Teksti suurus:

Rahastamiskohustusega postiteenuse osutaja tulu- ja kuluarvestuse andmete deklareerimise nõuded

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2010, 63

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Rahastamiskohustusega postiteenuse osutaja tulu- ja kuluarvestuse andmete deklareerimise nõuded

Vastu võetud 04.03.2009 nr 17
RTL 2009, 23, 290
jõustumine 13.03.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2010RT I, 29.12.2010, 1301.01.2011

Määrus kehtestatakse «Postiseaduse» § 413 lõike 8 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse rahastamiskohustusega postiteenuse osutaja tulu- ja kuluarvestuse andmete deklaratsiooni esitamise kord, deklaratsioonis esitatavad andmed, deklaratsiooni vorm ning deklareeritud andmete kasutamise kord.

§ 2.   Deklaratsioonis esitatavad andmed, deklaratsiooni vorm ja deklaratsiooni esitamise kord

  (1) Rahastamiskohustusega postiteenuse osutaja esitab Konkurentsiametile deklaratsiooni järgmiste andmetega:
  1) andmed tulu- ja kuluarvestuse kohta;
  2) tegevusloaga hõlmatud postiteenuste osutamise aruandekvartal ja postiteenuste osutamise piirkond;
  3) andmed tegevusloaga hõlmatud postiteenuste aruandekvartali käibe või mahu ja selle eest tasumisele kuuluva universaalse postiteenuse makse suuruse kohta.

  (2) Rahastamiskohustusega postiteenuse osutaja peab esitama universaalse postiteenuse makse suuruse määramiseks «Postiseaduse» § 413 lõikes 6 nimetatud tähtajaks määruse lisas esitatud vormi kohase kirjaliku deklaratsiooni tegevusloaga hõlmatud postiteenuste eelmise aruandekvartali käibe või eelmise aruandekvartali mahu kohta.

  (3) Rahastamiskohustusega postiteenuse osutaja peab esitama eelmise aruandekvartali andmed tulu- ja kuluarvestuse kohta «Postiseaduse» § 413 lõikes 6 nimetatud tähtajaks määruse lisas esitatud vormi kohaselt.

  (4) Deklaratsioon esitatakse kõikide tegevuslubadega hõlmatud postiteenuste kohta ühel deklaratsiooni vormil, kui rahastamiskohustusega postiteenuse osutajal on mitu tegevusluba.

  (5) Deklaratsioon esitatakse Konkurentsiametile e-postiga.

§ 3.   Deklareeritud andmete kasutamise kord

  (1) Konkurentsiamet kasutab deklaratsioonis esitatud andmeid universaalse postiteenuse makse suuruse määramiseks. Samuti kasutatakse andmeid järelevalve teostamiseks ja töödelduna Euroopa Komisjonile andmete esitamiseks vastavalt «Postiseaduse» §-s 42 sätestatule.

  (2) Konkurentsiamet juhindub deklaratsioonis esitatud andmete kasutamisel «Isikuandmete kaitse seadusest», «Avaliku teabe seadusest» ning Rahvusvaheliste Standardiorganisatsiooni (ISO) asjakohastest infoturbe standarditest.

  (3) Konkurentsiamet saadab makse teate vähemalt seitse päeva enne universaalse postiteenuse makse tasumise tähtpäeva, mis on aruandekvartalile järgneva kuu 25. kuupäev.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

Lisa 
[RT I, 29.12.2010, 13 - jõust. 01.01.2011]

/otsingu_soovitused.json