Teksti suurus:

Viljandi maakonna rendijahipiirkondade moodustamine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.12.2015
Avaldamismärge:RT I, 29.07.2011, 38

Viljandi maakonna rendijahipiirkondade moodustamine

Vastu võetud 22.04.2002 nr 26
RTL 2002, 53, 750
jõustumine 05.05.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.03.2007RTL 2007, 22, 37518.03.2007
17.06.2009RTL 2009, 52, 75505.07.2009
19.08.2010RT I 2010, 59, 40128.08.2010
19.07.2011RT I, 29.07.2011, 101.08.2011

Määrus kehtestatakse «Jahikorralduse seaduse» § 6 lõike 1 alusel ja Viljandi Maakonna Jahindusnõukogu ettepanekul.

§ 1.   Viljandi maakonna rendijahipiirkondade arv ja pindalad

  Viljandi maakonna rendijahipiirkondade arv ja pindalad on:

1) Abja rendijahipiirkond 11 900 ha
2) [Kehtetu - RT I 29.07.2011, 1 - jõust. 01.08.2011]
3) [Kehtetu - RT I 2010, 59, 401 - jõust. 28.08.2010]
4) Holstre rendijahipiirkond   7 130 ha
5) Karksi rendijahipiirkond 11 410 ha
6) Kolga-Jaani rendijahipiirkond 14 700 ha
7) Kõo rendijahipiirkond 14 550 ha
8) Kärstna rendijahipiirkond   9 110 ha
9) Lahmuse rendijahipiirkond   9 500 ha
10) [Kehtetu - RT I 2010, 59, 401 - jõust. 28.08.2010]  
11) Lembitu rendijahipiirkond 11 370 ha
12) Lilli rendijahipiirkond 11 010 ha
13) [Kehtetu - RTL 2009, 52, 755 - jõust. 05.07.2009]
14) Nuia rendijahipiirkond 11 510 ha
15) Paistu rendijahipiirkond 10 500 ha
16) Polli rendijahipiirkond   6 060 ha
17) [Kehtetu - RTL 2007, 22, 375 - jõust 18.03.2007]
18) [Kehtetu - RTL 2009, 52, 755 - jõust. 05.07.2009]
19) Suislepa rendijahipiirkond   6 780 ha
20) Suure-Jaani rendijahipiirkond 10 130 ha
21) Sürgavere rendijahipiirkond   8 650 ha
22) Tarvastu rendijahipiirkond 12 390 ha
23) Tänassilma rendijahipiirkond   9 630 ha
24) Tääksi rendijahipiirkond 10 770 ha
25) Vambola rendijahipiirkond   9 910 ha
26) Viiratsi rendijahipiirkond 13 410 ha.

§ 2.   Viljandi maakonna rendijahipiirkondade piirikirjeldused

  Viljandi maakonna rendijahipiirkondade piirikirjeldused on järgmised:
  1) Abja rendijahipiirkonna piir kulgeb Enu oja suubumiskohast Halliste jõkke, mööda Halliste jõge Pöögle oja suudmeni, sealt mööda Pöögle oja Reiu–Valga maanteeni; siis mööda Reiu–Valga maanteed Lopa–Äriküla teeni; teeristist mööda Lopa–Äriküla teed Abja valla piirini, mööda Abja valla piiri Uuejaani uudismaa põhjapoolse piirikraavini ning mööda piirikraavi Lopa–Penuja teeni; seejärel mööda Lopa–Penuja teed Abja–Ruhja maanteeni Penujal; Penujalt mööda Abja–Ruhja maanteed Eesti Vabariigi piirini ning mööda Eesti Vabariigi piiri Ludri uudismaa teeni; sealt mööda Ludri uudismaa teed Laatre–Veelikse–Vana-Kariste teeni ning mööda Laatre–Veelikse–Vana-Kariste teed Sarjani; Sarjalt mööda Tõlla teed Tõõtsimõisa puhkebaasi teeni, jätkudes mööda Tõõtsimäe puhkebaasi teed Enu ojani ning mööda Enu oja Halliste jõeni.
