Teksti suurus:

Kaarma valla, Kärla valla ja Lümanda valla haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine

Kaarma valla, Kärla valla ja Lümanda valla haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.08.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.08.2014, 15

Kaarma valla, Kärla valla ja Lümanda valla haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 28.08.2014 nr 137

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 3 lõike 1 ning § 71 lõigete 2, 3 ja 4 alusel.

29.08.2014 14:30
Veaparandus. Lisatud sõna "alusel" tulenevalt Riigi Teataja seaduse § 10 lõikest 2.

§ 1.   Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

  (1) Kaarma valla, Kärla valla ja Lümanda valla ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus valla staatuses.

  (2) Uue haldusüksuse nimeks määratakse Lääne-Saare vald.

§ 2.   Haldusüksuse piiri määramine ja kaardistamine

  (1) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus moodustatava Lääne-Saare valla piiriks on endise Kaarma valla, Kärla valla ja Lümanda valla piir, välja arvatud Kaarma valla ja Kärla valla ning Kärla valla ja Lümanda valla vahelistes osades.

  (2) Maa-amet kannab Lääne-Saare valla piiri riigi maakatastri kaardile.

§ 3.   Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine

  Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ kinnitatud „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistut“ muudetakse ja Saare maakonna valdade loetelu sõnastatakse järgmiselt:
„vallad – Kihelkonna, Laimjala, Leisi, Lääne-Saare, Muhu, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pöide, Ruhnu, Salme, Torgu, Valjala“.

§ 4.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval

  (2) Paragrahvid 1 ja 3 jõustuvad Lääne-Saare vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Taavi Rõivas
Peaminister

Hanno Pevkur
Siseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json