Teksti suurus:

Juuru, Leva, Kaiu, Kohila, Märjamaa, Rapla, Valtu ja Vardi jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 29.07.2011, 14

Juuru, Leva, Kaiu, Kohila, Märjamaa, Rapla, Valtu ja Vardi jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus1
[RT I, 29.07.2011, 1 - jõust. 01.08.2011]

Vastu võetud 14.06.2005 nr 52
RTL 2005, 72, 993
jõustumine 03.07.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009
25.06.2009RTL 2009, 53, 77810.07.2009
19.07.2011RT I, 29.07.2011, 101.08.2011

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» § 6 lõike 3 alusel.
[RT I, 29.07.2011, 1 - jõust. 01.08.2011]

§ 1.   [Kehtetu - RTL 2009, 53, 778 - jõust. 10.07.2009]

§ 2.   Juuru jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Juuru jahipiirkonna pindala on 9870 hektarit.

  (2) Juuru jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Juuru jahipiirkonna piir läheb Seli–Pahkla maantee ja Mahtra–Juuru maantee ristumiskohast mööda Mahtra–Juuru maanteed Kose–Purila maanteeni; teeristist mööda Kose–Purila maanteed Silde sihini ning mööda Silde sihti Kolgu rabani; sealt mõttelise sirgjoonena üle Kolgu raba Kolgu sihini, jätkudes mööda Kolgu sihti Kolgu kraavini; edasi mööda Kolgu kraavi Keila jõeni ning mööda Keila jõge Juuru–Rapla maanteeni; seejärel mööda Juuru–Rapla maanteed Hõreda–Oola maanteeni; teeristist mööda Hõreda–Oola maanteed Pae ojani ning mööda Pae oja Keila jõeni; siitpeale mööda Keila jõge gaasitrassini; edasi mööda gaasitrassi Kose–Purila maanteeni, jätkudes mööda Kose–Purila maanteed Seli–Purila maanteeni; teeristist mööda Seli–Purila maanteed Seli–Pahkla maanteeni ning mööda Seli–Pahkla maanteed Mahtra–Juuru maanteeni.

§ 3.   Leva jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Leva jahipiirkonna pindala on 15 670 hektarit.

  (2) Leva jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Leva jahipiirkonna piir läheb Prillimäe–Tuhala ja Oru–Kolu maantee ristumiskohast mööda Oru–Kolu maanteed Kolu–Äksi maanteeni, jätkudes mööda Kolu–Äksi maanteed Kose–Purila maanteeni; teeristist mööda Kose–Purila maanteed Habaja–Tamsi maanteeni ning mööda Habaja–Tamsi maanteed Tamsi–Oblu teeni; sealt mööda Tamsi–Oblu teed Atla jõeni ning mööda Atla jõge Vahastu metskonna kvartali 102 põhjanurgani; edasi mõttelise sirgjoonena üle Mahtra raba Kolgu teeristini Kose–Juuru maanteel; Kolgu teeristist mööda Kose–Purila maanteed Juuru–Mahtra maanteeni ning mööda Juuru–Mahtra maanteed Seli–Pahkla maanteeni; edasi mööda Seli–Pahkla maanteed Prillimäe–Tuhala maanteeni ning mööda Prillimäe–Tuhala maanteed Oru–Kolu maanteeni.

§ 4.   Kaiu jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Kaiu jahipiirkonna pindala on 18 030 hektarit.

