Teksti suurus:

Kullavere, Luua, Pikknurme ja Saadjärve jahipiirkonna moodustamine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.07.2011, 23

Kullavere, Luua, Pikknurme ja Saadjärve jahipiirkonna moodustamine
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

Vastu võetud 28.04.2004 nr 34
RTL 2004, 56, 934
jõustumine 08.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009
19.07.2011RT I, 29.07.2011, 101.08.2011

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» § 6 lõike 3 alusel.
[RT I, 29.07.2011, 1 - jõust. 01.08.2011]

§ 1.   Kullavere jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Kullavere jahipiirkonna pindala on 43 060 hektarit.

  (2) Kullavere jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Kullavere rendijahipiirkonna piir kulgeb Mustvee jõe ja Mustvee linna piiri ristumiskohast mööda Mustvee linna piiri Peipsi järveni; sealt mööda Peipsi järve rannajoont Kodavere ojani, mis on ühtlasi Jõgeva maakonna piir (jahipiirkonna juurde kuulub Peipsi järve akvatooriumi osa, mis ulatub 200 meetri kaugusele rannajoonest); edasi mööda Kodavere oja Mustvee–Kallaste maanteeni ning mööda Mustvee–Kallaste maanteed Kadrina–Kodavere maanteeni; teeristist mööda Kadrina–Kodavere maanteed Punikvere teeni ning mööda Punikvere teed Kasahstani kraavini; siitpeale mööda Kasahstani kraavi Ööbiku sihini, jätkudes mööda Ööbiku sihti Halliku metskonna kvartali 476 lõunasihini; edasi mööda Halliku metskonna kvartalite 476 ja 475 lõunasihti Kadrina ojani; sealt mööda Kadrina oja Viljuse–Karjamõisa teeni, jätkudes mööda Viljuse–Karjamõisa teed Kaasiku–Viljuse teeni; teeristist mööda Kaasiku–Viljuse teed Alatskivi–Pala maanteeni ning mööda Alatskivi–Pala maanteed Alatskivi metskonna kvartali AK001 põhjasihini; seejärel mööda Alatskivi metskonna kvartali AK001 põhjasihti Konnakaevu kinnistu põhjanurgani; sealt mööda Konnakaevu kinnistu loode- ja läänepiiri Haneaugu kinnistu idapiirini; siitpeale mööda Haneaugu kinnistu ida- ja kagupiiri Kruusa kinnistu kagu piirini, jätkudes mööda Kruusa kinnistu kagupiiri Verbo kinnistu kagupiirini ning mööda piiri Verbo kinnistu kagu- ja edelapiiri Alatskivi metskonna kvartali AK007 põhjasihini; edasi mööda Alatskivi metskonna kvartalite AK007 ja AK006 põhjasihti, kvartali AK006 läänesihti, kvartali AK006 lõunasihti, kvartalite AK011, AK015, AK014, AK018, AK021, AK023, AK025, AK028 ja AK031 läänesihti, kvartalite AK030 ja AK029 põhjasihti Vara metskonna kvartali VA041 idasihini; sealt mööda Vara metskonna kvartalite VA041 ida- ja põhjasihti, kvartalite VA023 ja VA012 idasihti, kvartalite VA012, VA011, VA010 ja VA009 põhjasihti, kvartali VA009 läänesihti, kvartali VA020 loodesihti, kvartalite VA019 ja VA008 kirdesihti, kvartali VA008 põhjasihti, kvartalite VA008 ja VA018 loodesihti, kvartalite VA0017, VA007, VA006, VA003 ja VA002 loodesihti, kvartalite VA002, VA001, KV013 ja KV012 põhjasihti Kogreküla peakraavini; seejärel mööda Kogreküla peakraavi Kääpa jõeni ning mööda Kääpa jõge Kaiu järveni, mööda Kaiu järve ja Papi järve lõunakallast Uhmardu jõeni; sealt mööda Uhmardu jõge Tartu–Jõhvi maanteeni; jätkudes mööda Tartu–Jõhvi maanteed Vanassaare–Palamuse maanteeni; teeristist mööda Vanassaare–Palamuse maanteed Kudina–Varbevere maanteeni ning mööda Kudina–Varbevere maanteed Palamuse–Voore maanteeni; edasi mööda Palamuse–Voore maanteed Kallivere teeni ning mööda Kallivere teed Saare ja Palamuse valla vahelise piirini; sealt mööda valdadevahelist piiri Kullavere jõeni ning mööda Kullavere jõge Torma ja Saare valla vahelise piirini; seejärel mööda Torma ja Saare valla vahelist piiri Ahtme–Tartu kõrgepingeliini trassini ning mööda Ahtme–Tartu kõrgepingeliini trassi Jõgeva–Mustvee kõrgepingeliini trassini; seejärel mööda Jõgeva–Mustvee kõrgepingeliini trassi Mustvee jõeni ning mööda Mustvee jõge Mustvee linna piirini.

