusihini ning mööda kvartalite PW120 ja PW153 kagusihti Peri ojani; sealt mööda Peri oja Timo–Tilsi maanteeni ning mööda Timo–Tilsi maanteed Pragi–Kähri maanteeni; teeristist mööda Pragi–Kähri maanteed Miksoni teeni, jätkudes mööda Miksoni teed Erastvere metskonna kvartali PW182 idasihini; edasi mööda Erastvere metskonna kvartalite PW182, PW178 ja PW174 idasihti Tamme teeni; seejärel mööda Tamme teed Mustajõe–Tännassilma maanteeni ning mööda Mustajõe–Tännassilma maanteed Tännassilma–Peri maanteeni; teeristist mööda Tännassilma–Peri maanteed Kanepi–Põlva maanteeni; siitpeale mööda Kanepi–Põlva maanteed Põlva linna piirini ning mööda Põlva linna piiri Tartu–Petseri raudteeni.

§ 9.   Põlgaste jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Põlgaste jahipiirkonna pindala on 9410 hektarit.

  (2) Põlgaste jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Põlgaste jahipiirkonna piir läheb Jõearu tee ja Kanepi–Vorbuse maantee ristumiskohast mööda Kanepi–Vorbuse maanteed Krimmi teeni, jätkudes mööda Krimmi teed Mustjärve–Sõreste maanteeni ning mööda Mustjärve–Sõreste maanteed Kanepi–Ihamaru maanteeni; teeristist mööda Kanepi–Ihamaru maanteed Karaskini; Karaskist mööda Karaski–Vorbuse maanteed Tartu–Ihamaru–Võru maanteeni, jätkudes mööda Tartu–Ihamaru–Võru maanteed Mustajõe uudismaa teeni; teeristist mööda Mustajõe uudismaa teed Laaneniidu peakraavini ning mööda Laaneniidu peakraavi Vokeruse taluni (Lahe–Põlgaste maantee ääres); sealt mööda Lahe–Põlgaste maanteed Samba teeni ning mööda Samba teed Kanepi–Lahe maanteeni, jätkudes mööda Kanepi–Lahe maanteed Kivestu teeni; seejärel mööda Kivestu teed Kurgsoo kraavini ning mööda Kurgsoo kraavi Orajõeni; sealt mööda Orajõge Painatuse sihini ning mööda Painatuse sihti Võru–Tartu maanteeni; edasi mööda Võru–Tartu maanteed Soodomo–Sulbi maanteeni ning mööda Soodomo–Sulbi maanteed Sulbi–Krootuse maanteeni; teeristist mööda Sulbi–Krootuse maanteed Lutsu talu teeni; mööda Lutsu talu teed Võhandu jõeni ning mööda Võhandu jõge Erastvere metskonna kvartali EV173 kagunurgani; seejärel mööda Erastvere metskonna kvartalite EV173 ja EV172 idasihti Kanepi–Urvaste maanteeni ning mööda Kanepi–Urvaste maanteed Erastvere–Kooraste maanteeni; teeristist mööda Erastvere–Kooraste maanteed Võru–Tartu maanteeni, jätkudes mööda Võru–Tartu maanteed Kanepi–Põlva maanteeni; siitpeale mööda Kanepi–Põlva maanteed Hiire teeni ning mööda Hiire teed Valgupera ojani; edasi mööda Valgupera oja Jõearu teeni ning mööda Jõearu teed Kanepi–Vorbuse maanteeni.

§ 10.   Põlva jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Põlva jahipiirkonna pindala on 9940 hektarit.

