Teksti suurus:

Kaarma valla, Kärla valla ja Lümanda valla haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Kaarma valla, Kärla valla ja Lümanda valla haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.08.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.08.2014, 15

Kaarma valla, Kärla valla ja Lümanda valla haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 28.08.2014 nr 137

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 3 lõike 1 ning § 71 lõigete 2, 3 ja 4 alusel.

29.08.2014 14:30
Veaparandus. Lisatud sõna "alusel" tulenevalt Riigi Teataja seaduse § 10 lõikest 2.

§ 1.  Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

 (1) Kaarma valla, Kärla valla ja Lümanda valla ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus valla staatuses.

 (2) Uue haldusüksuse nimeks määratakse Lääne-Saare vald.

§ 2.  Haldusüksuse piiri määramine ja kaardistamine

 (1) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus moodustatava Lääne-Saare valla piiriks on endise Kaarma valla, Kärla valla ja Lümanda valla piir, välja arvatud Kaarma valla ja Kärla valla ning Kärla valla ja Lümanda valla vahelistes osades.

 (2) Maa-amet kannab Lääne-Saare valla piiri riigi maakatastri kaardile.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine

  Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ kinnitatud „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistut“ muudetakse ja Saare maakonna valdade loetelu sõnastatakse järgmiselt:
„vallad – Kihelkonna, Laimjala, Leisi, Lääne-Saare, Muhu, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pöide, Ruhnu, Salme, Torgu, Valjala“.

§ 4.  Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval

 (2) Paragrahvid 1 ja 3 jõustuvad Lääne-Saare vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Taavi Rõivas
Peaminister

Hanno Pevkur
Siseminister

Heiki Loot
Riigisekretär