  (2) Kaiu jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Kaiu jahipiirkonna piir läheb Kose–Purila maantee ja Silde sihi ristumiskohast mööda Silde sihti Kolgu rabani; sealt mõttelise sirgjoonena üle Kolgu raba Kolgu sihini, jätkudes mööda Kolgu sihti Kolgu kraavini ning mööda Kolgu kraavi Keila jõeni; edasi mööda Keila jõge Kambi ojani, jätkudes mööda Kambi oja Vana-Aseme sihini; siitpeale mööda Vana-Aseme sihti Uue-Aseme sihini ning mööda Uue-Aseme sihti Nipernaadi kraavini; siis mööda Nipernaadi kraavi Metsamaa Halduse AS-i kinnistu idapiirini; sealt mööda Metsamaa Halduse AS-i kinnistu idapiiri Vahastu metskonna kvartali 88 loodenurgani, jätkudes mööda Vahastu metskonna kvartali 88 läänesihti Vahastu metskonna kvartali 93 loodenurgani; seejärel mööda kvartali 93 põhjasihti Loosalu järveni, jätkudes mõttelise sirgjoonena üle järve Kädva oja väljavooluni; edasi mööda Kädva oja Vahastu metskonna kvartali 94 lõunasihini ning mööda Vahastu metskonna kvartali 94 lõuna- ja idasihti Hunnilemäe sihini; sealt mööda Hunnilemäe sihti Põlliku peakraavini ning mööda Põlliku peakraavi Padriku–Põlliku teeni; seejärel mööda Padriku–Põlliku teed Põllikuni; Põllikult mööda Põlliku–Suurekivi teed Suurekivini; Suurekivilt mööda Kuimetsa–Vahastu maanteed Käru jõeni; sealt mööda Käru jõge Aela kraavi suudmeni ning mööda Aela kraavi Kõue–Vahastu maanteeni, jätkudes mööda Kõue–Vahastu maanteed Aela–Virla elektriliini trassini; edasi mööda Aela–Virla elektriliini trassi Virla–Kuimetsa elektriliini trassini; siitpeale mööda Virla–Kuimetsa elektriliini trassi Rapla–Tallinna kõrgepingeliini trassini; siis mööda kõrgepingeliini trassi Pundi sihini ning mööda Pundi sihti Laane teeni; sealt mööda Laane teed Kose–Purila maanteeni; teeristist mööda Kose–Purila maanteed Habaja–Tamsi maanteeni; edasi mööda Habaja–Tamsi maanteed Tamsi–Oblu teeni ning mööda Tamsi–Oblu teed Atla jõeni; seejärel mööda Atla jõge Vahastu metskonna kvartali 102 põhjanurgani; sealt mõttelise sirgjoonena üle Mahtra raba Kolgu teeristini Kose–Juuru maanteel; Kolgu teeristist mööda Kose–Purila maanteed Silde sihini.

§ 5.   Kohila jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Kohila jahipiirkonna pindala on 10 430 hektarit.

  (2) Kohila jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Kohila jahipiirkonna piir läheb Kohila–Hageri maantee ja Hageri–Kodila maantee ristumiskohast mööda Kohila–Hageri maanteed Tallinna–Rapla raudteeni; sealt mööda Tallinna–Rapla raudteed Saia kraavini ning mööda Saia kraavi Nõela teeni, jätkudes mööda Nõela teed Tagadi–Kurtna maanteeni; edasi mööda Tagadi–Kurtna maanteed Tallinna–Viljandi maanteeni ning mööda Tallinna–Viljandi maanteed Prillimäe–Tuhala maanteeni; teeristist mööda Prillimäe–Tuhala maanteed Seli–Pahkla maanteeni, jätkudes mööda Seli–Pahkla maanteed Keila jõeni ning mööda Keila jõge Röa ojani; edasi mööda Röa oja Röa kraavi suudmeni; sealt mõttelise sirgjoonena üle Seli raba Sopi nurgani (Suurküla–Koigi maanteel); Sopi nurgast mööda Suurküla–Koigi maanteed Koigi–Rabivere maanteeni; teeristist mööda Koigi–Rabivere maanteed Rabivere peakraavini ning mööda Rabivere peakraavi Hageri–Kodila maanteeni; sealt mööda Hageri–Kodila maanteed Kohila–Hageri maanteeni.

§ 6.   Märjamaa jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Märjamaa jahipiirkonna pindala on 12 770 hektarit.

  (2) Märjamaa jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Märjamaa jahipiirkonna piir läheb Ellamaa oja suubumiskohast Kasari jõkke mööda Kasari jõge Konnaveski oja suudmeni, jätkudes mööda Konnaveski oja Tallinna–Pärnu maanteeni; edasi mööda Tallinna–Pärnu maanteed Orgitani; Orgitalt mööda Orgita–Märjamaa maanteed Märjamaa alevi piirini ning mööda Märjamaa alevi piiri Märjamaa–Konuvere maanteeni; seejärel mööda Märjamaa–Konuvere maanteed Tallinna–Pärnu maanteeni; teeristist mööda Tallinna–Pärnu maanteed Vigala jõeni ning mööda Vigala jõge Reoraba kraavini; sealt mööda Reoraba kraavi Märjamaa metskonna kvartali 226 idanurgani; siitpeale mööda Märjamaa metskonna kvartalite 226, 223 ja 222 põhjasihti Paeküla ojani; edasi mööda Paeküla oja Kasari jõeni ning mööda Kasari jõge Ellamaa oja suudmeni.