  (2) Põlva jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Põlva jahipiirkonna piir läheb Häätaru–Akste maantee ja Võru–Ihamaru–Tartu maantee ristumiskohast Karilatsil mööda Häätaru–Akste maanteed Tartu–Petseri raudteeni, jätkudes mööda Tartu–Petseri raudteed Põlva linna piirini ning mööda Põlva linna piiri Põlva–Puskaru–Kanepi maanteeni; sealt mööda Põlva–Puskaru–Kanepi maanteed Tännassilma–Peri maanteeni ning mööda Tännassilma–Peri maanteed Tännassilma–Mustajõe maanteeni; teeristist mööda Tännassilma–Mustajõe maanteed Tamme teeni ning mööda Tamme teed Erastvere metskonna kvartali PW174 kirdenurgani; edasi mööda kvartalite PW174, PW178 ja PW182 idasihti Miksoni teeni ning mööda Miksoni teed Kähri–Pragi maanteeni; seejärel mööda Kähri–Pragi maanteed Tännassilma–Mustajõe maanteeni, jätkudes mööda Tännassilma–Mustajõe maanteed Palgi teeni ning mööda Palgi teed Tännassilma ojani; siitpeale mööda Tännassilma oja Sarapuu kraavini ning mööda Sarapuu kraavi Sarapuu talu teeni; sealt mööda Sarapuu talu teed Võru–Ihamaru–Tartu maanteeni ning mööda Võru–Ihamaru–Tartu maanteed Häätaru–Akste maanteeni Karilatsil.

§ 11.   Rasina jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Rasina jahipiirkonna pindala on 10 770 hektarit.

  (2) Rasina jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Rasina jahipiirkonna piir läheb Kiidjärve metskonna kvartali AH046 loodenurgast Ahja jõe kaldal mööda Kiidjärve metskonna kvartali AH046 põhjasihti sama kvartali kirdenurgani; sealt mööda metsateed Lääniste–Kadaja teeni, jätkudes mööda Lääniste–Kadaja teed Võnnu–Rasina maanteeni; teeristist mööda Võnnu–Rasina maanteed Rasina suunas Karja kraavini; seejärel mööda Karja kraavi Kiidjärve metskonna kvartali AH110 põhjasihini; edasi mööda Kiidjärve metskonna kvartalite AH110, AH111, AH112, AH113 ja AH114 põhjasihti Turna metsateeni ning mööda Turna metsateed Kiidjärve metskonna kvartalit AH116 läbiva kraavini, jätkudes mööda kraavi Kiidjärve metskonna kvartali AH119 loodenurgani; siitpeale mööda Kiidjärve metskonna kvartali AH119 põhjasihti Liispõllu kraavini, jätkudes mööda Liispõllu kraavi Kiidjärve metskonna kvartali AH121 kirdenurgani; edasi mööda Kiidjärve metskonna kvartalite AH121, AH126 ja AH130 idasihti sookraavini, jätkudes mööda sookraavi Küti põlluni ning mööda Küti põllu põhjaserva Meeksi–Rasina maanteeni; sealt mööda Meeksi–Rasina maanteed Meeksi suunas Sikapalu kraavini, jätkudes mööda Sikapalu kraavi Arujärveni ning mööda Arujärve idakallast Savimäe oja suudmeni; edasi mööda Savimäe oja Esäkeste soo kraavini ning mööda Esäkeste soo kraavi Räpina metskonna kvartali ME115 läänesihini; sealt mööda Räpina metskonna kvartali ME115 edelasihti Piiri kraavini, jätkudes mööda Piiri kraavi Savimäe ojani; edasi mööda Savimäe oja Räpina metskonna kvartali ME116 läänesihini; sealt mööda Räpina metskonna kvartalite ME116, ME127, PR095, PR098 ja PR105 läänesihti Räpina metskonna kvartali PR104 kirdenurgani; siitpeale mööda Räpina metskonna kvartali PR104 põhjasihti turbaraba teeni ning mööda turbaraba teed Terepi–Säkna maanteeni, jätkudes mööda Terepi–Säkna maanteed Lutsu jõeni; sealt mööda Lutsu jõge Mooste–Säkna teeni ning mööda Mooste–Säkna teed Kugemäe teeni; siis mööda Kugemäe teed Tartu–Räpina maanteeni ning mööda Tartu–Räpina maanteed Räpina metskonna kvartali RP012 läänesihini, jätkudes mööda Räpina metskonna kvartalite RP0112, RP008, RP004 ja RP001 läänesihti Kiidjärve metskonna kvartali AH157 lõunasihini; seejärel mööda Kiidjärve metskonna kvartali AH157 lõuna- ja läänesihti Oivo kraavini ning mööda Oivo kraavi Oivo sihini, jätkudes mööda Oivo sihti Lutsu jõeni; edasi mööda Lutsu jõge Ahja jõeni ning mööda Ahja jõge Kiidjärve metskonna kvartali AH046 loodenurgani.

