Teksti suurus:

Kultuuriministri 9. veebruari 2007. a määruse nr 4 „Muinsuskaitseameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2016
Avaldamismärge:RT I, 29.07.2016, 8

Kultuuriministri 9. veebruari 2007. a määruse nr 4 „Muinsuskaitseameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 25.07.2016 nr 5

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1. Kultuuriministri 9. veebruari 2007. a määruses nr 4 „Muinsuskaitseameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Amet asub Tallinnas. Ameti esindused asuvad maakondades. Ameti postiaadress on Pikk 2, 10123 Tallinn.”

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub üldises korras.

Indrek Saar
Minister

Paavo Nõgene
Kantsler