§ 2.   Luua jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Luua jahipiirkonna pindala on 13 460 hektarit.

  (2) Luua jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Luua jahipiirkonna piir läheb Kivimäe–Pikkjärve maantee ja Pikkjärve oja ristumiskohast mööda Kivimäe–Pikkjärve maanteed Vaidavere–Luua–Palamuse maanteeni; teeristist mööda Vaidavere–Luua–Palamuse maanteed Kudina–Maarja maanteeni ning mööda Kudina–Maarja maanteed Kudina–Vanassaare maanteeni, jätkudes mööda Kudina–Vanassaare maanteed Jõhvi–Tartu maanteeni; sealt mööda Jõhvi–Tartu maanteed Uhmardu jõeni ning mööda Uhmardu jõge Papi järveni; siitpeale mööda Papi ja Kaiu järve lõunakallast Kääpa jõeni ning mööda Kääpa jõge Luua metsakooli kvartali 109 idasihini; seejärel mööda Luua metsakooli kvartalite 109, 118, 127, 138, 146, 162, 172, 180, 189, 197, 204 ja 207 idasihti ning kvartalite 207 ja 206 lõunasihti Vara metskonna kvartali KV114 põhjasihini; siitpeale mööda Vara metskonna kvartali KV114 ja KV0113 põhjasihti ning kvartali KV0113 idasihti Pataste–Vara maanteeni, jätkudes mööda Pataste–Vara maanteed Kirjasoo peakraavini ning mööda Kirjasoo peakraavi Jõusa kraavini; edasi mööda Jõusa kraavi Pataste–Nigula maanteeni ning mööda Pataste–Nigula maanteed Jõusa–Reinu maanteeni; teeristist mööda Jõusa–Reinu maanteed Tartu–Mustvee maanteeni, jätkudes mööda Tartu–Mustvee maanteed Amme jõeni; edasi mööda Amme jõge Elistvere järveni, jätkudes jõe mõttelise pikendusena üle Elistvere järve Nava oja väljavooluni; sealt mööda Nava oja Elistvere–Kaiavere–Luua maanteeni ning mööda Elistvere–Kaiavere–Luua maanteed Kaiavere–Praaklima–Nava teeni; teeristist mööda Praaklima–Sudiste–Nava teed Nava ojani, jätkudes mööda Nava oja Pikkjärve järveni; edasi mööda Pikkjärve järve idakallast Pikkjärve ojani ning mööda Pikkjärve oja Kivimäe–Pikkjärve maanteeni.

§ 3.   Pikknurme jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Pikknurme jahipiirkonna pindala on 22 580 hektarit.

