Teksti suurus:

Meditsiiniliste ülesvõtete liigid, neile esitatavad infotehnoloogilised nõuded ning kättesaadavaks tegemise tingimused ja kord

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.08.2014, 8

Meditsiiniliste ülesvõtete liigid, neile esitatavad infotehnoloogilised nõuded ning kättesaadavaks tegemise tingimused ja kord

Vastu võetud 27.08.2014 nr 52

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsäte

  Määrusega kehtestatakse meditsiiniliste ülesvõtete liigid, neile esitatavad infotehnoloogilised nõuded ning nende kättesaadavaks tegemise tingimused ja kord.

§ 2.   Meditsiinilise ülesvõtte mõiste

  Meditsiiniline ülesvõte on patsiendi kohta käivat informatsiooni sisaldav pilt või muu visuaalne kujutis anatoomiast või füsioloogilisest protsessist.

§ 3.   Meditsiiniliste ülesvõtete liigid ja neile esitatavad infotehnoloogilised nõuded

  (1) Meditsiiniliste ülesvõtete liigid on:
  1) radioloogilised ülesvõtted, sealhulgas günekoloogilise ultraheliuuringu ja südame ultraheliuuringu pildid või jäädvustused;
  2) endoskoopilised ülesvõtted;
  3) fotod ja videod;
  4) biosignaali fikseerivad kujutised;
  5) muud meditsiinilised ülesvõtted.

  (2) Meditsiiniliste ülesvõtete kättesaadavaks tegemisel kasutatakse DICOM- või muud vormingut ja standardit HL7.

§ 4.   Meditsiiniliste ülesvõtete kättesaadavaks tegemise tingimused ja kord

  (1) Meditsiinilised ülesvõtted tehakse tervishoiuteenuse osutajale kättesaadavaks tervise infosüsteemi kaudu.

  (2) Tervishoiuteenuse osutaja edastab DICOM-vormingus meditsiinilise ülesvõtte tervise infosüsteemi viivitamatult pärast ülesvõtte tegemist, välja arvatud meditsiinilised ülesvõtted, mida tervishoiuteenuse osutaja kasutatav tehnoloogia ei võimalda nõutud kujul esitada.

  (3) Tervishoiuteenuse osutaja edastab saatekirja vastuse koos meditsiinilise ülesvõtte viidaga tervise infosüsteemi ühe tööpäeva jooksul peale vastuse kinnitamist.

  (4) Meditsiinilise ülesvõtte viit peab sisaldama isikuandmeid ja pildi ligipääsunumbrit.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Sotsiaalministri 21. augusti 2008. a määrus nr 47 „Meditsiiniliste ülesvõtete liigid, neile esitatavad infotehnoloogilised nõuded ning kättesaadavaks tegemise tingimused ja kord“ (RTL 2008, 73, 1020) tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2014. a.

Urmas Kruuse
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json