§ 12.   Ruusa jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Ruusa jahipiirkonna pindala on 8940 hektarit.

  (2) Ruusa jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Ruusa jahipiirkonna piir läheb Tartu–Räpina maantee ja Määrastu turbaraba tee ristumiskohast mööda Määrastu turbaraba teed Määrastu rabani, jätkudes mõttelise sirgjoonena üle Määrastu raba Naarisaare kinnistu loodenurgani; edasi mööda Naarisaare kinnistu loodepiiri Räpina metskonna kvartali RP122 läänenurgani; seejärel mööda Räpina metskonna kvartali RP122 loodesihti Räpina metskonna kvartali RP117 läänesihini ning mööda Räpina metskonna kvartali RP117 lääne-, põhja- ja idasihti Meelva järveni; seejärel mõttelise sirgjoonena üle Meelva järve Saare kraavi suudmeni, jätkudes mööda Meelva järve kallast Toolamaa oja suudmeni ning mööda Toolamaa oja Meelva–Toolamaa maanteeni; seejärel mööda Meelva–Toolamaa maanteed Tartu–Räpina maanteeni; teeristist mööda Tartu–Räpina maanteed Räpina metskonna kvartali RP127 lõunasihini, jätkudes mööda kvartali RP127 lõunasihti Võhandu jõeni ning mööda Võhandu jõge Pahtpää jõe suudmeni; seejärel mööda Pahtpää jõge Jaanikeste–Leevaku maanteeni; sealt mööda Jaanikeste–Leevaku maanteed Rõsna–Võuküla maanteeni; teeristist mööda Rõsna–Võuküla maanteed Rõsna–Kassilaane maanteeni ning mööda Rõsna–Kassilaane maanteed Võuküla–Kirmsi maanteeni; teeristist mööda Võuküla–Kirmsi maanteed Leesikmäe teeni, jätkudes mööda Leesikmäe teed Tsirski teeni; sealt mööda Tsirski teed Veriora–Ruusa maanteeni ning mööda Veriora–Ruusa maanteed Pindi–Pääsna maanteeni; siitpeale mööda Pindi–Pääsna maanteed Pääsna–Soohara teeni, jätkudes mööda Pääsna–Soohara teed Poska peakraavini; sealt mööda Poska peakraavi Ruusa–Põlva kõrgepingeliini trassini, jätkudes mööda Ruusa–Põlva kõrgepingeliini trassi Ruusa–Soohara maanteeni; edasi mööda Ruusa–Soohara maanteed Tedresaare talu teeni ning mööda Tedresaare talu teed Tedresaare kinnistu lõunapiirini; seejärel mööda Tedresaare kinnistu lõuna- ja läänepiiri Ruunasoo peakraavini, jätkudes mööda Ruunasoo peakraavi Lepasaare kraavini ning mööda Lepasaare kraavi Kitsemetsa sihini; sealt mööda Kitsemetsa sihti Lompe kraavini ning mööda Lompe kraavi Holvandi–Kanassaare maanteeni; edasi mööda Holvandi–Kanassaare maanteed Põlva–Räpina maanteeni; teeristist mööda Põlva–Räpina maanteed Labasaare teeni ning mööda Labasaare teed Labasaare kinnistu idapiirini, jätkudes mööda Labasaare kinnistu idapiiri Labaku kinnistu idapiirini; seejärel mööda Labaku kinnistu idapiiri Räpina metskonna kvartali RP089 idasihini; sealt mööda Räpina metskonna kvartalite PR089, PR084, PR079 ja PR075 idasihti Kiisa II kinnistu läänepiirini, jätkudes mööda Kiisa II kinnistu lääne- ja põhjapiiri Leevaku ojani ning mööda Leevaku oja Tartu–Räpina maanteeni; seejärel mööda Tartu–Räpina maanteed Määrastu turbaraba teeni.

