Teksti suurus:

Veeteede Ameti järelevalveametniku ametitõendi vorm

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.06.2017
Avaldamismärge:RTL 2008, 11, 131

Veeteede Ameti järelevalveametniku ametitõendi vorm

Vastu võetud 04.01.2008 nr 1

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 76 lõike 3 alusel.

§ 1.  Veeteede Ameti järelevalveametniku ametitõendi vorm

  (1) Veeteede Ameti järelevalveametniku ametitõendi vorm peab vastama käesoleva määruse lisale.

  (2) Veeteede Ameti järelevalveametniku ametitõend trükitakse plastikkaardile.

  (3) Veeteede Ameti järelevalveametniku ametitõendil on Veeteede Ameti logo mõlemal küljel.

  (4) Trükkimisel kasutatakse spetsiaalvärve, tekst trükitakse musta värviga.

§ 2.  Veeteede Ameti järelevalveametniku ametitõendi keel

  Veeteede Ameti järelevalveametniku ametitõend väljastatakse eesti ja inglise keeles.

§ 3.  Ametitõendi kasutamine transpordivahendil

  (1) Veeteede Ameti järelevalveametniku õigust siseneda sõidukiga riikliku järelevalve teostamiseks sadama või ettevõtte territooriumile ning õigust sõiduki parkimiseks või veesõiduki sildumiseks sadama või ettevõtte territooriumil tõendab järelevalveametniku ametitõendi koopia sõiduki esiklaasil nähtaval kohal.

  (2) Järelevalveametniku ametitõendi koopia kasutamisel sõiduki esiklaasil kaetakse sellel järelevalveametniku isikukood.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 16. jaanuari 2003. a määrus nr 8 «Veeteede Ameti järelevalveametniku ametitõendi vorm» (RTL 2003, 12, 141) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Juhan PARTS


Kantsler Marika PRISKE


Majandus- ja kommunikatsiooniministri 4. jaanuari 2008. a määruse nr 1 «Veeteede Ameti järelevalveametniku ametitõendi vorm»
lisa


Tõendi esikülgTõendi tagakülg

/otsingu_soovitused.json