Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2010, 20

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Vastu võetud 16.12.2010 nr 83

Määrus kehtestatakse „Ravikindlustuse seaduse” § 32 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruses nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” (RTL 2007, 8, 135; 2010, 3, 51) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõiget 4 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Koodidega 3061 ja 3062 tähistatud tervishoiuteenuse osutamise kuupäevaks on §-s 8 sätestatud töö hindamise tulemuste kinnitamise päev, sealhulgas ka tulemuste muutmise korral.”;

2) paragrahvi 6 lõikes 1 esitatud tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Uuringud, protseduurid ja laboriuuringud

Tervishoiuteenuse
kood

Biopsia võtmine (välja arvatud operatsiooni ajal)

7004

Diagnostilisel või ravi eesmärgil organi/õõne punktsioon

7005

Massaažiseanss mõõdukate ja tugevate tsentraalsete või perifeersete pareesidega haigele (kestus 30 min)

7011

Raviujumisseanss ühele liikumishäiretega haigele või liikumispuudega lapsele (kestus 30 min)

7014

Ravivõimlemisseanss ühele haigele (kestus 30 min)

7016

Individuaalne ravivõimlemisseanss basseinis

7017

Mudaraviseanss reumatoidse polüartriidi, Behterevi haiguse ning väljendunud liigesejäikusega haigele

7022

Diatermokoagulatsioon, krüoteraapia (protseduur ühele haigele)

7025

Ambulatoorne pisioperatsioon (pindmise mädakolde avamine, panariitsiumi avamine, jmt)

7100

Nahahaava suturatsioon

7101

Kipslahase asetamine

7106

Põletushaige sidumine (ambulatoorne)

7111

Kateeterdamine

7159

Püsikateetri paigaldamine

7160

Epitsüstostoomi vahetus

7162

Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt)

7163

Silmapõhja fotografeerimine

7260

Silmapõhja uuring kolmepeegliläätse või Volke luubiga

7263

Emakasisese vahendi paigaldamine/instrumentaalne väljutamine, emakakaela laiendamine

7352

Günekoloogiline läbivaatus koos preparaadi võtmisega

7359

Ösofagogastroduodenoskoopia

7551

Histoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial (kuni 5 tükki)

7552

Tsütoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial

7587

Sigmoidoskoopia

7556

Kolonoskoopia

7558

Bronhoskoopia

7559

Rektoskoopia

7562

Kolposkoopia

7563

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (üks ülesvõte)

7900

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kaks ülesvõtet)

7901

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7902

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (üks ülesvõte)

7903

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (kaks ülesvõtet)

7904

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7905

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (üks ülesvõte)

7906

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (kaks ülesvõtet)

7907

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (iga järgmine ülesvõte)

7908

Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (üks ülesvõte)

7909

Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (kaks ülesvõtet)

7910

Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7911

Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (üks ülesvõte)

7912

Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (kaks ülesvõtet)

7913

Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7914

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest ja/või liigestest (üks ülesvõte)

7915

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest (kaks ülesvõtet)

7916

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest (iga järgmine ülesvõte)

7917

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (üks ülesvõte)

7918

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (kaks ülesvõtet)

7919

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (iga järgmine ülesvõte)

7920

Mammograafia, üks rinnanääre kahes sihis

6074

Kuseteede kontrastuuring ehk urograafia

7928

Jäseme ülesvõte telje mõõtmiseks või täispikkuses lülisamba röntgeniülesvõte

7930

Röntgenoskoopia (üks piirkond)

7932

Söögitoru ja mao või peensoole kaksikkontrasteerimine röntgenoskoopial

7933

Röntgenoskoopia kontrastainega, sh fistulograafia (üks piirkond)

7934

Irrigoskoopia ehk kolograafia kaksikkontrasteerimisega

7936

Luutiheduse uuring aksiaalse DXA densitomeeriga

6112

Radiorenograafia

6165

Elektroentsefalograafia uuring digitaalkomputeriseeritud EEG-aparaadiga

6250

Elektrokardiograafia koormustest (veloergomeetril, koormusrajal)