§ 13.   Räpina jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Räpina jahipiirkonna pindala on 12 450 hektarit.

  (2) Räpina jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Räpina jahipiirkonna piir läheb Räpina metskonna kvartali ME116 edelasihi ja Esäkeste soo kraavi ristumiskohast mööda Esäkeste soo kraavi Räpina metskonna kvartali ME120 läänesihini, jätkudes mööda Räpina metskonna kvartali ME120 läänesihti Savimäe teeni ning mööda Savimäe teed Meeksi–Mägiotsa teeni; teeristist mööda Meeksi–Mägiotsa teed Mägiotsa suunas Nahavariku teeni; sealt mööda Nahavariku teed Meeksi–Räpina maanteeni ning mööda Meeksi–Räpina maanteed Kalameeste teeni (metsatee), jätkudes mööda Kalameeste teed Lämmijärveni; edasi mööda Lämmijärve rannajoont Võhandu jõe suudmeni (jahipiirkonna juurde kuulub Lämmijärve akvatooriumi osa, mis ulatub 200 meetri kaugusele rannajoonest); Võhandu jõe suudmest Lämmijärves vastuvoolu mööda Võhandu jõge Räpina–Koidula maanteeni ning mööda Räpina–Koidula maanteed Räpina linna piirini; seejärel mööda Räpina linna piiri Võhandu jõeni ning mööda Võhandu jõge Räpina metskonna kvartali RP127 lõunasihini, jätkudes mööda Räpina metskonna kvartali RP127 lõunasihti Tartu–Räpina maanteeni; sealt mööda Tartu–Räpina maanteed Meelva–Toolamaa maanteeni; teeristist mööda Meelva–Toolamaa maanteed Toolamaa ojani ning mööda Toolamaa oja Meelva järveni, jätkudes mööda Meelva järve kallast Räpina metskonna kvartali RP117 idasihini; seejärel mööda Räpina metskonna kvartali RP117 idasihti kvartali RP117 kirdenurgani, jätkudes mõttelise sirgjoonena üle Meelva raba Räpina metskonna kvartali PR098 edelanurgani; siitpeale mööda Räpina metskonna kvartalite PR098, PR095, ME127 ja ME116 läänesihti Savimäe ojani; sealt mööda Savimäe oja Piiri kraavini, jätkudes mööda Piiri kraavi Räpina metskonna kvartali ME116 edelasihini ning mööda kvartali ME116 edelasihti Esäkeste soo kraavini.

§ 14.   Saverna jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Saverna jahipiirkonna pindala on 8450 hektarit.

  (2) Saverna jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Saverna jahipiirkonna piir läheb Sulu–Vissi–Liiva maantee ja Puntuse–Tuudaku–Maaritsa tee ristumiskohast mööda Sulu–Vissi–Liiva maanteed Idaojani, jätkudes mööda Idaoja Maaritsa ojani ning mööda Maaritsa oja Sulu–Vissi–Liiva maanteeni; sealt mööda Sulu–Vissi–Liiva maanteed Maaritsa–Prangli maanteeni ning mööda Maaritsa–Prangli maanteed Lilu–Käärti teeni; teeristist mööda Lilu–Käärti teed Saverna–Maaritsa kõrgepingeliini trassini, jätkudes mööda kõrgepingeliini trassi Sahkri kraavini ning mööda Sahkri kraavi Sahkri järveni; edasi mõttelise sirgjoonena üle Sahkri järve Sulaoja suudmeni; seejärel mööda Sulaoja Leevi jõeni ning mööda Leevi jõge Käbliku teeni; siitpeale mööda Käbliku teed Saverna–Põlva maanteeni ning mööda Saverna–Põlva maanteed Palutaja teeni; teeristist mööda Palutaja teed Saverna–Tiido–Krootuse maanteeni, jätkudes mööda Saverna–Tiido–Krootuse maanteed Sigaoru sihini ning mööda Sigaoru sihti Hilba ojani; sealt mööda Hilba oja Kogrejärveni, jätkudes mõttelise sirgjoonena üle Kogrejärve Mõntsi teeni; seejärel mööda Mõntsi teed Erastvere metskonna kvartali SV098 loodenurgani; sealt mööda Erastvere metskonna kvartalite SV098, SV099 ja SV101 läänesihti Mügra–Lustiaia teeni ning mööda Mügra–Lustiaia teed Mügrani; Mügralt mööda Kanepi–Sirvaste–Aiaste–Valgjärve–Pikareinu–Krüüdneri teed Küüdnerini; Krüüdnerist mööda Küüdneri–Makita maanteed Topsi teeni, jätkudes mööda Topsi teed Kammeri–Maaritsa teeni; teeristist mööda Kammeri–Maaritsa teed Maaritsa–Kavandu kõrgepingeliini trassini; sealt mööda kõrgepingeliini trassi Puntuse–Tuudaku–Maaritsa teeni ning mööda Puntuse–Tuudaku–Maaritsa teed Sulu–Vissi–Liiva maanteeni.

