Teksti suurus:

Piirimärkide kuju, elemendid ja mõõtmed ning nende paigaldamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.09.2015, 3

Piirimärkide kuju, elemendid ja mõõtmed ning nende paigaldamise kord

Vastu võetud 24.09.2015 nr 95

Määrus kehtestatakse riigipiiri seaduse § 5 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelisele ajutisele kontrolljoonele paigaldatavate piirimärkide kuju, elemendid ja mõõtmed ning nende paigaldamise kord.

§ 2.  Ajutisele kontrolljoonele paigaldatavad piirimärgid

  (1) Geomeetrilisel piirilõigul on põhipiirimärk piiri pöördepunkti tähistav objekt koos piiripostiga.

  (2) Orograafilisel piirilõigul on põhipiirimärk piiri pöördepunkti tähistav ujuv piirimärk koos piiripostiga. Orograafilisel piirilõigul, kuhu ei ole looduslike tingimuste tõttu võimalik paigaldada ujuvat piirimärki, on põhipiirimärgiks piiripost.

  (3) Kartograafilisel piirilõigul on piirimärk piiri pöördepunkti tähistav ujuv piirimärk.

  (4) Vahepiirimärk on vahepiiripost ja ujuv vahepiirimärk, mis paigaldatakse ajutise kontrolljoone kulgemise katkematuks tähistamiseks piirilõikudele, millel piiripostide või ujuvate piirimärkide vahekaugus ei võimalda ajutise kontrolljoone kulgemist ühemõtteliselt tähistada.

2. peatükk Piirimärkide kuju, elemendid ja mõõtmed 

§ 3.  Piiriposti kuju, elemendid ja mõõtmed

  (1) Piiripost on ümara kujuga post, mis on 2750 millimeetrit pikk ja mille läbimõõt on 250 millimeetrit. Piiripostil on päripäeva 45-kraadise nurga all kulgev mustvalge triibutus, mis algab 750 millimeetri kauguselt posti alumisest otsast ja kulgeb 1450 millimeetrit posti tipu suunas. Piiriposti ülemises osas on kahel pool suur riigivapp, mille all on kiri „EESTI VABARIIK” ja piiriposti number. Piiriposti kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas.

  (2) Vahepiiripost on piiriposti kuju ja mõõtmetega, ilma riigivapi kujutiseta piiripost. Vahepiiriposti numbriks on eelmise piiriposti number ja sellele lisatud ladina täht tähestikulises järjestuses.

§ 4.  Ujuv piirimärk

  (1) Ujuv piirimärk ja ujuv vahepiirimärk on poi või tooder.

  (2) Ujuva piirimärgi ja ujuva vahepiirimärgi konstruktsioon peab vastama majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. detsembri 2002. a määruse nr 18 „Navigatsioonimärgistuse kavandamise, rajamise, rekonstrueerimise, paigaldamise, järelevalve ja märgistusest teavitamise nõuded ning kord” lisas 1 sätestatud eriotstarbeliste märkide tunnustele.

  (3) Ujuval piirimärgil ja ujuval vahepiirimärgil võib olla valgustus ja muud tehnilised seadmed.

3. peatükk Piirimärkide paigaldamine 

§ 5.  Piiriposti paigaldamine

  (1) Geomeetrilisel piirilõigul paigaldatakse piiripost sirgjooneliselt piiri pöördepunkti tähistavast objektist vähemalt 2,5 meetrit Eesti Vabariigi suunas.

  (2) Orograafilisel piirilõigul paigaldatakse piiripost vähemalt 2,5 meetri kaugusele loodusliku objekti Eesti Vabariigi poolsest servast.

  (3) Piiripost paigaldatakse selliselt, et piiriposti kõrgus maapinnast on 2000 millimeetrit.

  (4) Piiripost paigaldatakse selliselt, et suur riigivapp ja piiriposti number on suunaga nii Eesti Vabariigi kui ka Venemaa Föderatsiooni poole.

§ 6.  Ujuva piirimärgi paigaldamine

  Ujuv piirimärk paigaldatakse selliselt, et see on veekogul selgelt näha.

§ 7.  Vahepiirimärgi paigaldamine

  (1) Vahepiirimärkide paigaldamisel järgitakse piirimärkide paigaldamise põhimõtteid.

  (2) Vahepiirimärk paigaldatakse piirimärkide vahele selliselt, et oleks tähistatud ajutise kontrolljoone katkematu kulgemine.

4. peatükk Rakendussäte 

§ 8.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 21. novembri 2003. a määrus nr 286 „Piiripostide kuju, konstruktsioon, elemendid ja mõõtmed ning paigaldamise kord Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelisel riigipiiril” tunnistatakse kehtetuks.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Hanno Pevkur
Siseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Piiriposti kujutis

/otsingu_soovitused.json