Teksti suurus:

Abipolitseiniku eritunnused ning eritunnuste ja tunnistuse kirjeldus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.08.2019, 2

Abipolitseiniku eritunnused ning eritunnuste ja tunnistuse kirjeldus

Vastu võetud 27.08.2019 nr 26

Määrus kehtestatakse abipolitseiniku seaduse § 37 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse abipolitseiniku eritunnused ning tunnistuse ja eritunnuste kirjeldus.

§ 2.  Abipolitseiniku eritunnused

  Abipolitseiniku eritunnusteks on:
  1) sõna „ABIPOLITSEINIK” vormiriietuse ja ohutusvesti seljaosal ja vasakul rinnal (lisa 1);
  2) varrukaembleem (lisa 2).

§ 3.  Abipolitseiniku tunnistuse vorm ja kirjeldus

  (1) Abipolitseiniku tunnistus (edaspidi tunnistus) on soovitatavalt standardile ISO 7810, CR 80 vastav plastkaart mõõtmetega 85,5 mm × 54 mm.

  (2) Tunnistuse esi- ja tagaküljel on värviline turvamuster. Tunnistuse esiküljel on värviline politseivapi kujutis ning tagaküljel värviline väikese riigivapi kujutis.

  (3) Tunnistuse esiküljel on järgmised elemendid:
  1) tekst „POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET”;
  2) tekst „ABIPOLITSEINIKU TUNNISTUS”;
  3) eesnimi;
  4) perekonnanimi;
  5) isikukood;
  6) tunnistuse number;
  7) kehtivusaeg;
  8) koht abipolitseiniku fotokujutisele.

  (4) Tunnistuse tagaküljel on tekst „EESTI VABARIIK”.

  (5) Tunnistusele kantakse järgmised andmed:
  1) abipolitseiniku eesnimi;
  2) abipolitseiniku perekonnanimi;
  3) abipolitseiniku isikukood;
  4) abipolitseiniku värvitrükis fotokujutis;
  5) tunnistuse number;
  6) tunnistuse kehtivuse viimane kuupäev.

  (6) Tunnistuse teksti värvus on must.

  (7) Tunnistuse vorm peab vastama määruse lisale 3.

§ 4.  Rakendussätted

  (1) Siseministri 21. detsembri 2010. a määrus nr 66 „Abipolitseiniku tunnistuse ja eritunnuste kirjeldus” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Siseministri 21. detsembri 2010. a määruses nr 66 „Abipolitseiniku tunnistuse ja eritunnuste kirjeldus” kirjeldatud abipolitseiniku eritunnuseid, mis erinevad käesolevas määruses kirjeldatutest, võib kanda kuni laovarude lõppemiseni või nende kandmiskõlbmatuks muutumiseni.

Mart Helme
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa 1 Abipolitseiniku vormiriietuse ja ohutusvesti eritunnused

Lisa 2 Abipolitseiniku varrukaembleem

Lisa 3 Abipolitseiniku tunnistuse vorm

/otsingu_soovitused.json