Teksti suurus:

Tervise ja tööministri 29. septembri 2020. a määruse nr 45 „Tervise- ja tööministri 2. märtsi 2017. a määruse nr 9 „Immuniseerimiskava” muutmine” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2021
Avaldamismärge:RT I, 29.07.2021, 1

Tervise ja tööministri 29. septembri 2020. a määruse nr 45 „Tervise- ja tööministri 2. märtsi 2017. a määruse nr 9 „Immuniseerimiskava” muutmine” muutmine

Vastu võetud 27.07.2021 nr 28

Määrus kehtestatakse nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 10 lõike 3 alusel.

Tervise ja tööministri 29. septembri 2020. a määruse nr 45 „Tervise- ja tööministri 2. märtsi 2017. a määruse nr 9 „Immuniseerimiskava” muutmine” § 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Määruse § 1 punkt 2 jõustub 1. augustil 2021. a.”.

Tanel Kiik
Tervise- ja tööminister

Sten Andreas Ehrlich
Tööala asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json