  2) [Kehtetu - RT I, 29.07.2011, 1 - jõust. 01.08.2011]
  3) [Kehtetu - RT I 2010, 59, 401 - jõust. 28.08.2010]
  4) Holstre rendijahipiirkonna piir läheb Orikalt Viljandi ringteel mööda ringteed Viljandi–Pikassilla maanteeni; edasi mööda Viljandi–Pikassilla maanteed Paistu valla piirini ja mööda Paistu valla piiri Viljandi–Männaste–Mustla maanteeni; sealt mööda Viljandi–Männaste–Mustla maanteed Männaste–Holstre teeni; teeristist mööda Männaste–Holstre teed Ärma jõeni ning mööda Ärma jõge Paistu valla piirini; edasi mööda Paistu valla piiri Viljandi–Pikassilla maanteeni; sealt mööda maanteed Varastu ojani ning mööda oja Paistu–Holstre teeni; siitpeale mööda Paistu–Holstre teed Mustla kõrgepingeliini trassini ning mööda kõrgepingeliini trassi Viiratsi valla piirini; sealt mööda Viiratsi valla piiri Everti ojani; edasi mööda Everti oja Viljandi–Nuia maanteeni ning mööda Viljandi–Nuia maanteed Viljandi ringteeni Orikal.
  5) Karksi rendijahipiirkonna piir kulgeb Abja–Sultsi tee ja Õisu–Morna tee ristumiskohast mööda Abja–Sultsi teed gaasitrassini, mööda gaasitrassi Nuia–Viljandi maanteeni ja mööda Nuia–Viljandi maanteed Ahimäe–Suuga–Kärstna teeni Ahimäel; Ahimäelt läheb piir mööda Suuga–Kärstna teed Tarvastu valla piirini ning mööda Tarvastu valla piiri Nuia–Anikatsi teeni; sealt mööda Nuia–Anikatsi teed Anikatsi–Veisjärve teeni ning mööda Anikatsi–Veisjärve teed Anikatsi peakraavini; siit mööda Anikatsi peakraavi Veisjärveni; seejärel peakraavi mõttelise pikendusena Veisjärve kraavi suudmeni; sealt mööda Karksi metskonna piiri Mäeküla–Küti teeni ning mööda Mäeküla–Küti teed Karksi metskonna piirini; siitpeale mööda metskonna piiri Vanausse ojani ning mööda oja Kurimetsa–Sudiste teeni; edasi mööda Kurimetsa–Sudiste teed Sudisteni. Sudistest kulgeb piir mööda Anikatsi–Karksi-Nuia teed Viljandi–Karksi-Nuia maanteeni ning mööda Viljandi–Karksi-Nuia maanteed Oti–Polli teeni; teeristist mööda Oti–Polli teed Polli–Ülemõisa teeni ning mööda Polli–Ülemõisa teed Enu talu teeni; seejärel mööda Enu talu teed Kutsiku ojani ning mööda Kutsiku oja Karksi valla piirini, jätkudes mööda Karksi valla piiri Kõpu jõeni (Ülemõisas) ning mööda Kõpu jõge Paanikse metskonna piirini; sealt mööda metskonna piiri Õisu–Morna teeni ning mööda Õisu–Morna teed Abja–Sultsi teeni.
