Teksti suurus:

Välismaalase poolt esitatava elamisloakaardi väljaandmise, isikutunnistuse väljaandmise, välismaalase passi väljaandmise, tähtajalise elamisloa ning tähtajalise elamisloa pikendamise taotluste ning pikaajalise elaniku elamisloa ja pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotluse vormide kehtestamine

Välismaalase poolt esitatava elamisloakaardi väljaandmise, isikutunnistuse väljaandmise, välismaalase passi väljaandmise, tähtajalise elamisloa ning tähtajalise elamisloa pikendamise taotluste ning pikaajalise elaniku elamisloa ja pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotluse vormide kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2014
Avaldamismärge:RT I, 29.08.2013, 9

Välismaalase poolt esitatava elamisloakaardi väljaandmise, isikutunnistuse väljaandmise, välismaalase passi väljaandmise, tähtajalise elamisloa ning tähtajalise elamisloa pikendamise taotluste ning pikaajalise elaniku elamisloa ja pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotluse vormide kehtestamine
[RT I, 29.08.2013, 4 - jõust. 01.09.2013]

Vastu võetud 05.05.2011 nr 12
RT I, 10.05.2011, 1
jõustumine 19.06.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.08.2013RT I, 29.08.2013, 401.09.2013

Määrus kehtestatakse „Isikut tõendavate dokumentide seaduse” § 15 lõike 2 ja „Välismaalaste seaduse” § 224 lõike 2 punkti 1 ning § 250 lõike 2 punkti 1 alusel.
[RT I, 29.08.2013, 4 - jõust. 01.09.2013]

§ 1.   Vormide kehtestamine

  Kehtestada:
  1) „Elamisloakaardi, isikutunnistuse, välismaalase passi, tähtajalise elamisloa ning tähtajalise elamisloa pikendamise taotlus” vorm (lisa 1);
[RT I, 29.08.2013, 4 - jõust. 01.09.2013]
  2) lisaankeedi „Tähtajalise elamisloa või tähtajalise elamisloa pikendamise taotlus” vorm (lisa 2);
  3) „Pikaajalise elaniku elamisloa taotlus ja pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotlus” vorm (lisa 3).

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käsolevast tekstist välja jäetud.]

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 19. juunil 2011. a.

Lisa 1 Elamisloakaardi, isikutunnistuse, välismaalase passi, tähtajalise elamisloa ning tähtajalise elamisloa pikendamise taotlus
[RT I, 29.08.2013, 4 - jõust. 01.09.2013]

Lisa 2 Lisaankeet „Tähtajalise elamisloa või tähtajalise elamisloa pikendamise taotlus"
[RT I, 29.08.2013, 4 - jõust. 01.09.2013]

Lisa 3 Pikaajalise elaniku elamisloa taotlus ja pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotlus
[RT I, 29.08.2013, 4 - jõust. 01.09.2013]

/otsingu_soovitused.json