§ 7.   Rapla jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Rapla jahipiirkonna pindala on 16 650 hektarit.

  (2) Rapla jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Rapla jahipiirkonna piir läheb Kodila–Hageri maantee ja Rabivere peakraavi ristumiskohast mööda Rabivere peakraavi Suurkülani; Suurkülast mööda Suurküla–Koigi maanteed Sopi nurgani; sealt mõttelise sirgjoonena üle Seli raba Röa oja Röa kraavi suubumise kohani, jätkudes mööda Röa oja Keila jõeni; sealt mööda Keila jõge Seli–Purila maanteeni ning mööda Seli–Purila maanteed Purila–Kose maanteeni; teeristist mööda Purila–Kose maanteed gaasitrassini ning mööda gaasitrassi Keila jõeni; edasi mööda Keila jõge Pae ojani; seejärel mööda Pae oja Allika sihini, jätkudes mööda Allika sihti Vahastu metskonna kvartali 13 kirdenurgani; edasi mööda Vahastu metskonna kvartali 13 põhjasihti Vahemetsa taluni; Vahemetsa talu juurest mööda Ridaküla teed Rapla–Juuru maanteeni; teeristist mööda Rapla–Juuru maanteed Rapla linna piirini, jätkudes mööda Rapla linna piiri Rapla–Märjamaa endise raudteeni; seejärel mööda endist raudteed Kuusiku jõeni, jätkudes mööda Kuusiku jõge Vigala jõeni ning mööda Vigala jõge Kodila jõe suudmeni; siit mööda Kodila jõge Jalase peakraavini ning mööda Jalase peakraavi Jalase järve teeni; sealt mööda Jalase järve teed Jalase järveni, jätkudes mõttelise sirgjoonena üle Jalase raba Orgita karjäärini; seejärel mööda Orgita karjääri teed Jalase teeni ning mööda Jalase teed Ohukotsu–Kõrvetaguse maanteeni; teeristist mööda Ohukotsu–Kõrvetaguse maanteed Varbola–Rapla maanteeni ning mööda Varbola–Rapla maanteed Kodila–Hageri maanteeni, jätkudes mööda Kodila–Hageri maanteed Rabivere peakraavini.
[RTL 2009, 53, 778 - jõust. 10.07.2009]

§ 8.   Valtu jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Valtu jahipiirkonna pindala on 8930 hektarit.

