Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2008. aastal

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 4, 45

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2008. aastal

Vastu võetud 04.01.2008 nr 1

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 19 lõigete 3 ja 4 ning Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 «Kalapüügieeskiri» § 31 lõike 3 ja § 44 lõike 3 alusel, arvestades Eesti Vabariigi Valitsuse ning Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe alusel moodustatud Valitsuste vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve Kalapüügi Komisjoni 25. istungi soovitusi ning tuginedes Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi ettepanekutele.

§ 1. Püük põhjanoodaga

Peipsi järvel on keelatud kalapüük põhjanoodaga 2. aprillist 30. aprillini 2008. a, välja arvatud jääalune püük.

§ 2. Püük nakkevõrkudega

(1) Peipsi järvel kaldast arvates 1 km laiusel veealal ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast arvates 500 m laiusel veealal on 2008. aastal keelatud:
1) püük nakkevõrkudega käesoleva määruse jõustumisest kuni 14. märtsini ja 1. septembrist 31. detsembrini;
2) kasutada püügil nakkevõrkudega muid silmasuurusi kui 56–72 mm.

(2) Peipsi järvel kaldast arvates kaugemal kui 1 km ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast arvates kaugemal kui 500 m on 2008. aastal keelatud:
1) püük nakkevõrkudega 25. aprillist 5. maini;
2) kasutada püügil nakkevõrkudega väiksemat silmasuurust kui 110 mm.

§ 3. Koha kaaspüük

Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on käesoleva määruse jõustumisest kuni 5. maini 2008. a lubatud alamõõdulise koha kaaspüük võrgupüügil kuni 15% arvuliselt kohasaagist.

§ 4. Rääbise püük

Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on rääbise püük 2008. aastal keelatud.

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Annika UUDELEPP

/otsingu_soovitused.json