Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12.12.2006. a määruse nr 104 „Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2014
Avaldamismärge:RT I, 29.08.2014, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12.12.2006. a määruse nr 104 „Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad” muutmine

Vastu võetud 25.08.2014 nr 66

Määrus kehtestatakse „Mõõteseaduse“ § 7 lõike 3 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2006. a määruse nr 104 „Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad” lisa 2 punkti 5 alapunktid 5.1–5.3 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

5.1   

Otse- või trafoühenduse

1) aktiivelektrienergia arvestid – klass A või B või C

2) eelpool nimetatud arvestid kas
kombineeritult reaktiivelektrienergiaarvestiga
või kui neil on reaktiivelektrienergia
mõõtefunktsioon – klass A, B või

C (aktiivenergia mõõtmisel) ja klass 2 või 3 (reaktiivenergia mõõtmisel)

16
(induktsioonarvestid)

12
(elektroonsed staatilised arvestid)

piiramatu

(võrgueeskirja § 39 lg 1 p 1 ja lg 2 alusel kehtestatud normide täitmiseks väljavahetatavatel arvestitel)

direktiiv
2004/22/EÜ,

standardid
EN 50470-1,
EN 50470-2,
EN 50470-3,
EN 62052-11,
EN 62053-23

5.2

Induktsioonmõõtesüsteemiga
aktiivelektrienergia arvestid – klass 1 või 2

16

piiramatu
(võrgueeskirja § 39 lg 1 p 1 ja lg 2 alusel kehtestatud normide täitmiseks väljavahetatavatel arvestitel)

direktiiv
76/891/EMÜ,

standardid
EN 62053-11,
EN 60521

reaktiivelektrienergia arvestid – klass 3

standard
EN 60145

5.3

Elektroonse mõõtesüsteemiga
1) aktiivelektrienergia arvestid – klass 1 või 2

12

8
(kombineeritud aktiiv- ja reaktiiv- ning import-eksport tarbimissuunaga arvestid)

piiramatu
(võrgueeskirja § 39 lg 1 p 1 ja lg 2 alusel kehtestatud normide täitmiseks väljavahetatavatel arvestitel)

standardid
EN 62052-11,
EN 62053-21,
EN 61306

2) aktiivelektrienergia arvestid – klass 0,2S või 0,5S

standardid
EN 62052-11,
EN 62053-22,
EN 60687

3) reaktiivelektrienergia arvestid – klass 2 või 3

standardid
EN 62052-11,
EN 62053-23,
EN 61268

4) arvestid, milles on kombineeritud alapunktides 1–3 nimetatud arvestid

standardid
EN 62052-11,
EN 62053-21,
EN 62053-22,
EN 62053-23,
EN 61306,
EN 60687,
EN 61268

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json