6324

Holter’i monitooring

6326

Ehhokardiograafia osalise mahuga

6339

Täismahus ehhokardiograafia

6340

Spirograafia

6301

Bronhodilataatortest

6302

Toonaudiomeetria

6402

Tümpanomeetria

6408

Ühe piirkonna arterite ultraheliuuring

7941

Ühe piirkonna veenide ultraheliuuring

7942

Ühe piirkonna arterite ja veenide ultraheliuuring

7943

Ühe piirkonna liigese/liigeste ultraheliuuring

7946

Pehmete kudede ultraheliuuring (üks piirkond)

7948

Kilpnäärme ultraheliuuring

7950

Rinnanäärme ultraheliuuring (üks rind)

7952

Kõhupiirkonna ultraheliuuring

7956

Vaagnapiirkonna ultraheliuuring

7958

Kõhu- ja vaagnapiirkonna ultraheliuuring

7953

Vaginaalne ultraheliuuring

7954

Rektaalne ultraheliuuring

7960

Residuaaluriini määramine ultraheliga

7963

Kusepõie refluksi ultraheliuuring

7964

Raseduse ultraheliuuring

7947

Albumiin, valk

66100

Kreatiniin, uurea, kusihape

66102

Bilirubiin, konjugeeritud bilirubiin

66103

Kolesterool, triglütseriidid

66104

Kolesterooli fraktsioonid: HDL, LDL

66105

Ensüümid: ALP, ASAT, ALAT, LDH, CK, GGT, CK-MBa, alfa-amülaas

66106

Naatrium, kaalium, kaltsium

66107

Kloriid, liitium, laktaat, ammoonium

66108

Raud, magneesium, fosfaat

66109

Lipaas, pankrease amülaas

66110

Antistreptolüsiin-O, reumatoidfaktor

66111

C-reaktiivne valk

66112

Happe-aluse tasakaal

66113

Hemoglobiini derivaadid ja variandid: karboksühemoglobiin, methemoglobiin, fetaalne hemoglobiin

66114

Vastsündinu bilirubiin

66115

IgG uriinis või liikvoris

66116

Albumiin uriinis (mikroalbumiin) või liikvoris

66117

Glükohemoglobiin

66118

Immunofiksatsioon: liikvori oligoklonaalsed immunoglobuliinid, uriini või seerumi monoklonaalsed immunoglobuliinid

66119

Seerumi valkude elektroforees

66120

Uriini või liikvori valkude elektroforees

66121

Isoensüümide elektroforees

66122

Spetsiifilised valgud 1: IgA, IgM, IgG, transferriin

66123

Spetsiifilised valgud 2: tseruloplasmiin, haptoglobiin, C3, C4, tsüstatiin C, prealbumiin, alfa1-antitrüpsiin, immunoglobuliinide kapa- ja lambda-ahelad

66124

Immunoglobuliinide alaklassid

66125

Süsivesikdefitsiitne transferriin

66126

Transferriini lahustuvad retseptorid

66127

Angiotensiini muundav ensüüm

66128

Koliini esteraas

66129

Hemoglobiin plasmas

66130

Osmolaalsus

66131

Krüoglobuliinid

66132

Glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaas

66133

D-ksüloos uriinis

66135

Porfüüriauuringud: delta-aminolevuliinhape, koproporfüriin

66136

Fenüülalaniini kvantitatiivne määramine fluoromeetrilisel meetodil

66137

Ainevahetushaiguste sõeluuringud

66138

Ainevahetushaiguste eriuuringud: aminohapped, suhkrud, puriinid ja pürimidiinid, orgaanilised happed, pika ahelaga rasvhapped, kreatiin, guanidinoatsetaat

66139

Gaaskromatograafiline uuring: alkoholid (etanooli kinnitav uuring, metanool, isopropanool) ja atsetoon, etüleenglükool

66140

Narkootiliste ainete ja ravimite sõeluuringud: barbituraadid, bensodiasepiin, opiaadid, amfetamiinid, tritsüklilised antidepressandid, fentsüklidiin, kokaiin, metadoon, kannabinoidid

66141

Etanool

66142

Ravimite kontsentratsiooni määramine 1: digoksiin, fenobarbitaal, fenütoiin, gentamütsiin, karbamasepiin, teofülliin, valproaat, vankomütsiin

66143

Ravimite kontsentratsiooni määramine 2: tsüklosporiin, paratsetamool, amikatsiin, salitsülaadid, metotreksaat

