Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. novembri 2010. a määruse nr 94 „Nõuded kiiruspiirikule ja selle paigaldamisele ning kiiruspiiriku kontrollimise tingimused ja kord”, majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. novembri 2010. a määruse nr 107 „Trammi ja selle haagise tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise kord” ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. detsembri 2010. a määruse nr 110 „Traktori ja selle haagise tüübikinnituse, üksiktraktori kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2010, 73

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. novembri 2010. a määruse nr 94 „Nõuded kiiruspiirikule ja selle paigaldamisele ning kiiruspiiriku kontrollimise tingimused ja kord”, majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. novembri 2010. a määruse nr 107 „Trammi ja selle haagise tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise kord” ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. detsembri 2010. a määruse nr 110 „Traktori ja selle haagise tüübikinnituse, üksiktraktori kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord” muutmine

Vastu võetud 27.12.2010 nr 119

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 73 lõigete 11 ja 12, § 78 lõike 5, § 79 lõike 4, § 140 lõigete 5 ja 6, § 141 lõike 3 ning § 191 lõike 1 alusel.

§ 1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. novembri 2010. a määruse nr 94 „Nõuded kiiruspiirikule ja selle paigaldamisele ning kiiruspiiriku kontrollimise tingimused ja kord” (RT I, 05.11.2010, 4) paragrahvi 7 lõike 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus jõustub 2011. aasta 1. juulil.”

§ 2. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. novembri 2010. a määruse nr 107 „Trammi ja selle haagise tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise kord” (RT I, 02.12.2010, 5) paragrahvi 64 lõike 5 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus jõustub 2011. aasta 1. juulil.”

§ 3. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. detsembri 2010. a määruse nr 110 „Traktori ja selle haagise tüübikinnituse, üksiktraktori kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord” (RT I, 15.12.2010, 7) paragrahvi 12 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus jõustub 2011. aastal 1. juulil.”

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json