Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2022. a määruse nr 42 „Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine seoses Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi agressiooniga Ukrainas” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.07.2022
Avaldamismärge:RT I, 29.07.2022, 1

Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2022. a määruse nr 42 „Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine seoses Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi agressiooniga Ukrainas” muutmine

Vastu võetud 28.07.2022 nr 74

Määrus kehtestatakse rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 27 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2022. a määruses nr 42 „Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine seoses Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi agressiooniga Ukrainas” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse pärast sõnu „viisa andmiseks töötamise” tekstiosaga „, õppimise”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Määrust kohaldatakse kõigile Venemaa Föderatsiooni kodanikele, kes taotlevad viisat või tähtajalist elamisluba järgmistel välismaalaste seaduses sätestatud alustel:
1) §-s 622 nimetatud viisa Eestis õppima asumiseks;
2) § 118 punktis 3 nimetatud tähtajaline elamisluba õppimiseks.”;

3) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse sõnad „kellel ei ole seaduslikku alust Eestis viibimiseks” sõnadega „kellel ei ole kehtivat Eesti antud viisat”.

Urmas Reinsalu
Välisminister peaministri ülesannetes

Urmas Reinsalu
Välisminister

Kristi Purtsak
Riigikantselei õigusosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json