66144

Metallide määramine: Cu, Zn, Pb, Hg, Cd, Mn

66145

Retikulotsüütide uuring

66203

Vereäige mikroskoopiline uuring

66204

Luuüdi tsütoloogiline uuring

66205

Tsütokeemiline üksikuuring

66206

Uriini sademe mikroskoopiline uuring

66208

Väljaheite sõeluuringud (peitveri, rasvhapped)

66209

Kehavedelike (liikvori, pleura-, perikardi-, astsiidi-, sünoviaal- või amnionivedeliku) makroskoopiline või tsütoosi uuring

66211

Kehavedelike (liikvori, pleura-, perikardi-, astsiidi-, sünoviaal- või amnionivedeliku) tsütogramm

66212

Sperma ülduuring: veeldumine, väljanägemine, maht, konsistents, pH

66213

Sperma mikroskoopiline uuring: spermatosoidide arv, liikuvus, rakulised elemendid, aglutinatsioon

66214

Veritsusaja uuring

66300

Trombotsüütide agregatsiooni uuringud

66301

Hüübimisjada sõeluuringud: PT, APTT

66302

Fibriini laguproduktide uuringud: fibriini D-dimeerid, fibriini monomeerid

66306

AB0-veregrupi ja Rh(D) kinnitav määramine (AB0-grupp määratud nii otsese kui ka pöördreaktsiooniga)

66400

AB0-veregrupi ja Rh(D) määramine (AB0-grupp määratud otsese reaktsiooniga)

66401

AB0-veregrupi määramine patsiendi identifitseerimisel või erütrokomponentide kontrollil

66402

Algmaterjali mikroskoopiline uuring natiivpreparaadis

66500

Algmaterjali mikroskoopiline uuring fikseeritud värvitud preparaadis

66501

Algmaterjali mikroskoopiline uuring eelneva kultiveerimisega või kontsentreerimisega

66502

Mikroskoopiline uuring mükobakterite määramiseks

66503

Bioloogilise materjali aeroobne külv põhisöötme(te)le

66510

Bioloogilise materjali aeroobne külv lisasöötme(te)le

66511

Bioloogilise materjali külv inkubeerimisega spetsiifilises keskkonnas (mikroaerofiilid, anaeroobid, kapnofiilid)

66512

Bioloogilise materjali külv spetsiifiliste (harva esinevate või raskesti kultiveeritavate) patogeenide määramiseks

66513

Bioloogilise materjali külv spetsiaalsesse/automatiseeritud külvisüsteemi

66514

Bioloogilise materjali külv mükobakterite määramiseks (klassikaline meetod)

66515

Bioloogilise materjali külv mükobakterite määramiseks (vedelsöötmesüsteem)

66516

Bioloogilise materjali uuring koekultuuril

66517

Mükobakterite samastamine

66520

Mikroorganismi samastamine üksikute biokeemiliste või immunoloogiliste reaktsioonide abil

66521

Mikroorganismi samastamine biokeemilise või immunoloogilise spetsiaalse/automatiseeritud süsteemi abil

66522

Täpsustav samastamine

66523

Ravimitundlikkuse määramine diskdifusiooni meetodil kuni kuue preparaadi suhtes

66530

Minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni määramine ühes preparaadis

66531

Mikroorganismi markeri määramine aglutinatsiooni-, hemaglutinatsiooni-, lateksaglutinatsioonireaktsioonil

66540

Haigustekitaja markeri määramine immunofluorestsentsmeetodil

66541

Kiiranalüüs haigustekitaja markeri määramiseks immuunkromatogeensel meetodil

66542

DNA analüüs PCR-meetodil

66608

Haigustekitaja tüpiseerimine või grupi määramine PCR-meetodil

66612

Sõeluuringud, hormoonuuringud, haigustekitajate uuringud immuunmeetodil

66706

Aneemia-, südame-, kasvajamarkerite määramine, haigustekitajate uuringud, antikehade, vitamiinide ja ensüümide määramine immuunmeetodil

66707

Tsütokiinide, allergeenipaneelide, spetsiifiliste markerite määramine ja haigustekitajate uuringud immuunmeetodil