  6) Kolga-Jaani rendijahipiirkonna piir läheb Viljandi maakonna piiri ja Lebavere tee ristumiskohast mööda Viljandi maakonna piiri Põltsamaa jõeni ja edasi mööda Põltsamaa jõge Alam-Pedja looduskaitseala piirini; sealt mööda Alam-Pedja looduskaitseala piiri (RT I 1994, 15, 250) Odiste kraavini ning mööda Odiste kraavi Põltsamaa–Vaibla maanteeni; siis mööda Põltsamaa–Vaibla maanteed Reinu teeni ja mööda Reinu teed Kolga-Jaani–Oiu maanteeni. Teeristist mööda Kolga-Jaani–Oiu maanteed Kõrve metsavahi teeni, jätkudes mööda Kõrve metsavahi teed Kõrve metsavahi majani; siitpeale mööda Triigi sihti Mustassaare teeni ja Mustassaare teed mööda Leie peakraavini; edasi mööda Leie peakraavi Mustassaare piirikraavini, mööda Mustassaare piirikraavi Oiu peakraavini ning mööda Oiu peakraavi Suuressaare piirikraavini; siit mööda Suuressaare piirikraavi Soosaare peakraavini, mööda Soosaare peakraavi Metsatiku piirikraavini; siis mööda Metsatiku piirikraavi Vaheoja peakraavini ning mööda Vaheoja peakraavi Juhalaane kraavini, jätkudes mööda Juhalaane kraavi Parika–Tusti teeni ning mööda Parika–Tusti teed Põllussaare piirikraavini. Siitpeale läheb piir mööda Põllussaare piirikraavi Piduli ojani, mööda Piduli oja Parika järveni ning mööda Parika järve kallast järve lõunatippu, jätkudes mõttelise pikendusena üle järve Parika raba servani; edasi mööda raba serva metsasihini ning mööda metsasihti Särgla–Aimla teeni; sealt mööda Särgla–Aimla teed Parika ojani ning mööda Parika oja Venevere–Olustvere teeni; edasi mööda Venevere–Olustvere teed Käparumbi peakraavini ning mööda Käparumbi peakraavi Käo peakraavini; jätkudes mööda Käo peakraavi Kolga-Jaani–Kõo teeni ning mööda Kolga-Jaani–Kõo teed Lebavere teeni; teeristist mööda Lebavere teed Viljandi maakonna piirini.
  7) Kõo rendijahipiirkonna piir kulgeb Viljandi–Imavere maantee ja Viljandi maakonna piiri ristumiskohast mööda Viljandi maakonna piiri Lebavere teeni, sealt mööda Lebavere teed Kõo–Kolga-Jaani maanteeni; teeristist mööda Kõo–Kolga-Jaani maanteed Käo peakraavini ning mööda Käo peakraavi Käparumbi peakraavini; edasi mööda Käparumbi peakraavi Venevere–Olustvere maanteeni ning mööda maanteed Parika ojani; sealt mööda Parika oja Navesti jõeni; Parika oja suubumiskohast Navesti jõkke mööda Navesti jõge (Imavere–Viljandi maantee juures kulgeb piir mööda vana jõesängi) Suure-Jaani–Võhma maanteeni, jätkudes mööda Suure-Jaani–Võhma maanteed Tõrvaaugu teeni ning mööda Tõrvaaugu teed Määrama ojani; sealt mööda Määrama oja Lubjaahju soo kraavini; edasi mööda Lubjaahju soo kraavi Viljandi maakonna piirini; edasi mööda maakonna piiri Võhma linna piirini ning mööda Võhma linna edela-, lõuna- ja idapiiri Viljandi maakonna piirini ning mööda maakonna piiri Viljandi–Imavere maanteeni.
  8) Kärstna rendijahipiirkonna piir läheb Tarvastu valla piiri ja Anikatsi–Paistu tee ristumiskohast mööda Tarvastu valla piiri Ojastu talu teeni, mööda Ojastu talu teed Pahuvere soo teeni ning mööda Pahuvere soo teed Pahuvere–Mustla teeni; edasi mööda Pahuvere–Mustla teed Raasilla–Kärstna maanteeni; teeristist mööda Raasilla–Kärstna maanteed Purgi ojani ning mööda Purgi oja Nahkle ojani; sealt mööda Nahkle oja Kärstna–Suislepa elektriliini trassini ning mööda elektriliini trassi Laugi uudismaa idapiirini; edasi mööda Laugi uudismaa idapiiri Viljandi maakonna piirini ning mööda maakonna piiri Õhne jõeni; siis mööda Õhne jõge Veisjärveni, jätkudes Õhne jõe mõttelise pikendusena üle Veisjärve Anikatsi peakraavi suudmeni; edasi mööda Anikatsi peakraavi Karuli–Anikatsi teeni ning mööda Karuli–Anikatsi teed Anikatsini; Anikatsilt mööda Anikatsi–Nuia teed Tarvastu valla piirini, jätkudes mööda Tarvastu valla piiri Anikatsi–Paistu teeni ning mööda teed Tarvastu valla piirini.