§ 15.   Taevaskoja jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Taevaskoja jahipiirkonna pindala on 10 060 hektarit.

  (2) Taevaskoja jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Taevaskoja jahipiirkonna piir läheb Häätaru–Akste maantee ja Tartu–Petseri raudtee ristumiskohast mööda Häätaru–Akste maanteed Tartu–Pihkva kõrgepingeliini trassini, jätkudes mööda Tartu–Pihkva kõrgepingeliini trassi Valgesoo sihini ning mööda Valgesoo sihti Kiidjärve metskonna kvartali KJ107 kirdenurgani; sealt mööda Kiidjärve metskonna kvartali KJ107 ida- ja kvartali KJ120 ning KJ121 põhjasihti suvila teeni ning mööda suvila teed Ahja jõeni; edasi mööda Ahja jõge Sulbi veskini, jätkudes mööda Sulbi veski teed Tartu–Räpina–Värska maanteeni; teeristist mööda Tartu–Räpina–Värska maanteed Mooste–Kauksi maanteeni ning mööda Mooste–Kauksi maanteed Nooritsmetsa–Miiaste maanteeni; seejärel mööda Nooritsmetsa–Miiaste maanteed Põlva–Räpina maanteeni, jätkudes mööda Põlva–Räpina maanteed Kiviküla teeni ning mööda Kiviküla teed Lutsu jõeni; edasi mööda Lutsu jõge vastuvoolu Põlva–Räpina kõrgepingeliini trassini ning mööda kõrgepingeliini trassi Sillaste teeni; sealt mööda Sillaste teed Kanassaare–Holvandi maanteeni; seejärel mööda Kanassaare–Holvandi maanteed Lompe kraavini ning mööda Lompe kraavi Kitsemetsa sihini, jätkudes mööda Kitsemetsa sihti Tartu–Petseri raudteeni; siitpeale mööda Tartu–Petseri raudteed Häätaru–Akste maanteeni.

§ 16.   Valgjärve jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Valgjärve jahipiirkonna pindala on 7720 hektarit.

  (2) Valgjärve jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Valgjärve jahipiirkonna piir läheb Tamme–Keldu tee ja Sulaoja ristumiskohast mööda Sulaoja Valgjärve–Ora teeni, jätkudes mööda Valgjärve–Ora teed Makita–Krüüdneri maanteeni; teeristist mööda Makita–Krüüdneri maanteed Krüüdnerini; Krüüdnerist mööda Krüüdneri–Pikareinu–Valgjärve–Aiaste–Sirvaste–Kanepi maanteed Mügrani; Mügrast mööda Karste–Hoboala teed Kanepi–Otepää maanteeni, jätkudes mööda Kanepi–Otepää maanteed Pransu–Hinomäe teeni; teeristist mööda Pransu–Hinomäe teed Kanepi–Otepää kõrgepingeliini trassini, jätkudes mööda Kanepi–Otepää kõrgepingeliini trassi Saverna–Otepää maanteeni; siitpeale mööda Saverna–Otepää maanteed Pikajärve teeni ning mööda Pikajärve teed Pikajärve kõrgepingeliini trassini; sealt mööda Pikajärve kõrgepingeliini trassi Valgjärve–Otepää kõrgepingeliini trassini; seejärel mööda Valgjärve–Otepää kõrgepingeliini trassi Pikajärve–Neeruti teeni ning mööda Pikajärve–Neeruti teed Neerutini; Neerutist mööda Neeruti–Küüdneri maanteed Tamme–Keldu teeni ning mööda Tamme–Keldu teed Sulaojani.