  (2) Pikknurme jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Pikknurme jahipiirkonna piir Tallinna–Tartu maanteel Neanurmest mööda Tallinna–Tartu maanteed Pikknurme metskonna kvartali 126 (1998. a metsakorraldus) edelanurgani; sealt mööda Pikknurme metskonna kvartalite 126, 120, 112, 96, 55 ja 48 läänesihti Pööra–Hundi teeni, jätkudes mööda Pööra–Hundi teed Pikknurme jõeni ning mööda Pikknurme jõge allavoolu Putke ojani; edasi mööda Putke oja Pikknurme–Saduküla–Jõgeva maanteeni; sealt mööda Pikknurme–Saduküla–Jõgeva maanteed Jõgeva–Puurmani maanteeni ning mööda Jõgeva–Puurmani maanteed 600 meetrit Puurmani poole külavaheteeni, jätkudes mööda külavaheteed Härjanurme sillani Pedja jõel; edasi mööda Pedja jõge Tõrve sillani Puurmani–Koogi maanteel, seejärel mööda Puurmani–Koogi maanteed Koogini; Koogilt mööda Koogi–Laeva maanteed Tupaka teeni ning mööda Tupaka teed Tupaka kraavini; edasi mööda Tupaka kraavi Alam-Pedja looduskaitseala piirini (RT I 1999, 97, 862), jätkudes mööda Alam-Pedja looduskaitseala piiri Pikknurme jõeni; sealt mööda Pikknurme jõge Tallinna–Tartu maanteeni; seejärel mööda Tallinna–Tartu maanteed Umbusi teeristini; Umbusi teeristist mööda Umbusi–Pikknurme maanteed Umbusini, jätkudes mööda Umbusi–Neanurme maanteed Neanurmeni Tallinna–Tartu maanteel.

§ 4.   Saadjärve jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

  (1) Saadjärve jahipiirkonna pindala on 8360 hektarit.

  (2) Saadjärve jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Saadjärve jahipiirkonna piir läheb Laeva–Koogi–Visusti maantee ja Pilu tee ristumiskohast mööda Laeva–Koogi–Visusti maanteed Visusti–Tabivere maanteeni, jätkudes mööda Visusti–Tabivere maanteed Laeva jõeni ning mööda Laeva jõge Pirusi peakraavi suudmeni; edasi mööda Pirusi peakraavi Tabivere ja Palamuse valla vahelise piirini; sealt mööda valdade vahelist piiri Tallinna–Tartu raudteeni ning mööda raudteed endise Jõgeva–Tartu maanteeni; seejärel mööda endist Jõgeva–Tartu maanteed Nava–Mullavere maanteeni; teeristist mööda Nava–Mullavere maanteed Pihlakamäe teeni ning mööda Pihlakamäe teed Nava–Praaklima–Kaiavere teeni; siitpeale mööda Nava–Praaklima–Kaiavere teed Elistvere–Kaiavere–Luua maanteeni; seejärel mööda Elistvere–Kaiavere–Luua maanteed Nava ojani ning mööda oja Elistvere järveni, jätkudes oja mõttelise pikendusena üle Elistvere järve Amme jõe väljavooluni Elistvere järves; sealt mööda Amme jõge Tartu–Mustvee maanteeni ning mööda Tartu–Mustvee maanteed Juula teeni; teeristist mööda Juula teed Elistvere–Lähte maanteeni ning mööda Elistvere–Lähte maanteed Saluküla kraavini; siitpeale mööda Saluküla kraavi Soitsjärveni, jätkudes mõttelise sirgjoonena Soitsjärve poolitava sirgeni; sealt mööda Soitsjärve poolitavat sirget Toominga kinnistu lõunapiirini; seejärel mööda Toominga kinnistu lõunapiiri Pastimetsa teeni; edasi mööda Pastimetsa teed Saadjärveni, jätkudes mõttelise sirgjoonena üle Saadjärve Muda jõe suudmeni Saadjärves; Muda jõe suudmest mööda Muda jõge Suurevälja kraavini, jätkudes mööda Suurevälja kraavi Jora teeni ning mööda Jora teed Muda peakraavini; sealt mööda Muda peakraavi Laeva metskonna kvartali CK008 põhjasihini; seejärel mööda Laeva metskonna kvartalite CK008 ja CK007 põhjasihti, kvartali CK0020 edelasihti, kvartalite CK039 ja CK038 loodesihti Kõnnujõe kraavini; sealt mööda Kõnnujõe kraavi Pilu teeni ning mööda Pilu teed Laeva–Koogi–Visusti maanteeni.

§ 5.   [Kehtetu - RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json