  9) Lahmuse rendijahipiirkonna piir läheb Viljandi maakonna piiri ja Jälevere–Tõrvaaugu tee ristumiskohast mööda Viljandi maakonna piiri Lubjaahju soo kraavini, jätkudes mööda Lubjaahju soo kraavi Määrama ojani ning mööda Määrama oja Tõrvaaugu teeni; edasi mööda Tõrvaaugu teed Suure-Jaani–Võhma maanteeni ning mööda maanteed Navesti jõeni; sealt mööda Navesti jõge Imavere–Viljandi maanteeni ning mööda Imavere–Viljandi maanteed Viljandi–Suure-Jaani–Vändra maanteeni; teeristist mööda Viljandi–Suure-Jaani–Vändra maanteed Suure-Jaani linna piirini, jätkudes mööda linna põhjapiiri Suure-Jaani–Võlli maanteeni ning mööda Suure-Jaani–Võlli maanteed Saareküla teeni; sealt mööda Saareküla teed Keesi taluni, edasi mööda elektriliini trassi Muuti taluni ning mööda Muuti teed Arjandi ojani; siitpeale mööda Arjandi oja Labida teeni, mööda Labida teed Ojaküla–Vihiküla teeni ning mööda Ojaküla–Vihiküla teed Suure-Jaani–Vändra maanteeni; teeristist mööda Suure-Jaani–Vändra maanteed Navesti jõeni, mööda Navesti jõge Jälevere sillani ja mööda Jälevere–Tõrvaaugu teed Viljandi maakonna piirini.
  10) [Kehtetu - RT I 2010, 59, 401 - jõust. 28.08.2010]
  11) Lembitu rendijahipiirkonna piir kulgeb Viljandi–Tallinna raudtee ja Viljandi linna piiri ristumiskohast mööda raudteed Auksi teeni, mööda Auksi teed Imavere–Viljandi maanteeni; teeristist mööda Imavere–Viljandi maanteed Võivaku–Kuhjavere teeni ning mööda Võivaku–Kuhjavere teed Aimla–Tuudevere teeni; edasi mööda Aimla–Tuudevere teed Suti talu teeni ning mööda Suti talu teed Suti taluni; sealt mööda metsateed Aimla–Saarepeedi teeni ning mööda Aimla–Saarepeedi teed Aimla–Tääksi teeni; teeristist mööda Aimla–Tääksi teed Viljandi–Kolga-Jaani maanteeni ning mööda Viljandi–Kolga-Jaani maanteed Viiratsi valla piirini; edasi mööda Viiratsi valla piiri Kuudeküla teeni, jätkudes mööda Kuudeküla teed Tänassilma jõeni; sealt mööda Tänassilma jõge Viljandi linna piirini ning mööda Viljandi linna põhjapiiri Viljandi–Tallinna raudteeni.
  12) Lilli rendijahipiirkonna piir läheb Karksi-Nuia–Viljandi maantee ja Karksi–Anikatsi tee ristumiskohast mööda Karski–Anikatsi teed Sudisteni, jätkudes mööda Sudiste–Kurimetsa teed Vanausse ojani ning mööda Vanausse oja Karksi metskonna piirini; edasi mööda Karksi metskonna piiri Küti–Mäeküla teeni ning mööda Küti–Mäeküla teed Mäeküla karjäärini; sealt mööda Karksi metskonna piiri Veisjärve kraavini ning mööda Veisjärve kraavi Veisjärveni, jätkudes Veisjärve kraavi suubumiskohast kraavi mõttelise pikendusena üle Veisjärve järve keskkohani; pöörab sealt Õhne jõe alguspunkti Veisjärves; kulgeb edasi mööda Õhne jõge Viljandi maakonna piirini ning mööda Viljandi maakonna piiri Eesti Vabariigi piirini; siitpeale mööda Eesti Vabariigi piiri Ruhja–Karksi-Nuia maanteeni ja mööda maanteed Ärikülani; Ärikülast mööda Äriküla–Sinijärve teed Valga–Uulu maanteeni, jätkudes mööda Valga–Uulu maanteed Karksi-Nuia–Viljandi maanteeni Karksi-Nuias; sealt mööda Karksi-Nuia–Viljandi maanteed Karksi–Anikatsi teeni.
