Teksti suurus:

Kalalaevastiku segmendid ja nende tunnused, kalalaevastiku segmenti kantavale kalalaevale esitatavad nõuded ning kalalaevastiku segmenti lisamise võimalus

Kalalaevastiku segmendid ja nende tunnused, kalalaevastiku segmenti kantavale kalalaevale esitatavad nõuded ning kalalaevastiku segmenti lisamise võimalus - sisukord
Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.11.2017, 15

Kalalaevastiku segmendid ja nende tunnused, kalalaevastiku segmenti kantavale kalalaevale esitatavad nõuded ning kalalaevastiku segmenti lisamise võimalus

Vastu võetud 28.11.2017 nr 79

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kutselise kalapüügi registri kalalaevade alajaotused (edaspidi kalalaevastiku segmendid), nende tunnused, kalalaevastiku segmenti kantavale kalalaevale esitatavad nõuded ning kalalaevastiku segmenti lisamise võimalus.

§ 2.   Kalalaevastiku segmendid ja nende tunnused

  (1) Kutselise kalapüügi registris rühmitatakse kalalaevad kalalaevastiku segmentidesse 4S1, 4S2, 4S3, 4S4 ja 4S5.

  (2) Kalalaevastiku segmentide tunnused on esitatud määruse lisas.

§ 3.   Kalalaevastiku segmenti kantavale kalalaevale esitatavad nõuded

  (1) Ühte kalalaevastiku segmenti kantakse kalalaevad, mis on sarnaste tehniliste näitajatega, mis kasutavad kalapüügil samasuguseid või sama tüüpi püügivahendeid, millega püütakse sihtliigina sama liiki kalu või millega püütakse samas püügipiirkonnas.

  (2) Kalalaevastiku segmenti kantav kalalaev peab vastama määruse lisas esitatud asjakohase kalalaevastiku segmendi tunnustele.

  (3) Kalalaevastiku segmenti kantakse kalalaev, mille meresõiduohutust tõendavale tunnistusele või sõidukõlblikkuse tunnistusele kantud sõidupiirkond vastab asjakohase kalalaevastiku segmendi kohta määratud püügipiirkonnale.

§ 4.   Kalalaevastiku segmenti kalalaeva lisamise võimalus

  (1) Kalalaeva ei või lisada kalalaevastiku segmenti 4S1, 4S2 ega 4S3.

  (2) Kalalaeva võib lisada kalalaevastiku segmentidesse 4S4 ja 4S5.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

Lisa Kalalaevastiku segmentide tunnused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json