Teksti suurus:

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2011
Avaldamismärge:RT I, 29.08.2011, 10

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Vastu võetud 26.08.2011 nr 37

Määrus kehtestatakse “Ravikindlustuse seaduse” § 43 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu“ (RT I, 28.06.2011, 7) lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.   Rakendussäte

  Määrus jõustub 1. septembril 2011. aastal.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json