  13) [Kehtetu - RTL 2009, 52, 755 - jõust. 05.07.2009]
  14) Nuia rendijahipiirkonna piir läheb Pöögle oja suubumiskohast Halliste jõkke mööda Halliste jõge Karksi paisjärveni; sealt mööda Polli–Karksi-Nuia teed Karksi-Nuia–Viljandi maanteeni, jätkudes mööda Karksi-Nuia–Viljandi maanteed Uulu–Valga maanteeni Karksi-Nuias; edasi kulgeb piir mööda Uulu–Valga maanteed Valga suunas Sinijärve teeni; teeristist mööda Sinijärve–Äriküla teed Karksi-Nuia–Ruhja maanteeni Ärikülas; Ärikülast mööda Karksi-Nuia–Ruhja maanteed Eesti Vabariigi piirini, jätkudes mööda Eesti Vabariigi piiri Ruhja–Abja maanteeni; sealt mööda Ruhja–Abja maanteed Penuja–Lopa teeni; mööda Penuja–Lopa teed Uuejaani uudismaa põhjapoolse piirdekraavini ning mööda uudismaa piirdekraavi Karksi valla piirini; sealt mööda Karksi valla piiri Äriküla–Lopa teeni; mööda Äriküla–Lopa teed Lopani; Lopalt mööda Valga–Uulu maanteed Pöögle ojani ning mööda Pöögle oja Halliste jõeni.
  15) Paistu rendijahipiirkonna piir kulgeb Eversti oja suubumiskohast Raudna jõkke mööda Eversti oja Paistu valla piirini, jätkudes mööda Paistu valla piiri Viljandi–Mustla kõrgepingeliini trassini; edasi mööda kõrgepingeliini trassi Holstre–Paistu teeni ning mööda Holstre–Paistu teed Varastu ojani; sealt mööda Varastu oja Paistu valla piirini ja mööda Paistu valla piiri Paistu–Kärstna teeni, jätkudes mööda Paistu–Kärstna teed Suuga teeni ning mööda Suuga teed Viljandi–Karksi-Nuia maanteeni Ahimäel. Ahimäelt läheb piir mööda Viljandi–Karksi-Nuia maanteed gaasitrassini, mööda gaasitrassi Abja–Sultsi teeni; sealt mööda Abja–Sultsi teed Vidva ojani ning mööda Vidva oja Õisu järveni; edasi Vidva oja mõttelise pikendusena oja suudmest üle Õisu järve Kõpu jõe suudmeni; siitpeale mööda Kõpu jõge Halliste valla piirini ning mööda Halliste valla piiri Mägramäe sihini; siis mööda Mägramäe sihti Päidre soo teeni ja mööda Päidre soo teed Päidre–Heimtali teeni; edasi mööda Päidre–Heimtali teed Päidre–Loodi teeni; jätkudes teeristist mööda Päidre–Loodi teed vana raudteetammini ning mööda raudteetammi Sinialliku ojani; sealt mööda Sinialliku oja Raudna jõeni ning mööda Raudna jõge Eversti oja suudmeni.
  16) Polli rendijahipiirkonna piir läheb Luusi–Araku ja Kaarli–Niguli tee ristumiskohast mööda Kaarli–Niguli teed Luusi kraavini, mööda Luusi kraavi Rebase sihini, mööda sihti Erulangi teeni; edasi mööda Erulangi teed Rimmu metskonna piirini (kvartali 128 loodenurk); sealt mööda Rimmu metskonna piiri Kõpu jõeni ning mööda Kõpu jõge Õisu järveni; edasi Kõpu jõe suudmest jõe mõttelise pikendusena üle Õisu järve Vidva oja suudmeni, jätkudes mööda Vidva oja Abja–Sultsi teeni ja mööda teed Õisu–Morna teeni; teeristist mööda Õisu–Morna teed Õisu metskonna piirini, sealt mööda Õisu metskonna piiri Kõpu jõeni ning mööda jõge Karksi valla piirini Ülemõisas; siitpeale mööda Karksi valla piiri Kutsiku ojani ning mööda oja Enu talu teeni, jätkudes mööda Enu talu teed Polli–Ülemõisa teeni; teeristist mööda Polli–Ülemõisa teed Oti–Polli teeni; edasi mööda Oti–Polli teed Viljandi–Karksi-Nuia maanteeni ning mööda Viljandi–Karksi-Nuia maanteed Karksi-Nuia–Polli teeni; sealt mööda Karksi-Nuia–Polli teed Halliste jõeni ning mööda Halliste jõge Karksi valla piirini, jätkudes mööda Karksi valla piiri Polli–Halliste teeni; siitpeale mööda Polli–Halliste teed Tõsta teeni; teeristist mööda Tõsta teed Halliste prügimäe teeni ja mööda prügimäe teed Raadi teeni; edasi mööda Raadi teed Abja–Sultsi teeni, siis mööda Abja–Sultsi teed Raadi ojani ning mööda Raadi oja endise Mõisaküla–Viljandi raudtee tammini; sealt mööda endist raudteetammi Luusi uudismaa idapoolse piirdekraavini, jätkudes mööda uudismaa idapoolset piirikraavi Luusi–Araku teeni ning mööda Luusi–Araku teed Kaarli–Niguli teeni.
