Teksti suurus:

Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruse nr 57 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord”, 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” ja 10. detsembri 2012. a määruse nr 56 „Dokumentide infosüsteemis kättesaadavaks tegemise ning kohtuotsuste digitaalallkirjastamise ja infosüsteemis registreerimise kohustuse rakendamine Riigikohtus” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.12.2013
Avaldamismärge:RT I, 29.11.2013, 10

Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruse nr 57 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord”, 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” ja 10. detsembri 2012. a määruse nr 56 „Dokumentide infosüsteemis kättesaadavaks tegemise ning kohtuotsuste digitaalallkirjastamise ja infosüsteemis registreerimise kohustuse rakendamine Riigikohtus” muutmine

Vastu võetud 22.11.2013 nr 37

Määrus kehtestatakse kriminaalmenetluse seadustiku § 1562 lõike 2, tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 601 lõike 5, § 336 lõigete 3 ja 6, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse § 22 lõigete 1 ja 2 ning väärteomenetluse seadustiku § 471 lõike 2 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruse nr 57 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord” muutmine

Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruse nr 57 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord” § 772 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „1. jaanuaril 2014. aastal” tekstiosaga „1. juulil 2014. aastal”.

§ 2.  Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) tuleb esitada lihtteksti- (Text), RTF- (Rich Text Format), PDF- (Portable Document Format), ODF- (Open Document Format), DOC- (MS Office Word Document), DOCX- (Office Open XML Document), DDOC- (digitaalselt allkirjastatud fail), JPG- (pildifail), XLS- (MS Office Excel Spreadsheet) või XLSX- (MS Office Excel workbook) vormingus;”;

2) paragrahvi 203 lõike 21 esimeses lauses asendatakse arv „5” arvuga „20”;

3) paragrahvi 241 lõike 4 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „2013. aasta 31. detsembrini” tekstiosaga „30. juunini 2014. aastal”;

4) paragrahvi 241 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „2014. aasta 1. jaanuarist” tekstiosaga „1. juulist 2014. aastal”.

§ 3.  Justiitsministri 10. detsembri 2012. a määruse nr 56 „Dokumentide infosüsteemis kättesaadavaks tegemise ning kohtuotsuste digitaalallkirjastamise ja infosüsteemis registreerimise kohustuse rakendamine Riigikohtus” muutmine

Justiitsministri 10. detsembri 2012. a määruse nr 56 „Dokumentide infosüsteemis kättesaadavaks tegemise ning kohtuotsuste digitaalallkirjastamise ja infosüsteemis registreerimise kohustuse rakendamine Riigikohtus” §-des 1 ja 2 asendatakse tekstiosa „1. jaanuarist 2014. aastal” tekstiosaga „1. juulist 2014. aastal”.

Hanno Pevkur
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json