66708

Harvaesinevad ja kinnitavad uuringud, erakorralised analüüsid immuunmeetodil

66709

Kiiranalüüs testribaga

66710

Immunofluorestsentsuuring

66711

Immunofluorestsentsuuring valmisslaididel

66712

Biopsiamaterjali immunofluorestsentsuuring

66713

Immunoblot-uuring

66714

Kompleksne immunoblot-uuring

66715

Spetsiifiliste antikehade kompleksne samastamine

66716

Hematoksüliin-eosiin värvinguga biopsiamaterjali uuring (1 blokk)

66800

Histoloogilise preparaadi 1 lisavärving (Giemsa, van Gieson) (1 klaas)

66802

Papanicolaou meetodil tehtud ja skriinija poolt hinnatud günekotsütoloogiline uuring

66807

Skriinija poolt hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni 3 klaasi)

66808

Papanicolaou meetodil tehtud, skriinija ja patoloogi poolt hinnatud günekotsütoloogiline uuring

66809

Patoloogi poolt hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni 3 klaasi)

66810

Papanicolaou meetodil tehtud ja patoloogi poolt hinnatud patoloogiline günekotsütoloogiline uuring

66811

Tsütobloki uuring (1 blokk)

66813

Hematoksüliin-eosiin värvinguga pahaloomulisuse diferentseeringuga biopsiamaterjali uuring (1 blokk)

   66823”;

3) paragrahvi 8 lõikes 4 esitatud tabel nimetusega „Südame-veresoonkonnahaiguste ennetus” muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Südame-veresoonkonnahaiguste ennetus

KOOD

HÕLMATUS

PUNKTE

40–60-aastastel sihtgruppi* kuuluvatel isikutel määratud üldkolesterool üks kord viie aasta jooksul

66104

80%

20

40–60-aastastel riskigruppi* kuuluvatel isikutel määratud glükoos

66101

Keskmine hõlmatus** + 10%***
kuid mitte rohkem, kui 90%

10

40–60-aastastel riskigruppi* kuuluvatel isikutel määratud kolesterooli fraktsioonid

66105

Keskmine hõlmatus** + 10%***
kuid mitte rohkem, kui 90%

10

Pereõe nõustamine 40-60 aastastel riskigruppi* kuuluvatel isikutel

9015

Keskmine hõlmatus** + 10%***
kuid mitte rohkem, kui 90%

20

Kokku:

 

 

 200”;

4) paragrahvi 8 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö hindamise kriteeriumid on järgmised:

Diabeet II

KOOD

HÕLMATUS

PUNKTE

Haigekassa poolt ravikindlustuse andmekogu andmete alusel esitatud diabeet II (sotsiaalministri 10. jaanuari 2002. a määrusega nr 13 „Tervishoiuteenuste loetelu kehtestamine” kehtestatud rahvusvahelise haiguste klassifikaatori (edaspidi RHK-10) jaotises E11 nimetatud diagnoosidega) krooniliste haigete loetelu kinnitatud

 

Jah

0

Diabeet II haiged, kellel määratud glükohemoglobiin

66118

Keskmine hõlmatus** + 10%
kuid mitte rohkem, kui 90%

16

Diabeet II haigetel määratud kreatiniin vereseerumis

66102

Keskmine hõlmatus** + 10%
kuid mitte rohkem, kui 90%

16

Diabeet II haigetel määratud üldkolesterool

66104

Keskmine hõlmatus** + 10%
kuid mitte rohkem, kui 90%

16

Diabeet II haigetel määratud kolesterooli fraktsioonid üks kord kolme aasta jooksul

66105

80%

16

Diabeet II mikroalbuminuuria-negatiivsetel haigetel määratud albumiin uriinis (mikroalbuminuuria)

66117

Keskmine hõlmatus** + 10%
kuid mitte rohkem, kui 90%

16

Pereõe nõustamine

9015

Keskmine hõlmatus** + 10%***
kuid mitte rohkem, kui 90%

24

 

Hüpertooniatõbi

KOOD

HÕLMATUS

PUNKTE

Haigekassa poolt ravikindlustuse andmekogu andmete alusel esitatud hüpertooniatõvehaigete (RHK-10 jaotistes: I10–I15 nimetatud diagnoosidega ja haiguse raskusastmetega) loetelu kinnitatud

 

Jah

0

I (madal risk)

