Teksti suurus:

Sotsiaalministri 20. detsembri 2000. a määruse nr 85 „Lastekodus, koolkodus või noortekodus elava lapse ajutiselt perekonda andmise nõuded” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2010
Avaldamismärge:RT I, 29.10.2010, 4

Sotsiaalministri 20. detsembri 2000. a määruse nr 85 „Lastekodus, koolkodus või noortekodus elava lapse ajutiselt perekonda andmise nõuded” muutmine

Vastu võetud 20.10.2010 nr 68
RT I 2010, 80, 609
jõustumine 01.11.2010

Määrus kehtestatakse „Sotsiaalhoolekande seaduse” § 17 lõike 7 alusel.

Sotsiaalministri 20. detsembri 2000. a määruses nr 85 „Lastekodus, koolkodus või noortekodus elava lapse ajutiselt perekonda andmise nõuded” (RTL 2000, 136, 2160) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Asenduskodule, koolkodule või noortekodule esitatavad nõuded lapse ajutiselt perekonda andmise korraldamiseks”;

2) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Sotsiaalhoolekande seaduse” § 17 lõike 7 alusel.”;

3) paragrahvi 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrusega kehtestatakse nõuded asenduskodu, koolkodu või noortekodu (edaspidi laste hoolekandeasutus) tegevusele ühtlustamaks seal elava lapse ajutiselt perekonda andmise korraldamist.”;

4) paragrahvi 10 teine lause tunnistatakse kehtetuks.

Hanno Pevkur
Sotsiaalminister

Marelle Erlenheim
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json