Teksti suurus:

Kutsekeskhariduse õppekaval õppija õpingute kiitusega lõpetamise tingimused

Kutsekeskhariduse õppekaval õppija õpingute kiitusega lõpetamise tingimused - sisukord
Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.08.2013, 15

Kutsekeskhariduse õppekaval õppija õpingute kiitusega lõpetamise tingimused

Vastu võetud 28.08.2013 nr 22

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 34 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse kutsekeskhariduse õppekaval õppija õpingute kiitusega lõpetamise tingimused.

§ 2.   Õpingute kiitusega lõpetamise tingimused

  (1) Kutsekeskhariduse õppekaval on võimalik õpingud kiitusega lõpetada õpilasel:
  1) kelle keskmine kaalutud hinne on 4,6 või kõrgem;
  2) kelle eriala lõpueksami hindamisel on kasutatud eristavat hindamist ja eriala lõpueksam on sooritatud hindele „5” või
  3) kes on sooritanud kutseeksami.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud õpilase kaalutud keskmine hinne arvutatakse järgmiselt:
  1) mooduli lõpphindele annab kaalu mooduli maht kutsehariduse arvestuspunktides suhtena õppekava kogumahtu;
  2) õpilasel on eristava hindamisega hinnatud vähemalt 50% üldõpingute moodulite mahust;
  3) õpilasel on eristava hindamisega hinnatud vähemalt 50% põhiõpingute ja valikõpingute moodulite mahust;
  4) arvesse lähevad kõik moodulid ja nende lõpphinded on kas „väga hea” („5”) või „hea” („4”).

  (3) Õpingute kiitusega lõpetamise otsuse kinnitab kooli direktor oma käskkirjaga.

Jaak Aaviksoo
Minister

Janar Holm
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json