Teksti suurus:

Läänemerest püütud tursa lossimiseks määratud sadamad Eesti Vabariigi territooriumil

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.11.2016
Avaldamismärge:RTL 2008, 4, 47

Läänemerest püütud tursa lossimiseks määratud sadamad Eesti Vabariigi territooriumil

Vastu võetud 07.01.2008 nr 3

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 19 lõike 7 alusel ning arvestades Euroopa Liidu nõukogu määruse nr 1098/2007, millega kehtestatakse Läänemere tursavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava ning muudetakse määrust (EMÜ) nr 2847/93 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 779/97, artiklit 18 (EÜT L 248, 22.9.2007, lk 1-10).

Laevalt, mille pardal on Läänemerest püütud turska eluskaalus üle 750 kg, võib Eesti Vabariigi territooriumil turska lossida üksnes Pärnu, Lehtma, Meeruse, Miiduranna, Suursadama, Kalana, Mõntu, Nasva, Roomassaare, Veere ja Paldiski Põhjasadamas.

Jaanus TAMKIVI
Minister

Annika UUDELEPP
Kantsler

/otsingu_soovitused.json