  17) [Kehtetu - RTL 2007, 22, 375 - jõust. 18.03.2007]
  18) [Kehtetu - RTL 2009, 52, 755 - jõust. 05.07.2009]
  19) Suislepa rendijahipiirkonna piir läheb Armese–Kurtuse kraavi ja Roosilla–Nuki tee ristumiskohast mööda Armese–Kurtuse kraavi Armese taluni, jätkudes mööda Armese–Moori–Paabu teed Viljandi–Pikassilla maanteeni; teeristist mööda Viljandi–Pikassilla maanteed Anniojani ning mööda Annioja Paabu–Järveküla teeni Järvekülas; sealt mööda Järveküla–Kivilõppe teed metsavahi teeni, jätkudes mööda metsavahi teed Suislepa–Kivilõppe teeni ning mööda Suislepa–Kivilõppe teed Lohu-1 taluni; edasi mööda Lohu-1 talu sadamateed Võrtsjärveni; siitpeale mööda Võrtsjärve läänekallast lõuna suunas Viljandi maakonna piirini, jätkudes mööda Viljandi maakonna piiri Koguli peakraavini ning mööda Koguli peakraavi Rähma teeni; sealt mööda Rähma teed Kurtsu teeni ning mööda Kurtsu teed Roosilla–Nuki teeni ja mööda Roosilla–Nuki teed Armese–Kurtuse kraavini.
  20) Suure-Jaani rendijahipiirkonna piir läheb Soomaa metskonna kvartali 14 kagunurgast mööda metsateed Kibaru teeni, mööda Kibaru teed Võlli–Suure-Jaani maanteeni; edasi mööda Võlli–Suure-Jaani maanteed Labida teeni ning mööda Labida teed Muuti teeni; teeristist mööda Muuti teed Muuti taluni; siitpeale mööda elektriliini trassi Saareküla teeni ja mööda Saareküla teed Suure-Jaani–Võlli maanteeni; sealt mööda Suure-Jaani–Võlli maanteed Oru–Kuusiku peakraavini ning mööda peakraavi Lesti ojani, jätkudes mööda Lesti oja Suure-Jaani–Kildu maanteeni; edasi mööda Suure-Jaani–Kildu maanteed Lemmjõeni ning mööda Lemmjõge Suure-Jaani–Vastsemõisa maanteeni; sealt mööda Suure-Jaani–Vastsemõisa maanteed Ilbaku–Ivaski–Vastsemõisa maanteeni; teeristist mööda Ilbaku–Ivaski–Vastsemõisa maanteed Mulgi–Käära–Lubjassaare teeni ning mööda Mulgi–Käära–Lubjassaare teed Soomaa rahvuspargi piirini, jätkudes mööda Soomaa rahvuspargi piiri Soomaa metskonna kvartali 14 kagunurgani.
  21) Sürgavere rendijahipiirkonna piir läheb Suure-Jaani linna piiri ja Suure-Jaani–Mudiste maantee ristumiskohast mööda Suure-Jaani–Mudiste maanteed Imavere–Viljandi maanteeni, jätkudes mööda Imavere–Viljandi maanteed Auksi–Sürgavere teeni; teeristist mööda Auksi–Sürgavere teed Tallinna–Viljandi raudteeni ning mööda raudteed Karuse soo uudismaa teeni; edasi mööda Karuse soo uudismaa teed Pärsti–Sürgavere teeni; sealt mööda Pärsti–Sürgavere teed Hussari–Vanamõisa teeni; teeristist mööda Hussari–Vanamõisa teed Söödi teeni, jätkudes mööda Söödi teed Pärsti–Savikoti teeni ning mööda Pärsti–Savikoti teed Suure-Jaani–Viljandi maanteeni. Siitpeale kulgeb piir mööda Suure-Jaani–Viljandi maanteed Lemmjõeni ning mööda Lemmjõge Suure-Jaani–Kildu maanteeni, mööda Suure-Jaani–Kildu maanteed Lesti ojani; sealt mööda Lesti oja Oru–Kuusiku peakraavini ning mööda peakraavi Suure-Jaani–Võlli maanteeni; edasi mööda Suure-Jaani–Võlli maanteed Suure-Jaani linna piirini ning mööda linna piiri Suure-Jaani–Mudiste maanteeni.
