Teksti suurus:

Sisekaitseakadeemia politseiametnike ametikohad ja nendele kinnitatud teenistusastmed ning Päästekolledži ametikohtade vastavus päästeteenistujate ametinimetustele

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.08.2018, 8

Sisekaitseakadeemia politseiametnike ametikohad ja nendele kinnitatud teenistusastmed ning Päästekolledži ametikohtade vastavus päästeteenistujate ametinimetustele

Vastu võetud 15.06.2012 nr 8
RT I, 22.06.2012, 1
jõustumine 01.09.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.12.2014RT I, 18.12.2014, 1221.12.2014, rakendatakse alates 01.12.2014
13.06.2017RT I, 20.06.2017, 323.06.2017
26.04.2018RT I, 28.04.2018, 401.05.2018
24.08.2018RT I, 29.08.2018, 301.09.2018

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 110 lõike 2 ja päästeteenistuse seaduse § 5 lõike 4 alusel.

§ 1.   Sisekaitseakadeemia politseiametnike ametikohad ja neile kinnitatud teenistusastmed

  (1) Sisekaitseakadeemia ametikohad, mida võidakse täita politseiametnikega ning ametikohtadele kinnitatud teenistusastmed on järgmised:

1) direktori asetäitja, sisejulgeoleku instituudi juhataja juhi ametikoha politseimajori, politseikolonelleitnanti, politseikoloneli teenistusaste;

2)

õppetooli juhataja-professor, õppetooli juhataja-dotsent, õppetooli juhataja-lektor, keskuse juht

juhi ametikoha politseikapteni, politseimajori, politseikolonelleitnanti teenistusaste;

3)

professor, dotsent, lektor, nõunik,
peaspetsialistpeaspetsialisti ametikoha teenistusastmed;

4)

assistent, õpetaja, täiendusõppe juhtivspetsialist, tasemeõppe juhtivspetsialist, õppedistsipliini juhtivspetsialist,
instruktorjuhtivspetsialisti ametikoha teenistusastmed;

5)

õppedistsipliini vanemspetsialist, relvur

vanemspetsialisti ametikoha teenistusastmed.


[RT I, 29.08.2018, 3 - jõust. 01.09.2018]

  (2) Kui lõikes 1 nimetatud ametikohale nimetatakse politseiametnik, kellel on sellele ametikohale kinnitatud teenistusastmest kõrgem teenistusaste, siis säilitatakse talle kõrgem teenistusaste.

§ 2.   Sisekaitseakadeemia Päästekolledži ametikohtade vastavus päästeteenistujate ametinimetustele

  Sisekaitseakadeemia Päästekolledži ametikohad vastavad järgmistele päästeteenistujate ametinimetustele:

1) direktor, direktori asetäitja, õppetooli juhataja-professor, õppetooli juhataja-lektor, õppetooli juhataja-assistent, õppetooli juhataja-kutseõpetaja, õppetooli juhataja-dotsent – päästedirektor;

2)

professor, dotsent, lektor,
keskuse juhataja-assistent, nõunik


– päästepealik;

3)

assistent, peaspetsialist, kutseõpetaja

– päästepeaspetsialist;

4)

täiendusõppe juhtivspetsialist, tasemeõppe juhtivspetsialist

– päästejuhtivspetsialist;

5)

õppedistsipliini vanemspetsialist

– päästevanemspetsialist;

6)

päästevahendite spetsialist

– päästespetsialist.


[RT I, 29.08.2018, 3 - jõust. 01.09.2018]

§ 3.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2012. a.

/otsingu_soovitused.json