§ 17.   Vastse-Kuuste jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Vastse-Kuuste jahipiirkonna pindala on 11 020 hektarit.

  (2) Vastse-Kuuste jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Vastse-Kuuste jahipiirkonna piir läheb Prangli–Liiva maantee ja Konsu jõe ristumiskohast mööda Prangli–Liiva maanteed Tartu–Põlva maanteeni; teeristist mööda Tartu–Põlva maanteed Lootvina–Vooreküla maanteeni ning mööda Lootvina–Vooreküla maanteed Tartu–Petseri raudteeni, jätkudes mööda Tartu–Petseri raudteed Mõra jõeni; edasi mööda Mõra jõge Kolli teeni; sealt mööda Kolli teed Lootvina–Roiu maanteeni; teeristist mööda Lootvina–Roiu maanteed Kurista–Lootvina maanteeni ning mööda Kurista–Lootvina maanteed Tartu metskonna kvartali QT112 lõunasihini; seejärel mööda Tartu metskonna kvartalite QT112, QT113 ja QT111 lõunasihti Tippo kinnistu idapiirini; edasi mööda Tippo kinnistu idapiiri Reinvoldi teeni, jätkudes mööda Reinvoldi teed Lootvina–Kosovo maanteeni; siitpeale mööda Lootvina–Kosovo maanteed Lootvina peakraavini ning mööda Lootvina peakraavi Sipelga teeni; sealt mööda Sipelga teed Metsaääre teeni ning mööda Metsaääre teed Koorvere–Kärsa maanteeni; teeristist mööda Koorvere–Kärsa maanteed Tartu–Ihamaru–Võru maanteeni Karilatsil; Karilatsilt mööda Tartu–Ihamaru–Võru maanteed Leevi jõeni, jätkudes mööda Leevi jõge Poka veskini; sealt mööda Kirjase metsateed Konsu jõeni ehk Porijõeni, jätkudes mööda Konsu jõge Prangli–Liiva maanteeni.

§ 18.   [Kehtetu - RTL 2009, 53, 778 - jõust. 10.07.2009]

§ 19.   [Kehtetu - RTL 2009, 53, 778 - jõust. 10.07.2009]

§ 20.   Värska jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Värska jahipiirkonna pindala on 10 720 hektarit.

  (2) Värska jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Värska jahipiirkonna piir läheb Karisilla oja suubumiskohast Lämmijärve mööda Lämmijärve rannajoont Eesti Vabariigi piirini (jahipiirkonna juurde kuulub Lämmijärve akvatooriumi osa, mis ulatub 200 meetri kaugusele rannajoonest, ja Värska laht), jätkudes mööda Eesti Vabariigi piiri Räpina–Koidula maanteeni; edasi mööda Räpina–Koidula maanteed Karisilla ojani ning mööda Karisilla oja Lämmijärveni.

§ 21.   [Kehtetu - RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 22.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]


1 Ahja, Kanepi, Kauksi, Kõlleste, Laheda, Mäe, Orava, Peri, Põlgaste, Põlva, Rasina, Ruusa, Räpina, Saverna, Taevaskoja, Valgjärve, Vastse-Kuuste, Veerksu, Veriora ja Värska jahipiirkond on moodustatud keskkonnaministri 19. augusti 1994. a määrusega nr 29 «Põlva maakonna rendijahipiirkondade moodustamine» Ahja, Kanepi, Kauksi, Kõlleste, Laheda, Mäe, Orava, Peri, Põlgaste, Põlva, Rasina, Ruusa, Räpina, Saverna, Taevaskoja, Valgjärve, Vastse-Kuuste, Veerksu, Veriora ja Värska rendijahipiirkondade baasil.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json