  22) Tarvastu rendijahipiirkonna piir kulgeb Mustla–Mõnnaste–Viljandi maanteelt Väluste teeristist mööda Väluste teed Kõksi teeni, mööda Kõksi teed Villemuse teeni ning mööda Villemuse teed Valma–Väluste teeni; edasi mööda Valma–Väluste teed Mulgi uudismaa kraavini ning mööda Mulgi uudismaa kraavi Võrtsjärveni; sealt mööda Võrtsjärve kallast Tarvastu jõe suudmeni, jätkudes mööda Tarvastu jõge Laurimaa uudismaa idapoolse peakraavini ning mööda peakraavi Laurimaa teeni; sealt mööda Laurimaa teed Soe teeni; teeristist mööda Soe teed Tarvastu jõeni, jätkudes mööda Tarvastu jõge Pikasilla–Viljandi maanteeni ning mööda maanteed Mustla–Pahuvere teeni; teeristist mööda Mustla–Pahuvere teed Pahuvere soo teeni ning mööda Pahuvere soo teed Orjatu talu teeni; siitpeale mööda Orjatu talu teed Tarvastu valla piirini ning mööda Tarvastu valla piiri Varastu ojani ja mööda oja Viljandi–Pikassilla maanteeni; sealt mööda Viljandi–Pikasilla maanteed Tarvastu valla piirini Jürimatsi teeristis. Jürimatsi teeristist jätkub piir mööda Tarvastu valla piiri Mõnnaste–Holstre teeni ning mööda Mõnnaste–Holstre teed Mustla–Mõnnaste–Viljandi maanteeni ja mööda Mustla–Mõnnaste–Viljandi maanteed Väluste teeristini.
  23) Tänassilma rendijahipiirkonna piir läheb Oja–Tusti teelt Kanavari kraavi silla juurest mööda Küüraku teed Lillissaare peakraavini, mööda Lillissaare peakraavi Tänassilma jõeni ning mööda jõge Võrtsjärveni; edasi mööda Võrtsjärve kallast Mulgi kraavini ning mööda Mulgi kraavi Valma–Väluste teeni ja mööda Valma–Väluste teed Villemuse teeni; teeristist mööda Villemuse teed Kõksi trassini ning mööda Kõksi trassi Ruudiaru karjamaal Tarvastu valla piirini; sealt mööda Tarvastu valla piiri kõrgepingeliinini ning mööda kõrgepingeliini Naela–Saareküla–Raabe teeni; siitpeale mööda Naela–Saareküla–Raabe teed Tartu–Viljandi maanteeni ning mööda Tartu–Viljandi maanteed Tusti–Parika teeni; teeristist mööda Tusti–Parika teed Tusti sillani, jätkudes mööda Tänassilma jõge Tammeojani ning mööda Tammeoja Tammeoja sillani; sealt mööda teed Metsa taluni; edasi mööda teed Kurdi taluni ning mööda metsasihti Erkla metsavahi majani; siitpeale mööda teed Oja–Tusti teeni ning mööda Oja–Tusti teed Kanavari kraavi sillani.
