Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine seonduvalt kõrgharidusseaduse jõustumisega

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2019
Avaldamismärge:RT I, 29.08.2019, 3

Siseministri määruste muutmine seonduvalt kõrgharidusseaduse jõustumisega

Vastu võetud 27.08.2019 nr 27

Määrus kehtestatakse kõrgharidusseaduse § 24 lõike 4 ja § 26 lõike 2 punkti 1 alusel.

§ 1.  Siseministri 15. märtsi 2004. aasta määruse nr 19 „Sisekaitseakadeemia nõunike kogu koosseis ja töökord” muutmine

Siseministri 15. märtsi 2004. aasta määruses nr 19 „Sisekaitseakadeemia nõunike kogu koosseis ja töökord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse kõrgharidusseaduse § 26 lõike 2 punkti 1 alusel.”;

2) paragrahvi 6 lõikes 1 asendatakse sõnad „rakenduskõrgkooli seadusest” sõnaga „kõrgharidusseadus”.

§ 2.  Siseministri 26. augusti 2009. aasta määruse nr 35 „Sisekaitseakadeemia üliõpilasele, kadetile ja õpilasele makstava stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord” muutmine

Siseministri 26. augusti 2009. aasta määruses nr 35 „Sisekaitseakadeemia üliõpilasele, kadetile ja õpilasele makstava stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse kõrgharidusseaduse § 15 lõike 4, politsei ja piirivalve seaduse § 60 lõike 4 ja päästeteenistuse seaduse § 6 lõike 3 alusel.”;

2) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõnad „rakenduskõrgkooli seaduse” sõnaga „kõrgharidusseaduse”.

§ 3.  Siseministri 12. aprilli 2013. aasta määruse nr 15 „Politseiametniku ning Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksuse juhi ametikohal teenistuses oleva ametniku kutsesobivusnõuded, nende kontrollimise tingimused ja kord” muutmine

Siseministri 12. aprilli 2013. aasta määruse nr 15 „Politseiametniku ning Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksuse juhi ametikohal teenistuses oleva ametniku kutsesobivusnõuded, nende kontrollimise tingimused ja kord” § 4 lõikes 3 asendatakse sõnad „rakenduskõrgkooli seaduse” sõnaga „kõrgharidusseaduse”.

§ 4.  Siseministri 9. detsembri 2014. aasta määruse nr 52 „Sisekaitselise rakenduskõrgkooli rektori valimise kord” muutmine

Siseministri 9. detsembri 2014. aasta määruses nr 52 „Sisekaitselise rakenduskõrgkooli rektori valimise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse kõrgharidusseaduse § 24 lõike 4 alusel.”;
29.08.2019 13:55
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus tekstilõigus „§ 24 lõike 4” Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

2) paragrahvi 2 lõikes 1 ja § 4 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „rakenduskõrgkooli seaduse § 8 lõigetes 1–3” tekstiosaga „kõrgharidusseaduse § 24 lõikes 2”.

§ 5.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2019. aastal.

Mart Helme
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

/otsingu_soovitused.json