Glükoos üks kord kolme aasta jooksul

66101

80%

16

Üldkolesterool üks kord kolme aasta jooksul

66104

80%

16

EKG üks kord kolme aasta jooksul

6320 või
6322 või
6323

80%

16

Pereõe nõustamine

9015

Keskmine hõlmatus** + 10%***
kuid mitte rohkem, kui 90%

24

II (mõõdukas lisarisk)

Üldkolesterool

66104

Keskmine hõlmatus** + 10%
kuid mitte rohkem, kui 90%

16

Kolesterooli fraktsioonid

66105

Keskmine hõlmatus** + 10%
kuid mitte rohkem, kui 90%

16

Glükoos

66101

Keskmine hõlmatus** + 10%
kuid mitte rohkem, kui 90%

16

Kreatiniin

66102

Keskmine hõlmatus** + 10%
kuid mitte rohkem, kui 90%

16

Mikroalbuminuuria-negatiivsetel haigetel määratud albumiin uriinis (mikroalbuminuuria)

66117

Keskmine hõlmatus** + 10%
kuid mitte rohkem, kui 90%

16

EKG üks kord kolme aasta jooksul

6320 või
6322 või
6323

80%

16

III (kõrge või
ülikõrge lisarisk)

Üldkolesterool

66104

Keskmine hõlmatus** + 10%
kuid mitte rohkem, kui 90%

16

Kolesterooli fraktsioonid

66105

Keskmine hõlmatus** + 10%
kuid mitte rohkem, kui 90%

16

Glükoos

66101

Keskmine hõlmatus** + 10%
kuid mitte rohkem, kui 90%

16

Mikroalbuminuuria-negatiivsetel haigetel määratud albumiin uriinis (mikroalbuminuuria)

66117

Keskmine hõlmatus** + 10%
kuid mitte rohkem, kui 90%

16

Kreatiniin

66102

Keskmine hõlmatus** + 10%
kuid mitte rohkem, kui 90%

16

 

Müokardi infarkt

KOOD

HÕLMATUS

PUNKTE

Haigekassa poolt ravikindlustuse andmekogu andmete alusel esitatud müokardi infarkti (RHK-10 jaotistes: I21, I22, I23 nimetatud diagnoosidega ja I25.2 diagnoosiga) haigete loetelu kinnitatud

 

 

0

Määratud üldkolesterool

66104

Keskmine hõlmatus** + 10%
kuid mitte rohkem, kui 90%

16

Määratud glükoos

66101

Keskmine hõlmatus** + 10%
kuid mitte rohkem, kui 90%

16

 

Hüpotüreoos

KOOD

HÕLMATUS

PUNKTE

Haigekassa poolt ravikindlustuse andmekogu andmete alusel esitatud hüpotüreoosi (RHK-10 jaotises: E01, E02, E03 nimetatud diagnoosidega ja E89.0 diagnoosiga) haigete loetelu kinnitatud

 

 

0

Määratud TSH

66706

Keskmine hõlmatus** + 10%
kuid mitte rohkem, kui 90%

16

Kokku:

 

 

400

** Märkus: keskmine hõlmatus on hindamise kalendriaastale eelneval kalendriaastal koodidega 3061 ja 3062 tähistatud teenuste taotlemiseks lepingus kokkulepitud, haigekassa poolt ravikindlustuse andmekogu andmete alusel esitatud andmed kinnitanud perearstide vastava tegevusega saavutatud tulemuste keskmine protsent. Keskmised protsendid avaldatakse haigekassa veebilehel hiljemalt jooksva aasta 1. juuliks.
*** Märkus: kui keskmine hõlmatus + 10% osutub hindamise kalendriaastale eelneval kalendriaastal madalamaks kui 50%, loetakse hõlmatuseks 50%.”;

5) paragrahvi 8 lõikes 11 esitatud tabeli „Kirurgilised manipulatsioonid ja pisioperatsioonid” rida tervishoiuteenuse nimetusega „Ambulatoorne pisioperatsioon (pindmise mädakolde avamine, panariitsiumi avamine, pindmiste nahatuumorite ja naha aluskoe tuumorite eemaldamine jmt)” muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ambulatoorne pisioperatsioon (pindmise mädakolde avamine, panariitsiumi avamine jmt)

7100”;

6) paragrahvi 8 lõiked 12 ja 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(12) Perearstile tasutakse tervishoiuteenuste loetelus koodiga 3061 tähistatud teenuse piirhinnast koefitsiendiga 0,8, kui haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö kriteeriumidest kokku on täidetud vähemalt 80% (480 punkti).