  (2) Valtu jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Valtu jahipiirkonna piir läheb Ridaküla–Rapla maantee ja Rapla–Juuru maantee ristumiskohast mööda Ridaküla–Rapla maanteed Vahemetsa talu teeni, jätkudes mööda Vahemetsa talu teed Vahemetsa taluni; sealt mõttelise sirgjoonena Vahastu metskonna kvartali 13 loodenurgani; edasi mööda Vahastu metskonna kvartali 13 põhjasihti Allika sihini; siis mööda Allika sihti Pae ojani ning mööda Pae oja Keila jõeni; sealt mööda Keila jõge Hõreda–Oola maanteeni, jätkudes mööda Hõreda–Oola maanteed Rapla–Juuru maanteeni ja mööda Rapla–Juuru maanteed Keila jõeni; siitpeale mööda Keila jõge Kambi ojani ning mööda Kambi oja Vana-Aseme sihini; edasi mööda Vana-Aseme sihti Uue-Aseme sihini, jätkudes mööda Uue-Aseme sihti Nipernaadi kraavini ning mööda Nipernaadi kraavi Metsamaa Halduse AS-i kinnistu idapiirini; sealt mööda Metsamaa Halduse AS-i kinnistu idapiiri Metsamaa Halduse AS-i kinnistu põhjanurgani; siitpeale mööda Tõnis Spalle, OÜ Haldjakroon ja Metsamaa Halduse AS-i kinnistute läänepiiri Lau–Paluküla teeni, jätkudes mööda Lau–Paluküla teed Kunilepa talu teeni; teeristist mööda Kunilepa talu teed Vahastu metskonna kvartali 77 kirdenurgani; sealt mööda kraavi Vahastu metskonna kvartali 77 läänesihini, jätkudes sirgjoonena üle Keava raba Vahastu metskonna kvartali 66 läänesihini (turbaraba teeni); edasi mööda turbaraba teed Ingliste–Keava maanteeni ning mööda Ingliste–Keava maanteed Vahastu metskonna kvartali 63 põhjasihini; siitpeale mööda Vahastu metskonna kvartali 63 põhjasihti Kasahstani kraavini ning mööda Kasahstani kraavi Vigala jõeni; seejärel mööda Vigala jõge Nõmme–Tänava kraavini, jätkudes mööda Nõmme–Tänava kraavi Vahastu metskonna kvartali 61 läänesihini; sealt mööda Vahastu metskonna kvartali 61 läänesihti Tammiku kraavini ning mööda Tammiku kraavi Keava peakraavini; siitpeale mööda Keava peakraavi Illukamäe kraavini, jätkudes mööda Illukamäe kraavi Keava–Põrsaku teeni; siis mööda Keava–Põrsaku teed Keava alevi piirini ning mööda Keava alevi põhja- ja loodepiiri Keava alevi sissesõiduteeni; edasi mööda Keava alevi sissesõiduteed Rapla–Türi maanteeni ning mööda Rapla–Türi maanteed Metsaääre küla teeni; teeristist mööda Metsaääre küla teed Kehtnapere kinnistu piiril asuva kiviaiani, jätkudes mööda kiviaeda taas Kehtnapere kinnistu piirini ning mööda Kehtnapere kinnistu piiri Kuusiku jõeni; siitpeale mööda Kuusiku jõge Pilli kraavini ning mööda Pilli kraavi Kuusiku–Reiu harukraavini; sealt mööda Kuusiku–Reiu harukraavi Kuusiku jõeni; seejärel mööda Kuusiku jõge Rapla–Märjamaa endise raudteeni ning mööda Rapla–Märjamaa endist raudteed Rapla linna piirini; edasi mööda Rapla linna piiri Rapla–Juuru maanteeni ning mööda Rapla–Juuru maanteed Ridaküla–Rapla maanteeni.

§ 9.   Vardi jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Vardi jahipiirkonna pindala on 12 150 hektarit.

  (2) Vardi jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Vardi jahipiirkonna piir läheb Nissi–Vaimõisa maantee ja Mustu tee ristumiskohast mööda Mustu teed Rebase teeni, jätkudes mööda Rebase teed Mustu kraavini; sealt mööda Mustu kraavi Jutapere ojani ning mööda Jutapere oja Kasari jõeni; edasi mööda Kasari jõge Tallinna–Pärnu maanteeni ning mööda Tallinna–Pärnu maanteed Varbola–Rapla maanteeni; teeristist mööda Varbola–Rapla maanteed Varbola–Nõmmealuse–Ohukotsu maanteeni, jätkudes mööda Varbola–Nõmmealuse–Ohukotsu maanteed Ohukotsuni; Ohukotsust mööda Ohukotsu–Kõrvetaguse–Konnaveski maanteed Tallinna–Pärnu maanteeni Konnaveskil; Konnaveskilt mööda Tallinna–Pärnu maanteed Konnaveski ojani, jätkudes mööda Konnaveski oja Kasari jõeni ning mööda Kasari jõge Ellamaa ojani; seejärel mööda Ellamaa oja Terjatu peakraavini ning mööda Terjatu peakraavi Ollilaane maaparandusobjektini; edasi mööda Ollilaane maaparandusobjekti idapoolset piirdekraavi Terjatu peakraavini, jätkudes mööda Terjatu peakraavi Toomase teeni; sealt mööda Toomase teed Nissi–Vaimõisa maanteeni ning mööda Nissi–Vaimõisa maanteed Mustu teeni.

§ 10.   [Kehtetu - RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 11.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]


1 Juuru, Kaiu, Kohila, Märjamaa, Rapla, Valtu ja Vardi jahipiirkonnad on moodustatud keskkonnaministri 21. septembri 1994. a määrusega nr 43 «Rapla maakonna rendijahipiirkondade moodustamine» moodustatud Juuru, Kaiu, Kohila, Märjamaa, Rapla, Valtu ja Vardi rendijahipiirkondade baasil. Hageri ja Leva jahipiirkond on moodustatud keskkonnaministri 17. augusti 2004. a määrusega nr 104 «Hageri jahipiirkonna, Leva jahipiirkonna ja Tammiku jahipiirkonna moodustamine» moodustatud Hageri ja Leva jahipiirkondade baasil.

/otsingu_soovitused.json