Teksti suurus:

Sotsiaalministri 13. augusti 2010. a määruse nr 55 „Iseseisvalt osutatavate õendusabi tervishoiuteenuste loetelu” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2010, 69

Sotsiaalministri 13. augusti 2010. a määruse nr 55 „Iseseisvalt osutatavate õendusabi tervishoiuteenuste loetelu” muutmine

Vastu võetud 22.12.2010 nr 89

Määrus kehtestatakse „Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse” § 25 lõike 3 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 13. augusti 2010. a määruse nr 55 „Iseseisvalt osutatavate õendusabi tervishoiuteenuste loetelu” (RT I 2010, 57, 388) § 8 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Kui õenduslugu ei ole võimalik objektiivsetel põhjustel vormistada, loetakse kuni 1. jaanuarini 2012. a määruse § 4 lõike 1 punktis 1 nimetatud kohustus ja lõikes 2 loetletud õendusloo dokumenteerimisega seotud tegevused täidetuks õendustegevuste dokumenteerimisega kuni 1. jaanuarini 2011. a kehtinud korras.”

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. aastal.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json