(13) Perearstile tasutakse tervishoiuteenuste loetelus koodiga 3061 tähistatud teenuse piirhinnast koefitsiendiga 1,0, kui perearsti haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö kriteeriumidest kokku on täidetud vähemalt 90% (540 punkti).”;

7) paragrahvi 22 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) raviarvete puhul, millel on põhierialaks märgitud psühhiaatria, taastusravi, tuberkuloos, kutsehaigused või esmane järelravi;”;

8) paragrahvi 22 täiendatakse punktidega 61–63 järgmises sõnastuses:

„61) raviarvete puhul, mille alustamise ja lõpetamise kuupäev on sama ja millele on märgitud transluminaalse endoskoopia protseduuri kood või koodid (edaspidi NCSP) vastavalt sotsiaalministri 10. jaanuari 2002. a määrusele nr 13 „Tervishoiuteenuste loetelu kehtestamine”;
62) raviarvete puhul, mille alustamise ja lõpetamise kuupäev on sama ja millele on märgitud operatsioonituba mittevajava kirurgilise protseduuri NCSP kood;
63) raviarvete puhul, mille alustamise ja lõpetamise kuupäev on sama ja millel puudub NCSP kood.”;

9) paragrahvi 24 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) taksaani ja antratsükliini kombinatsioonravi regionaalsete metastaasidega kõrge riskiga haige adjuvantravis;”;

10) paragrahvi 24 lõiget 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) dotsetakseeli ja kapetsitabiini kombinatsioonravi HER2 retseptor negatiivsetel patsientidel metastaatilise rinnavähi teise rea ravina pärast antratsükliine.”;

11) paragrahvi 24 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kolorektaalkasvajate kemoteraapiakuuri (kood 322R) teenus sisaldab järgmisi ravikuure:
1) 5 FU/FA: kolorektaalvähi adjuvantne või palliatiivne ravi, kui patsient ei talu agressiivsemat keemiaravi;
2) FOLFIRI: kolorektaalvähi palliatiivne ravi 1. või 2. reana sõltuvalt varasemast ravist, kui patsient talub agressiivsemat keemiaravi ning on vastunäidustused bevacizumabile;
3) FOLFOX4: kolorektaalvähi neoadjuvantne ravi või palliatiivne 1. või 2. rea ravi sõltuvalt varasemast ravist, kui patsient talub agressiivsemat keemiaravi;
4) 5 FU/FA kombinatsioon bevacizumabiga: kolorektaalvähi palliatiivne keemiaravi, kui patsient ei talu või on vastunäidustused irinotekaanile ja oksaliplatiinile;
5) FOLFIRI kombinatsioon bevacizumabiga: kolorektaalvähi palliatiivne 1. rea ravi või neoadjuvantne ravi kui patsient talub agressiivsemat keemiaravi ning irinotekaan on näidustatud;
6) FOLFOX4 kombinatsioon bevacizumabiga: kolorektaalvähi palliatiivne 2. rea ravi irinotekaani sisaldava ravi järgselt kui patsient talub agressiivsemat keemiaravi ning ei ole eelnevalt saanud bevacizumabi;
7) Irinotekaani monoteraapia: kolorektaalvähi 2. või 3. rea palliatiivne ravi oksaliplatiini sisaldava raviskeemi järgselt;
8) FOLFIRI kombinatsioon tsetuksimabiga: kolorektaalvähi neoadjuvantses ravis kuni 4 kuuri heas üldseisundis patsientidele, kellel on kuni 4 isoleeritud maksa metastaasi, mis on potentsiaalselt opereeritavad ning patsiendi oodatav elulemus on vähemalt 3 aastat.”;

12) paragrahvi 24 lõike 51 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kapetsitabiini kombinatsioon tsisplatiini ja epirubitsiiniga: maovähi palliatiivne või neoadjuvantne ravi heas üldseisundis haigele, kes talub agressiivset keemiaravi, kuid esineb vastunäidustus dotsetakseelile;”;