  24) Tääksi rendijahipiirkonna piir läheb Navesti jõe ja Imavere–Viljandi maantee ristumiskohast mööda Navesti jõge Parika ojani, jätkudes mööda Parika oja Särgla–Aimla teeni ning mööda Särgla–Aimla teed Aimla metskonna kvartalite 130 ja 131 idasihini; sealt mööda kvartalite 130 ja 131 idasihti Parika järveni, jätkudes sihi mõttelise pikendusena üle Parika järve Piduli ojani; edasi mööda Piduli oja Viljandi–Kolga-Jaani maanteeni ning mööda Viljandi–Kolga-Jaani maanteed Aimla–Tääksi teeni; teeristist mööda Aimla–Tääksi teed Aimla–Tuudevere teeni; sealt mööda Aimla–Tuudevere teed Suti talu teeni ning mööda Suti talu teed Suti taluni; siit mööda põlluvaheteed Aimla–Tuudevere teeni, jätkudes mööda Aimla–Tuudevere teed Võivaku–Kuhjavere teeni; teeristist mööda Võivaku–Kuhjavere teed Imavere–Viljandi maanteeni, jätkudes mööda Imavere–Viljandi maanteed Navesti jõeni.
  25) Vambola rendijahipiirkonna piir läheb Kärstna–Raasilla maantee ja Pahuvere–Mustla tee ristumiskohast mööda Pahuvere–Mustla teed Mustlani; Mustlast mööda Viljandi–Pikassilla maanteed Tarvastu jõeni ning mööda jõge Soe–Väluste teeni; edasi mööda Soe–Väluste teed Laurimaa uudismaa teeni, jätkudes mööda uudismaa teed Tarvastu jõeni ja mööda jõge Võrtsjärveni; sealt mööda Võrtsjärve kallast Lohu-1 talu sadamateeni ning mööda sadamateed Kivilõppe–Järveküla teeni; siitpeale mööda Kivilõppe–Järveküla teed Paabu–Järveküla teeni ning mööda Paabu–Järveküla teed Anniojani; edasi mööda Annioja Viljandi–Pikasilla maanteeni ning mööda maanteed Paabu–Moori–Armese teeni, jätkudes mööda Armese teed Armese taluni; sealt mööda Armese–Kurtuse kraavi Roosilla–Nuki teeni ning mööda Roosilla–Nuki teed Rähma teeni; teeristist mööda Rähma teed Koguli peakraavini ja mööda peakraavi Viljandi maakonna piirini, jätkudes mööda Viljandi maakonna piiri Laugi põllu idaservani; sealt mööda Laugi põllu idaserva Suislepa–Kärstna elektriliini trassini, jätkudes mööda elektriliini trassi Nahke ojani ning mööda Nahke oja Purgi ojani; seejärel mööda Purgi oja Kärstna–Raasilla maanteeni ja mööda Kärstna–Raasilla maanteed Pahuvere–Mustla teeni.
  26) Viiratsi rendijahipiirkonna piir kulgeb Tänassilma jõe ja Viljandi linna piiri ristumiskohast mööda Tänassilma jõge Kuude sillani, mööda teed Viiratsi valla piirini ning mööda Viiratsi valla piiri Viljandi–Põltsamaa maanteeni; edasi mööda Viljandi–Põltsamaa maanteed Piduli ojani ning mööda Piduli oja Reinu teeni; sealt mööda Reinu teed Parika–Tusti teeni ning mööda Parika–Tusti teed Oja teeni, jätkudes mööda Oja–Tusti teed Erkla metsavahi majani; siitpeale mööda metsasihti Kurdi taluni, jätkudes mööda teed Metsani taluni ning mööda teed Tammeoja sillani; edasi mööda Tammeoja Tänassilma jõeni ning mööda jõge Tusti sillani; Tusti sillast mööda teed Viljandi–Tartu maanteeni ning mööda Viljandi–Tartu maanteed Raabe–Saareküla–Naela teeni; teeristist mööda Raabe–Saareküla–Naela teed Naelani; sealt mööda teed kõrgepingeliini trassini ning mööda kõrgepingeliini trassi Viiratsi valla piirini; edasi mööda Viiratsi valla piiri Ruudiaru karjamaani (Kõksi trassini); Kõksi trassist mööda teed Väluste teeni ning mööda Väluste teed Männaste teeni, jätkudes mööda Männaste teed Viiratsi valla piirini; sealt mööda Viiratsi valla piiri Mustla–Viljandi maanteeni ning mööda Mustla–Viljandi maanteed Viljandi ringteeni (Asumal); Asumalt mööda ringteed Viljandi–Karksi-Nuia maanteeni ning mööda maanteed Viljandi linna piirini, jätkudes mööda linna idapiiri Tänassilma jõeni.

§ 3.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json