Teksti suurus:

Asenduskodule, koolkodule või noortekodule esitatavad nõuded lapse ajutiselt perekonda andmise korraldamiseks

Asenduskodule, koolkodule või noortekodule esitatavad nõuded lapse ajutiselt perekonda andmise korraldamiseks - sisukord
  Väljaandja:Sotsiaalminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT I, 29.10.2010, 7

  Asenduskodule, koolkodule või noortekodule esitatavad nõuded lapse ajutiselt perekonda andmise korraldamiseks
  [RT I, 29.10.2010, 4 - jõust. 01.11.2010]

  Vastu võetud 20.12.2000 nr 85
  RTL 2000, 136, 2160
  jõustumine 22.12.2000

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  20.10.2010RT I, 29.10.2010, 401.11.2010

  Määrus kehtestatakse «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 17 lõike 7 alusel.
  [RT I, 29.10.2010, 4 - jõust. 01.11.2010]

  § 1.   Määrusega kehtestatakse nõuded asenduskodu, koolkodu või noortekodu (edaspidi laste hoolekandeasutus) tegevusele ühtlustamaks seal elava lapse ajutiselt perekonda andmise korraldamist.

  [RT I, 29.10.2010, 4 - jõust. 01.11.2010]

  § 2.   Laste hoolekandeasutuses elav laps antakse ajutiselt perekonda ainult lapse huvidest lähtuvalt pereeluga tutvumise ja vanemate, sugulaste või teiste lapsele lähedaste isikutega sidemete säilitamise eesmärgil.

  § 3.   Laps antakse ajutiselt perekonda õppetööst vabal ajal (puhkepäevadel, riigipühadel või koolivaheajal) maksimaalselt kolmeks kuuks.
  3–7-aastast last lubatakse perekonda kuni kolmeks päevaks korraga.

  § 4.   Alla 3-aastast last ei tohi ajutiselt perekonda anda.

  § 5.   Last, keda on võimalik lapsendada või paigutada eestkoste- või hooldusperekonda, ei tohi ajutiselt perekonda anda.

  § 6.   Laps antakse ajutiselt perekonda vähemalt 10-aastase lapse nõusolekul ja alla 10-aastase lapse arvamust ning soovi arvestades.

  § 7.   Perekond, kes soovib laste hoolekandeasutuses elavat last ajutiselt perekonda võtta, peab selleks taotlema loa oma elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt.

  § 8.   Lapse ajutiselt perekonda võtmise taotluse saamisel selgitab valla- või linnavalitsus välja perekonna valmiduse ja sobivuse lapse perekonda võtmiseks kodukülastuste ja perekonnaliikmetega läbiviidud vestluste kaudu. Valla- või linnavalitsus nõuab vajadusel tõendeid perekonna majandusliku olukorra ja perekonnaliikmete tervisliku seisundi kohta.

  § 9.   Valla- või linnavalitsus teeb otsuse lapse ajutiselt perekonda lubamiseks. Kui lapse konkreetsesse perekonda andmine võib ükskõik millisel viisil last ohustada või talle kahjulik olla, on valla- või linnavalitsusel õigus põhjendatult loa andmisest keelduda.

  § 10.   Lapse ajutiselt perekonda andmiseks peab laste hoolekandeasutusel olema lapse seadusliku esindaja (vanema(te), eestkostja või lapse elukohajärgse eestkosteasutuse) kirjalik nõusolek.

  [RT I, 29.10.2010, 4 - jõust. 01.11.2010]

  § 11.   Lapsele peab selgitama ajutiselt perekonda andmise ning laste hoolekandeasutusse tagasi tulemise põhjusi, samuti perekonnas viibimise päevade arvu ning perekonnaga suhtlemise edaspidiseid võimalusi.

  § 12.   Lapse ajutiselt perekonda andmiseks sõlmitakse leping laste hoolekandeasutuse ning perekonna vahel, milles fikseeritakse poolte õigused ja kohustused. Laste hoolekandeasutus saadab lepingu koopia perekonna elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele.

  § 13.   Lapse ajutiselt perekonda andmisel on perekonnal õigus saada laste hoolekandeasutusest lapse toiduraha ja riided peres olemise ajaks.

  § 14.   Lapse ajutiselt perekonnas viibimise ajal jälgib lapse vajaduste rahuldamist sõltuvalt tema vanusest ja erivajadustest ning lepingu tingimuste täitmist perekonna elukohajärgne valla- või linnavalitsus ning teatab viivitamatult probleemide tekkimisest perekonnas laste hoolekandeasutusele.

  § 15.   Lapse andmine ajutiselt perekonda, kes ei ela Eestis, toimub samadel tingimustel ja korras nagu Eestis elava perekonna puhul.

  § 16.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  § 17.   Määrus jõustub 22. detsembril 2000. a.

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json