Teksti suurus:

Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piirava meetme rakendamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 29.11.2017, 4

Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piirava meetme rakendamine

Vastu võetud 21.07.2016 nr 84
RT I, 23.07.2016, 3
jõustumine 26.07.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.03.2017RT I, 14.03.2017, 517.03.2017
23.11.2017RT I, 29.11.2017, 302.12.2017

Määrus kehtestatakse rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 8 lõike 1 ja § 9 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu Nõukogu otsuse (ÜVJP) 2016/849, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid, riigisiseseks rakendamiseks.

§ 2.  Piirav meede seoses kõrgharidustaseme õppe võimaldamisega
[RT I, 29.11.2017, 3 - jõust. 02.12.2017]

  (1) Kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ei võimalda Korea Rahvademokraatliku Vabariigi (edaspidi KRDV) kodanikel omandada haridust ja läbida täienduskoolitust valdkondades, mis võivad kaasa aidata tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikule tuumaenergiaalasele KRDV tegevusele või tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamisele KRDVs. Sealhulgas ei võimaldata omandada haridust ja läbida täienduskoolitust kõrgema füüsika, täiustatud arvutisimulatsioonide ning seotud informaatikateaduste, georuumilise navigeerimise, tuumatehnika, kosmosetehnika, lennundustehnika ja nendega seotud teadusvaldkondades ning täiustatud materjaliteaduse, täiustatud keemiatehnoloogia, täiustatud masinaehituse, täiustatud elektrotehnika ja täiustatud tööstustehnoloogia valdkonnas.

  (2) Kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning teadusasutused katkestavad teadus- ja tehnikakoostöö, millesse on kaasatud isikud või rühmad, keda sponsib KRDV või kes seda esindavad, välja arvatud järgmistel juhtudel:
  1) teadus- ja tehnikakoostööd tehakse tuumateaduse ja -tehnoloogia, kosmosetehnika, lennundustehnika ja -tehnoloogia või täiustatud tootmistehnoloogia ja -metoodika valdkonnas ning sanktsioonide komitee on otsustanud igal üksikjuhul eraldi, et konkreetne tegevus ei aita kaasa tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikule KRDV tuumaenergiaalasele tegevusele või ballistiliste rakettide alastele programmidele;
  2) teadus- ja tehnikakoostöös osalev liikmesriik otsustab, et konkreetne tegevus ei aita kaasa tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikule KRDV tuumaenergiaalasele tegevusele või ballistiliste rakettide alastele programmidele, ning teavitab sanktsioonide komiteed eelnevalt sellisest otsusest;
  3) tegemist on meditsiinialase teabevahetusega.
[RT I, 14.03.2017, 5 - jõust. 17.03.2017]

  (3) Käesolevas paragrahvis nimetatud piirangut rakendatakse kuni Euroopa Liidu Nõukogu otsuse (ÜVJP) 2016/849 artikli 30 kehtetuks tunnistamiseni.
[RT I, 29.11.2017, 3 - jõust. 02.12.2017]

  (4) Käesolevas paragrahvis nimetatud piirangu rakendamise eest vastutab Haridus- ja Teadusministeerium.
[RT I, 29.11.2017, 3 - jõust. 02.12.2017]

§ 21.  Piirav meede seoses tähtajalise elamisloa töötamiseks andmisega

  (1) Politsei- ja Piirivalveamet keeldub andmast välismaalaste seaduse § 118 punktis 4 nimetatud tähtajalist elamisluba töötamiseks Euroopa Liidu Nõukogu otsuse (ÜVJP) 2016/849 artikli 26a kohaselt.

  (2) Käesolevas paragrahvis nimetatud piirangu rakendamise eest vastutab Siseministeerium.
[RT I, 29.11.2017, 3 - jõust. 02.12.2017]

§ 3.  Sanktsiooni rakendamine
[Kehtetu - RT I, 29.11.2017, 3 - jõust. 02.12.2017]

§ 4.  Määruse kehtivus

  Määrus kehtib kuni Euroopa Liidu Nõukogu otsuse (ÜVJP) 2016/849 kehtetuks tunnistamiseni.
[RT I, 29.11.2017, 3 - jõust. 02.12.2017]

/otsingu_soovitused.json