Teksti suurus:

Ambulatoorse psühhiaatrilise sundravi kohaldamise nõusolekus nõutavate andmete loetelu

Ambulatoorse psühhiaatrilise sundravi kohaldamise nõusolekus nõutavate andmete loetelu - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.08.2011, 9

Ambulatoorse psühhiaatrilise sundravi kohaldamise nõusolekus nõutavate andmete loetelu

Vastu võetud 26.08.2011 nr 36

Määrus kehtestatakse «Psühhiaatrilise abi seaduse» § 17 lõike 3 alusel.

§ 1.  Nõusolekus nõutavad andmed

  (1) Ambulatoorse psühhiaatrilise sundravi kohaldamise nõusolekus esitatakse tervishoiuteenuse osutaja kohta järgmised andmed:
  1) tervishoiuteenuse osutaja nimi;
  2) tegevusloa number;
  3) aadress;
  4) e-posti aadress;
  5) tervishoiuteenuse osutaja kontaktisik sundravi osutamisel.

  (2) Ambulatoorse psühhiaatrilise sundravi kohaldamise nõusolekus esitatakse ravialuse kohta järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood või sünnikuupäev;
  3) elukoht (riik, maakond, vald/linn, küla/tänav, maja ja korteri number);
  4) kontaktandmed (telefon, e-posti aadress);
  5) kontaktandmed ravialuse lähedase kohta „Kriminaalmenetluse seadustiku“ § 71 lõike 1 tähenduses, seadusliku esindaja ja/või kaitsja kohta ning seos ravialusega;
  6) ravialuse omakäeliselt kirjutatud nõusolek:
- kohaldada ambulatoorset sundravi;
- kinni pidada raviplaanis määratud ravist;
- tulla tervishoiutöötaja määratud ajal vastuvõtule;
- osaleda tervishoiutöötaja määratud raviprotseduuridel;
- lubada vajadusel seirata oma käitumist, kontakte ja toimetulekut;
- lubada teostada joobe ja narkootiliste ainete kasutamise kontrolli ning muid uuringuid, mida tervishoiuteenuse osutaja peab vajalikuks;
  7) ravialuse omakäeline kinnitus määratud ravi mittejärgimise tagajärgede kohta;
  8) ravialuse omakäeline allkiri.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2011. a.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json