13) paragrahvi 24 lõike 51 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) oksaliplatiini kombinatsioon epirubitsiini ja kapetsitabiiniga: maovähi palliatiivne või neoadjuvantne ravi heas üldseisundis haigele, kes talub agressiivset keemiaravi, kuid esineb vastunäidustus dotsetakseelile ja tsisplatiinile;”;

14) paragrahvi 24 lõiget 51 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) trastuzumabravi: HER2 retseptor positiivsetele kaugelearenenud kasvajaga haigetele.”;

15) paragrahvi 24 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kroonilise lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuuri (kood 321R) teenus sisaldab järgmisi ravikuure:
1) rituksimabi kombinatsioonravi fludarabiini ja tsüklofosfamiidiga esimese rea ravina heas üldseisundis füüsiliselt aktiivsetel patsientidel ning teise rea keemiaravina haiguse progresseerumise korral fludarabiini mittesisaldanud esimese rea ravi järgselt või kui haigus on resistentne esimese rea ravile;
2) fludarabiini monoteraapia esimese või hilisema ravivalikuna vanematel patsientidel haiguse aeglase kulu, kaasnevate haiguste või suurema infektsiooniriski korral;
3) CHOP raviskeemi kasutamine patsientidel, kellel ravi fludarabiiniga või alemtuzumabiga ei ole näidustatud või on toimeta;
4) Alemtuzumabravi esimese rea keemiaravina patsientidel, kellel on luuüdi FISH uuringul leitud 17p deletsioon ning teise või kolmanda ravivalikuna heas üldseisundis patsientidel, kelle haigus pärast fludarabiinravi on retsidiveerunud või kes ei saavuta fludarabiiniga ravivastust.

Alemtuzumabravi ei alustata patsientidel, kellel esinevad suurenenud lümfisõlmed (>5 cm).”;

16) paragrahvi 26 punktis 3 asendatakse sõna „kroon” sõnaga „euro”;

17) paragrahvi 28 lõike 4 punktid 1–5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) arsti brutopalk on 9 eurot 31 senti tunnis;
2) õe brutopalk on 4 eurot 60 senti tunnis;
3) hooldustöötaja brutopalk on 2 eurot 32 senti tunnis;
4) muu kõrgharidusega spetsialisti brutopalk on 9 eurot 31 senti tunnis;
5) muu keskharidusega spetsialisti brutopalk on 4 eurot 60 senti tunnis.”;

18) paragrahvi 41 lõike 2 punktid 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) arsti brutopalk on 7 eurot ja 16 senti tunnis;
2) õe brutopalk on 3 eurot ja 83 senti tunnis;
3) abilise (nt registraator, raamatupidaja, koristaja jt) brutopalk on 2 eurot ja 11 senti tunnis.”;

19) paragrahvi 41 lõiked 5 ja 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Koolitervishoiuteenuse piirhinnas tööjõukulu arvutamisel võetakse õe tööaja arvestamisel aluseks „Töölepingu seaduses” sätestatud tööaeg ja kooliõe juhendaja või töönõustaja tööaja arvestamisel taotluses esitatud andmed tööaja kohta, kuid mitte rohkem kui on eksperdi poolt antud hinnang.

(6) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni konsultatsiooni ja üleriigilise perearsti nõuandetelefoni ööpäevaringse teenuse piirhinnas tööjõukulu arvestamisel võetakse tööaja arvestamisel aluseks „Töölepingu seaduses” sätestatud tööaeg.”;

20) paragrahvi 67 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) 2011. a I poolaastal hindab haigekassa perearsti tegevusi lisatasu tasumiseks haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö (kood 3061) ning erialase lisapädevuse eest (kood 3062) käesoleva määruse § 8 kuni 31. detsembrini 2010. a kehtinud sõnastuses sätestatud tingimuste alusel ning kinnitab hindamise tulemused 1. juuliks 2011. a.”;

21) paragrahvi 67 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kuni 31. detsembrini 2011. a võib raviarvele kanda ka raviarve vormistanud psühholoogi koodi.”;

22) määruse lisad 2–12 ning 15 ja 16 asendatakse vastavalt käesoleva määruse lisadega 1–13.

§ 2. Määrus jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

Lisa 6 

Lisa 7 

Lisa 8 

Lisa 9 

Lisa 10 

Lisa 11 

Lisa 12 

Lisa 13 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json