Teksti suurus:

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 47 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.01.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 5, 51

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 47 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel” muutmine

Vastu võetud 04.01.2008 nr 2

Määrus kehtestatakse «Kohtute seaduse» § 11 alusel.

§ 1. Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 47 «Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel» (RTL 2005, 111, 1707; 2006, 92, 1707) § 1 lõike 4:
1) punktis 1 asendatakse arv «15» arvuga «16»;
2) punktis 3 asendatakse arv «5» arvuga «4».

§ 2. Määrust rakendatakse 2008. aasta 1. jaanuarist.

Minister Rein LANG

Kantsler Margus SARAPUU

/otsingu_soovitused.json